Tidligere i politisk ledelse, 21.10.2005

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Tidligere statssekretær for utviklingssaker Anne Margareth Fagertun Stenhammer (SV)

(Perioden 21.10.05 - 26.11.07)

Stenhammer, Foto: Tore Berntsen

Født: 28.08.1950
Familie: Gift

Politiske verv:

Kommunestyret - formannskap 16 år
Ordfører 8 år
Div. tillitsverv i SV – lokal, regionalt og nasjonalt ca 20 år
Styremedlem i Salten Kraftsamband 8 år
Leder av Fauske Lysverk 8 år
Medlem i styret i ENFO Norge
Styremedlem i Nordland Teater
Leder og styremedlem i representantskapet i Postbanken
Medlem i b.fors. Kommunalbanken
Div. andre styreverv regionale og nasjonalt

Yrkeserfaring:

2002 -  2005

Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Nordland
Leder og administrator

2003 - 2005

UD/UFD
Prosjektleder for 2 regioner.  Twinningsprosjektet; Serbia hvor hovedmålsettingen er demokratisering og desentralisering

2000 – 2002

Program Manager, Head of Mission, NORAD 
Utvikling av lokalsamfunn med spesiell fokus på kvinners rolle og ansvar –  sheltering og minerydding

2000

Rektor, Nordland Fylkeskommune
Leder og administrator

1992 – 2000

Ordfører, Fauske kommune 
Kommunens øverste politiske tillitsvalgt – næringsutvikling og infrastruktur

1988 – 1992

Rektor, Nordland Fylkeskommune 
En kombinert vg.skole i en omstillings kommune, frifylkeforsøket, reform HVPU

1985 – 1988

Konsulent, Nordland fylkeskommune
FOU, OU, etter- og videreutdanning, diverse administrative oppgaver

1978 – 1985

Sosiallærer/hovedlærer, Nordland Fylkeskommune
Avdelingsleder for spesialpedagogiske tiltak og ansvarlig for hybeltilbud og diverse administrative oppgaver

1972

Lærer, Oslo kommune
Småskoletrinnet, også som klassestyrer

Utdanning:

2005 - 2007

MPA- Strategisk Ledelse –  Internasjonalt perspektiv

1987

Administrasjon og ledelse

1986

Informasjonsteknologi

1978

Spesialpedagogikk/1. og 2. avd.

1977

Økologi

1976

Lærerutdanning

1971

Artium

1968

Realskole