Brev til Stortinget, 16.05.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Svar på brev om Cubas ambassadør

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på et brev fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner (H) om Cubas ambassadør Rogerio Santana.