Pressemelding, 22.07.2008

Nr.: 77/08

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Pågripelsen av Karadzić

- Det er gledelig at Radovan Karadzić nå er arrestert. Jeg forventer at serbiske myndigheter utleverer ham til Haag slik at han kan bli stilt til ansvar for de handlinger han er tiltalt for, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Karadzic er tiltalt av FNs internasjonale straffedomstol for det tidligere Jugoslavia i Haag (ICTY) for delaktighet i folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser

- Pågripelsen er viktig for ofrene for overgrepene og bidrar til å lege sårene etter krigen på Balkan, sier Støre.

Det har vært en belastning for forholdet mellom landene i regionen at de mest sentrale krigsforbryterne har gått fri. Forhåpentligvis kan pågripelsen føre til en ytterligere normalisering og tettere samarbeid mellom landene i det tidligere Jugoslavia. Pågripelsen av Karadzić og hans overføring til ICTY vil være en seier for folkeretten, et viktig bidrag til rettsoppgjøret og et stort skritt for oppklaring av ansvarsforholdene omkring Srebrenica og andre av de største overgrep i Europa etter 2. verdenskrig.

- Arrestasjonen bidrar til å fjerne en viktig hindring på Serbias vei til full deltakelse i europeisk samarbeid, og er et viktig bidrag til normaliseringen av Serbias forbindelser med det internasjonale samfunn. I mine kontakter med både Serbias president og utenriksminister har jeg alltid understreket viktigheten av samarbeid med ICTY, sier utenriksministeren.

- Jeg har flere ganger tatt opp dette, både overfor Serbias president og utenriksminister og det har aldri vært noen tvil om at de har delt denne oppfatningen, sier Jonas Gahr Støre.

Utenriksministeren understreker samtidig at det viktig at man fortsetter jakten på de krigsforbryteranklagede som fremdeles er på frifot, herunder general Ratko Mladić.

Tema