Pressemelding, 04.09.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Norge ønsker fredssamtaler velkommen

– Norge ønsker velkommen kunngjøringen fra Bogota om at det åpnes direkte samtaler mellom Colombias regjering og Farc-EP, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– Det krever mot å skape fred. Jeg vil berømme partene for at de starter en dialog som kan få slutt på den langvarige væpnede konflikten i Colombia, sier Støre.  – Når partene har anmodet om norske bidrag til en fredelig løsning har vi sagt oss rede til å bistå, sier utenriksministeren.

Det ble i dag kunngjort at Colombias regjering og Farc-EP vil møtes til samtaler i Oslo i første halvdel av oktober.

– Det hviler et stort ansvar på partene for å finne en løsning på konflikten, som har ført til så mye lidelse og tap av menneskeliv. De står overfor store utfordringer i den fasen de nå beveger seg inn. Vi deler det colombianske folks håp om at en fredelig løsning er innen rekkevidde, sier Støre.

Norge har sammen med Cuba bidratt med å legge til rette for de fortrolige samtalene som har funnet sted i Havanna de siste seks månedene. Norges rolle som tilrettelegger har handlet om å bidra til gode og trygge rammer for samtalene og bygge tillit mellom partene.

- Vi har tatt på oss vår rolle som tilrettelegger etter ønske fra begge parter. Norge stiller seg til disposisjon for å bidra etter beste evne også i fortsettelsen. Vi ser frem til å motta partene i Oslo, sier Støre.

Norge er engasjert i arbeid for fred og forsoning i flere land og regioner for å bidra til at væpnede konflikter forebygges og løses. Norge bidrar til freds- og forsoningsbestrebelser basert på en vurdering av vår mulighet til å gjøre en forskjell.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584

  • La Norvège salue les pourparlers de paix entre les parties colombiennes (pressemeldingen på fransk)
  • Conversaciones sobra la terminación del conflicto en Colombia (pressemeldingen på spansk)