Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Status: Arkivert

Internasjonalt samarbeid om miljø, naturressurser og energi

Miljørettet utviklingssamarbeid

Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid angir fire tematiske satsingsområder for norsk bistand; biomangfold og naturressursforvaltning, vann og sanitær, klima og ren energi og miljøgifter.

Handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

- Regjeringens mål er at Norge skal bli ledende på miljørettet bistand. Vi vet at vi må ta tak i miljøproblemene for å løse fattigdoms- og utviklingsproblemene verden står overfor. Vi ser også stadig eksempler på at samarbeid om miljø gir viktige bidrag til fred, forsoning, sikerhet og regional utvikling, skriver utviklingsminister Erik Solheim i forordet til Handlingsplanen.