Arbeids- og sosialdepartementet

Politisk rådgiver 1946 -

Sosialdepartementet/Sosial- og helsedepartementet/Sosialdepartementet/ Arbeids- og sosialdepartementet/Arbeids- og inkluderingsdepartementet/Arbeidsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet

 

1946 -

 

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to  stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

 

Sosialdepartementet ( - 7. november 1993)
Personlig sekretær (1946 - 1. juli 1992)
1946-1947: Knut Getz Wold
1956-1959: Rolf Arthur Hansen
1959-1961: Bjørn Skau
1971        : Eldrid Nordbø
1972        : Tone Bratteli Jamholt
1972-1973: Eli Kristiansen
1973        : Bjørg Malme
1973-1976: Åsa Solberg Iversen
1976        : Svein Erik Oxholm
1977        : Jan Terjer Hanssen
1977-1979: Inger-Lise Wold
1979-1981: Inge Staalesen
1979-1981: Anne Lise Andersen
1981        : Inge Staalesen
1981        : Anne Lise Andersen
1981-1983: Aud Blankholm
1983-1985: Grete Horntvedt Nygaard
1984        : Anne Jorun Wulff
1985-1986: Evald Paul Løkken
1986        : Magne Haug
1986-1987: Evy-Ann Midttun
1987-1988: Alf Einar Jakobsen
1988-1989: Grethe Fossum
1989        : Gro Møllerstad
1989-1990: Osmund Kaldheim
1990-1992: Synnøve Nymo

Personlig rådgiver (28. oktober 1974 - 1. juli 1992)
1974-1976: Tor Oskar Rønning
1976        : Tor Oskar Rønning
1976-1977: Svein Erik Oxholm
1977-1979: Leif Herbrand Eriksen
1981-1984: Harald H. Overvaag
1985        : Egil Hestnes
1986        : Evald Paul Løkken
1986-1989: Gro Møllerstad
1988-1989: Odd Bakken
1989-1990: Sissel Stenberg
1990-       : Odd Bakken
1992-       : Arvid Libak (helsesaker)

Politisk rådgiver (1. juli 1992 - )
       -1992: Odd Bakken
       -       : Arvid Libak (helsesaker)
1992-1993: Arne Simonsen (sosialsaker)
1993-       : Rita Westvik (sosialsaker)

Sosial- og helsedepartementet (8. november 1993 - 31. desember 2001)
Politisk rådgiver
       -1994: Rita Westvik (sosialsaker)
       -1995: Arvid Libak (helsesaker)
1994-1996: Roger Solheim (sosialsaker)
1996        : Guri Ingebrigtsen (sosialsaker)
1996        : Lars Erik Flatø (helsesaker)
1996-1997: Roger Solheim (sosialsaker)
1996-1997: Lars Erik Flatø (helsesaker)
1996-1997: Guri Ingebrigtsen (sosialsaker)
1997-1999: Steinulf Tungesvik (sosialsaker)
1997-2000: Kristin Ravnanger (helsesaker)
1997-2000: Tove Kari Viken (sosialsaker)
1999-2000: Liv Signe Navarsete (sosialsaker)
2000-2001: Eva Jupskås (sosialsaker)
2000-2001: Inger Marit N. Eira (helsesaker)
2001-       : Jan Otto Risebrobakken (sosialsaker)
2001-       : Pål Christian Roland (helsesaker)
2001-       : Line Henriette Holten Hjemdal (helsesaker)

Sosialdepartementet (1. januar 2002 - 1. oktober 2004)
Politisk rådgiver 
       -2002: Jan Otto Risebrobakken
2003-2004: Anniken Hauglie
2004        : Kristin Holm
2004-       : Line Henriette Holten Hjemdal
2004-       : Aksel Jakobsen

Arbeids- og sosialdepartementet (1. oktober 2004 - 31. desember 2005)
Politisk rådgiver 
       -2005: Line Henriette Holten Hjemdal
       -2005: Aksel Jakobsen
2005-2005: Eva-Charlotte Stenset
2005-       : Arnhild Holstad

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (1. januar 2006 - 31. desember 2009)
Politisk rådgiver 
       -2007:Arnhild Holstad
2006-2008:Hadia Tajik
2007-2008: Ketil Lindseth
2008        : Lubna Jaffery Fjell
2008-2009: Hadia Tajik
2008-2009: Lubna Jaffery Fjell
2008-2009: Solveig Torsvik
2009        : Solveig Torsvik
2009        : Lubna Jaffery Fjell (arbeidssaker)
2009-       : Jon Reidar Øyan (arbeidssaker)

Arbeidsdepartementet (1. januar 2010 - 31. desember 2013)
Politisk rådgiver
       -2011: Jon Reidar Øyan
2011         : Liv Tørres
2011-2012: Jardar Flaa
2012-2013: Martin Henriksen
2013         : André Nerheim
2013-        : Ulrikke Holmøy

Arbeids- og sosialdepartementet (1. januar 2014 - )
       -        : Ulrikke Holmøy

 

 

Sist oppdatert: 20.12.2013