Tidligere i politisk ledelse, 01.01.2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Tidligere statssekretær Erik Lahnstein (Senterpartiet)

Erik Lahnstein. Statssekretær i Utenriksdepartementet

Født: 15.06.1972
E-post:
Familie: Gift, to barn

Politiske verv

2010-2012 Statsssekretær i Utenriksdepartementet
2007-2010 Statssekretær i Samferdselsdepartementet
2005-2007 Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet
2003- Nestleder i Oslo Senterparti
1989- Ulike verv i Senterungdommen og Senterpartiet
   
Yrkeserfaring
01.09.2005-
17.10.2005
Prosjektleder, Marut (Maritim utvikling)
2002-2005 Utredningsleder, Norges Rederiforbund
1998-2002 Rådgiver, Norges Rederiforbund
2001 Utplassert, EU-kommisjonen, DG Enterprise, Innovation Policy Unit
1995-1996 Journalist i Dagens Næringsliv (sommerjobb)
 
Utdanning
2004 Spesialfag i Europarett, Universitetet i Oslo
1998 Skatterett for næringsdrivende, Norges Landbrukshøgskole
1996-1997 Mastergrad – European Studies of Science, Society and Technology, Universitetet i Oslo
1991-1996 Cand.mag., med vekt på geografi og samfunnsfag, Universitetet i Oslo og Universitetet i Utrecht, Nederland
  
Andre verv
2001-2006 Styremedlem i Dimensions Agri Technologies AS
1996-1997 Medlem i det regjeringsoppnevnte Vernepliktsutvalget
1991-1993 Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner – medlem i utvalg
Tillitsverv i speiderbevegelsen