Pressemelding, 29.03.2010

Nr.: 31

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet (Opprettet 01.01.1997)

Status: Arkivert

Norge styrker forpliktelser om arbeidstakerrettigheter i handelsavtaler

- Regjeringen har bestemt at Norge skal arbeide for økt fokus på arbeidstakerrettigheter i fremtidige handelsavtaler, både de som inngås gjennom EFTA-samarbeidet og de vi inngår bilateralt, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

På norsk initiativ er det opprettet en arbeidsgruppe i EFTA som skal utrede hvordan arbeidstakerrettigheter skal behandles i fremtidige EFTA-handelsavtaler

- Forpliktende bestemmelser om arbeidstakerrettigheter bør være en naturlig del av våre fremtidige handelsavtaler. Ingen skal være i tvil om at regjeringen er offensiv i spørsmål om sosial dumping, også når vi forhandler om å øke norsk næringslivs tilgang til markeder i andre land, sier Giske.

Fokus på samarbeid
Ved å bekrefte forpliktelsene partene har under den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs konvensjoner, trekkes spørsmål om arbeidstakerrettigheter inn i en handelsavtalesammenheng og skaper en arena for dialog. Fokuset skal først og fremst være på samarbeid og felles målsetninger om å oppnå høye standarder på området.

- Det vil bli en utfordring å få aksept fra våre forhandlingsparter om at bestemmelser om arbeidstakerrettigheter har en naturlig plass i handelsavtaler, men vi skal være offensive når det gjelder dette, sier Giske.

Ogs�� miljø
Regjeringen vektlegger også hensynet til miljø under utarbeidelse av handelsavtaler. Etter norsk initiativ er det etablert en arbeidsgruppe i EFTA som skal komme frem til hvordan miljøspørsmål best håndteres i fremtidige EFTA-handelsavtaler.