• Utveksla erfaringar i kampen mot valdeleg ekstremisme

    15.09.2014 Over heile Europa er problematikken rundt valdeleg ekstremisme og radikalisering på dagsorden. Førre vekke var representantar frå Justisdepartementet og politiet på besøk for å utveksle erfaringar med EU og Belgia.

Følg oss!