Tidligere minister, 21.09.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Født: 25.08.1960
E-post:
Telefon: 23 95 00 30
Familie: Gift, tre barn

Politiske verv

2005-2012

Utenriksminister, Utenriksdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2000-2001

Statssekretær og stabssjef, Statsministerens kontor, Jens Stoltenbergs første regjering

Yrkeserfaring

2003-2005

Generalsekretær, Norges Røde Kors

2002-2003

Arbeidende styreformann, Econ analyse

1998-2000

Stabssjef, Verdens helseorganisasjon

1998

Ambassadør, Den norske FN-delegasjonen i Geneve

1995-1998

Ekspedisjonssjef, internasjonal avdeling ved Statsministerens kontor

1989-1995

Spesialrådgiver, Statsministerens kontor

1986-1989

Forsker, Bedriftsøkonomisk Institutt

1986

Teaching Fellow, Harvard negotiation project, Harvard Law School

Utdanning

1981-1985

Statsviter med historie og sosialøkonomi, Institut d’Etudes Politiques de Paris

1979-1981

Marinens befalskole OMA III ved Sjøkrigsskolen i Bergen