Pressemelding, 23.12.2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Start-avtalen svært viktig for atomnedrustning

- Det er meget  positivt at Senatet i USA nå har gitt samtykke til ratifisering av den nye Start-avtalen med Russland om reduksjoner i antallet strategiske atomvåpen. Det er viktig for vår felles sikkerhet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Avtalen er den første reelle nedrustningsavtalen mellom USA og Russland på nærmere 20 år. Den begrenser partenes utplasserte strategiske atomstridshoder til 1550, ned fra 2200 under den forrige avtalen. USA og Russland har over 90 prosent av verdens atomvåpen. Det er derfor avgjørende at disse to landene går i front og reduserer sine arsenaler.

- Reduksjon av kjernevåpen er et viktig bidrag til vår felles sikkerhet. Jeg ser på denne avtalen som starten på en bredere nedrustningsprosess som må omfatte alle kategorier atomvåpen. Målet er en verden uten kjernevåpen, sier utenriksminister Støre.  

- Det er viktig at Russland nå følger opp og ratifiserer avtalen slik at den kan tre i kraft så snart som mulig, sier Støre