Pressemelding, 15.12.2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Enighet om WTO-avtale om offentlige anskaffelser

I dag har Norge og 40 andre land sluttført forhandlinger om revisjon av WTOs avtale om offentlige anskaffelser. - Resultatet er en brukervennlig og fleksibel avtale for både norske leverandører og oppdragsgivere, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Avtalen er positiv for norske leverandører, fordi de i større grad får adgang til å delta i konkurranser om offentlige anskaffelser i land som USA, Canada, Sør-Korea og Japan. Et eksempel er at USA nå åpner for internasjonal konkurranse om de fleste telekommunikasjonstjenester. Den nye avtalen legger til rette for deltagelse fra nye medlemmer, noe som igjen vil komme norsk næringsliv til gode. 

Avtalen er frivillig for WTOs medlemmer. Den innebærer at partene gir hverandre mulighet til å legge inn anbud i forbindelse med offentlige anskaffelser. 

Landene har forhandlet om hvilke offentlige myndigheter og hvilke typer anskaffelser som er omfattet av avtalen. Alle avtaleparter utvider nå adgangen til sine markeder.  

Avtalen medfører også forbedringer i selve regelverket. Først og fremst sikres større grad av åpenhet, forutsigbarhet og konkurranse om offentlige anskaffelser. Dette gir likebehandling av lokale, nasjonale og utenlandske leverandører. 

- Åpenhet rundt offentlige anskaffelser er også et viktig bidrag i kampen mot korrupsjon. Dette er svært viktig for Norge, sier utenriksminister Støre. 

Avtalen legger ikke noen føringer på spørsmålet om hvordan offentlig sektor skal organiseres. Det vil fortsatt være et nasjonalt anliggende å bestemme om, og i hvilket omfang, det offentlige skal produsere varer og tjenester i egen regi eller om det skal kjøpes av private leverandører.