Svensk-norsk utenriksminister

1814 - 1905

4. november 1814 - 7. juni 1905

 

Etter at grev Carl J. W. von Schmettow, general og øverstkommanderende nordafjells, våren 1814 hadde takket nei til prins Christian Frederiks ønske om å gjøre ham til Norges utenriksminister, var ansvaret for utenrikspolitikken i sin helhet plassert hos Kongen da unionen med Sverige ble inngått 4. november 1814.

Fram til unionsoppløsningen i 1905 var disse Sveriges og Norges utenriksminister:

 

Statsminister för utrikes ärendena (1814-1876)
1814-1824: Lars von Engeström
1824-1837: Gustaf af Wetterstedt
1837-1838: Adolf Göran Mörner
1838-1842: Gustaf Nils Algernon Adolf Stjerneld
1840-1842: Albrecht Elof Ihre (konstituert)
1842-1848: Albrecht Elof Ihre
1848-1856: Gustaf Nils Algernon Adolf Stjerneld
1856-1858: Elias Lagerheim
1858-1868: Christofer Rutger Ludvig Manderström
1868-1871: Carl Wachtmeister
1871-1872: Baltzar Julius Ernst von Platen
1872-       : Oscar Magnus Björnstjerna

Minister för utrikes ärendena (1876-1905)
       -1880: Oscar Magnus Björnstjerna
1880-1885: Carl Fredrik Lotharius Hochschild
1885-1889: Albert Carl August Lars Ehrensvärd
1889        : Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm
1889-1895: Carl Lewenhaupt
1895-1899: Ludvig Wilhelm August Douglas
1899-1904: Carl Herman Theodor Alfred Lagerheim 
1904-1905: August Louis Fersen Gyldenstolpe

Sist oppdatert: 01.06.2011