Brev til Stortinget, 03.05.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Brev om Utenriksdepartmentets tilskuddsforvaltning

Utenriksdepartementets brev til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite om departementets tilskuddsforvaltning.