Tidligere i politisk ledelse, 30.11.2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Tidligere statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen (Sosialistisk Venstreparti)

Statssekretær Harald Arald Gulbrandsen (SV)

Født: 15.03.1969
E-post:
Familie: Gift, tre barn

 

Tidligere arbeidsforhold:
2006-2007

Første ambassadesekretær, ambassaden Pretoria

2002-2006

Rådgiver Utenriksdepartementet, Seksjon for MR/DEM

1999-2002

Ambassadesekretær ambassaden Damaskus

1997-1999

Førstekonsulent/aspirant Utenriksdepartementet

1995-1997

Advokatfullmektig Norsk Rutebilarbeiderforbund (Yrkestrafikkforbundet)

1995

Konsulent Sosial- og helsedepartementet

Utdanning

1989-1995

Juridisk embetseksamen Universitetet i Tromsø

1985-1988

Christian August videregående skole, Halden

Politiske verv

1985-1988

Leder for Østfold Sosialistisk Ungdom

1990-1991

Leder for Troms Sosialistisk Ungdom

1989-1993

Første vararepresentant på Stortinget for SV i Østfold

1991-1995

Kommunestyrerepresentant for SV i Halden

1997-1998

Styremedlem i Oslo SV

2004-2006

Medlem av Internasjonalt utvalg i SV

2005-2006

Direkte valgt varamedlem til landsstyret i SV