Pressemelding, 30.08.2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Utvidet diplomatisk samarbeid mellom Norden og Baltikum

De nordiske og baltiske statene har i dag inngått en rammeavtale om stasjonering av diplomater ved hverandres utenriksstasjoner.

Takket være fleksible og kostnadseffektive løsninger vil avtalen gjøre det enklere for de nordiske og baltiske statene å opprettholde et diplomatisk nærvær rundt om i verden.

Utvidelsen av det diplomatiske samarbeidet faller sammen med at det i år er 20 år siden Estland, Latvia og Litauen gjenvant sin frihet og gjenopprettet diplomatiske forbindelser med andre land.

- Rammeavtalen som våre åtte land nå har undertegnet, er et håndfast bevis på vår solidaritet og et styrket diplomatisk samarbeid, sier de nordiske og baltiske utenriksministrene i en felles uttalelse.

Avtalen regulerer de diplomatiske og praktiske sidene ved stasjonering av diplomater ved andre nordiske eller baltiske staters representasjoner i utlandet.

De nordiske og baltiske statene omfatter Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige.