Pressemelding, 28.03.2008

Nr.: 038/08

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Norge anerkjenner Kosovo som selvstendig stat

I statsråd i dag ble det besluttet at Norge anerkjenner Republikken Kosovo som selvstendig stat. 

Norske myndigheter understreker at avgitte garantier blant annet for minoritetsrettigheter, religiøs og kulturell arv, særlig beskyttelse av den serbisk-ortodokse kirke i Kosovo og rettsstatens prinsipper anses folkerettslig forpliktende i samsvar med selvstendighetserklæringen av 17. februar 2008. 

Det tas sikte på etablering av diplomatiske forbindelser.