• Brende: Norge tar sikte på å slutte seg til nye EU-tiltak

  30.07.2014 - EUs nye restriktive tiltak overfor Russland viser alvoret i den stadig forverrede situasjonen i Ukraina. Norge vil studere tiltakene nøye. Tunge utenrikspolitiske hensyn tilsier at Norge slutter seg til dem, og vi vil konsultere Stortingets organer før en endelig beslutning tas, sier utenriksminister Børge Brende.

  Utenriksminister Børge Brende. Foto: Astrid Versto, UD
 • Litauen vurderer innføring av norsk lekdommersystem

  16.07.2014 Tilliten til rettsvesenet er tynnslitt i Litauen. Landet ser til Norge for å gjøre forbedringer.

 • Valgte ny president for Kommisjonen

  Europaparlamentet valgte Jean-Claude Juncker til president for Europakommisjonen 16. juli. Foto: European Parliament 2014

  22.07.2014 Valg av ny president for Europakommisjonen, resolusjon mot ungdomsledighet og om Ukraina samt ønske om åpenhet rundt TTIP-forhandlingene var blant sakene på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg i...

 • Bedrer soningsforholdene i Bulgaria

  21.07.2014 De fleste fengslene i Bulgaria er overfylt. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å bedre forholdene i tråd med internasjonale standarder, blant annet i Bulgarias eneste kvinnefengsel.

 • Utlysing: Norsk-latvisk forskingsprogram

  09.07.2014 Gjennom EØS-midla er det no lyst ut over 36 millionar kroner til samarbeidsprosjekt mellom latviske og norske forskarar. Frist for å søke om støtte er 30. september 2014.

Følg oss!