Nyhet, 12.04.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet (Opprettet 01.01.1997)

Status: Arkivert

Ønsker bedre holdninger og flere kontroller

Statsrådene Trond Giske og Lisbeth Berg-Hansen har mottatt rapport om sikkerhet i fritidsbåter fra sjøfartsdirektør Olav Akselsen (t.h)

Statsrådene Trond Giske og Lisbeth Berg-Hansen har mottatt rapport om sikkerhet i fritidsbåter fra sjøfartsdirektør Olav Akselsen (t.h) (Jofrid Egeland, NHD)

 

UP på sjøen, skjerpet regelverk og økt satsing på holdningsskapende arbeid er blant tiltakene som foreslås vurdert for å redusere fritidsbåtulykker.

En arbeidsgruppe, ledet av sjøfartsdirektøren, har utredet sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Gruppen mener det viktigste tiltaket for å bedre sikkerheten er økt satsing på holdningsskapende arbeid.

- Å forebygge ulykker handler i stor grad om den enkelte båtførers holdninger til sikkerhet og å øke bevisstheten om de farer som er forbundet med å ferdes til sjøs. Samtidig kan myndighetene bidra på ulike måter. Tiltakene som arbeidsgruppen foreslår, sendes nå på høring. Deretter må vi se hvilke tilbakemeldinger vi får og om det bør foretas eventuelle endringer i det gjeldende regelverket, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Les mer pog last ned rapporten på Sjøfartsdirektoratets nettsider.