Pressemelding, 12.04.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Norge bekymret over nye sammenstøt mellom Sudan og Sør-Sudan

- Vi er bekymret over nye rapporter om alvorlige militære sammenstøt i grenseområdene mellom Sudan og Sør-Sudan. Det er helt avgjørende at de to statene respekterer hverandres suverenitet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

De siste dagene er det kommer rapporter om nye militære sammenstøt mellom Sudan og Sør-Sudan. Sudan har den siste uka bombet mål nær oljefeltene i Sør-Sudan. Sør-Sudan har tatt kontroll over Heglig-området der Sudan har sin strategisk viktige oljeproduksjon. Situasjonen på bakken er uklar og informasjonen til dels motstridende. 

- Vi oppfordrer begge parter til å trekke sine styrker tilbake til der de sto før den siste opptrappingen. Vi oppfordrer dem også umiddelbart til å fjerne de siste hindre slik at grenseovervåkingsmekanismen, som de er enige om å etablere, kan bli operasjonell, sier utenriksminister Støre. 

Norge mener det er viktig at det utsatte toppmøtet mellom de to landenes presidenter finner sted så raskt som mulig. 

Forhandlingene mellom Sudan og Sør-Sudan om uavklarte spørsmål etter Sør-Sudans uavhengighet 9. juli i fjor foregår i Addis Abeba, under ledelse av Den afrikanske union (AU) og tidligere president Thabo Mbeki. Norge støtter dette arbeidet blant annet ved å stille norsk oljeekspertise til rådighet for AUs forhandlingspanel. 

- Norge oppfordrer begge parter til å avklare alle spørsmål knyttet til deres felles grense, og til å forhandle frem en endelig avtale for alle utestående spørsmål slik at de kan få lagt sin energi i å bygge to levedyktige stater, sier utviklingsminister Heikki Holmås.