Regjeringens medlemmer

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg (H)

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

E-post:
Telefon: 22 24 40 00
Finansminister Siv Jensen (Foto: Rune Kongsro)

Finansminister Siv Jensen (FrP)

Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

E-post:
Telefon: 22 24 41 01

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvar for spørsmål som gjelder bolig‑ og bygningspolitikk, kommuneøkonomi, samordning av fornyingsarbeidet i offentlig sektor, IKT-politikk, regional‑ og distriktspolitikk, forvaltningspolitikk, lokalforvaltning, gjennomføring av valg, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, forvaltningsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger, samt den nasjonale kart- og geodatapolitikken.

E-post:
Telefon: 22 24 68 00
Vidar Helgesen

Statsråd Vidar Helgesen (H)

Statsråd og stabssjef ved Statsministerens kontor. Han har også ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU, i Utenriksdepartementet.

E-post:
Telefon: 22 24 40 10
Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods, telekommunikasjon og posttjenester.

E-post:
Telefon: 22 24 81 00
Utenriksminister Børge Brende

Utenriksminister Børge Brende (H)

Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter over 100 utenriksstasjoner - ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

E-post:
Telefon: 23 95 00 30
Kulturminister Thorhild Widvey

Kulturminister Thorhild Widvey (H)

Kulturministeren har ansvar for kulturpolitikk, kirke-, tros- og livssynssaker, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forhold til frivillig sektor.

E-post:
Telefon: 22 24 90 90
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

E-post:
Telefon: 22 24 64 00
Faks: 22 24 95 87
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H)

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

E-post:
Telefon: 22 24 57 01

Næringsminister Monica Mæland (H)

Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk. Monica Mæland er næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun har tidligere vært byrådsleder i Bergen (2003-2013), kommunalråd i Bergen (1999-2003) og arbeidet som advokat. I tillegg har Mæland innehatt styreverv i bl.a. Husbanken, KLP Fondsforvaltning AS og Vest-Norges Brusselkontor AS. Mæland er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen.

E-post:
Telefon: 22 24 01 00
Foto: Ilja C. Hendel

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP)

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren har ansvaret for barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv, kjønnslikestilling, antidiskriminering, forbrukerinteresser og integrering av innvandrere.

E-post:
Telefon: 22 24 24 01
Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Bjørn Stuedal.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, helsetjenester i kommunene, forebygging, psykisk helse og rus.

E-post:
Telefon: 22 24 90 90
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP)

Arbeids- og sosialministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

E-post:
Telefon: 22 24 84 01
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP)

Anders Anundsen har ansvar for å gjennomføre regjeringens justis-, innvandrings- og beredskapspolitikk.

E-post:
Telefon: 22 24 51 00
Faks: 22 24 95 33

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP)

Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

E-post:
Telefon: 22 24 61 00
Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H)

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

E-post:
Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk.

E-post:
Telefon: 22 24 91 01
Faks: 22 24 95 59
Bilde av Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

E-post:
Telefon: 22 24 74 00
Faks: 22 24 27 64