Brev til Stortinget, 04.05.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Svar på brev med krav om riksrettssak

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på en henvendelse fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komitéen mottok 21. mars et brev med krav om at det ble reist riksrettssak mot bl.a. utenriksministeren.