Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Sentralbord  
Departementenes felles sentralbord: 22 24 90 90
Forsvarsdepartementet: 23 09 80 00

Sentral enhet for regjeringen.no
Postadresse: Departementenes servicesenter, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo

Kontakt angående redaksjonelle spørsmål:  eller fra skjema 

Henvendelser til det enkelte departements redaksjon går via kontaktskjema på departementenes sider.

Sist oppdatert: 25.06.2013