Pressemelding, 08.07.2010

Nr.: 093-2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Status: Arkivert

Mistanke om forberedelse til terrorhandlinger

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har pågrepet tre personer mistenkt for forberedelser til terrorhandlinger. – Terror skaper utrygghet og frykt, og må bekjempes. Vi skal sikre tryggheten til folk i Norge, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Stoltenberg understreker at den konkrete saken er en etterforskningssak som ligger under påtalemyndigheten, og at skyldspørsmålet ikke er avgjort.

Statsministeren og justisministeren er blitt holdt orientert om utviklingen i saken, og medlemmene av Regjeringens sikkerhetsutvalg har også vært orientert. Bekjempelsen av terror har høy prioritet, og politi- og påtalemyndighet har tatt denne saken svært alvorlig fra første dag.

- Det har vært avgjørende for norske myndigheter å sikre at PST har hatt nok ressurser til å håndtere denne type saker, sier Stoltenberg.

Politiets sikkerhetstjeneste er styrket budsjett- og bemanningsmessig for å ivareta større omfang og kompleksitet på oppdrag, knyttet til blant annet arbeidet med kontraterror. Bevilgningen er siden 2005 økt med 55 prosent, fra 240 millioner kroner til 373 millioner kroner i 2010. Antall årsverk er økt med nær 30 prosent, fra 400 i 2005 til 517 i 2009.

Justisministeren orienterte 27. mai 2010 Stortingets organer om det nye trusselbildet, basert på PSTs trusselvurdering offentliggjort 18. februar 2010.

- PST sier i dag at det generelle trusselbildet i Norge ikke er vesentlig endret som følge av dagens pågripelser. Samtidig blir det fortsatt påpekt at bildet i Norge gradvis blir mer likt det vi ser i land der terroraksjoner har blitt gjennomført, eller forsøkt gjennomført, sier justisminister Knut Storberget.


Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget møtte pressen torsdag, i forbindelse med pågripelsen av tre personer mistenkt for forberedelser til terrorhandlinger. Foto: Statsministerens kontor.  

Til red.:
Når det gjelder detaljer i den konkrete saken og den videre etterforskning, henvises til Politiets sikkerhetstjeneste og Det nasjonale statsadvokatembetet.