• Europa vil auke sjølvforsyninga av råvareressursar

  31.10.2014 Dei ressursrike nordområda speler ei viktig i rolle i arbeidet med å gjere Europa meir sjølvforsynt når det gjeld råvarer som metall og mineral. Men korleis bruke ressursane smartast mogeleg?

 • Utlysing: Forskingssamarbeid med Hellas

  Brukte barneklær pakkes på solidaritetshuset i Aten hvor fattige familier og hjemløse kan komme å få mat, klær og andre nødvendighetsartikler

  28.10.2014 Aukande økonomisk og sosial ulikskap som følgje av den økonomiske krisa er tema for forskingsprogrammet Noreg finansierer i Hellas gjennom EØS-midlane. Norske partnarar er ønska til samarbeid.

 • Seminar om fremmedkrigere og voldelig ekstremisme

  Norges delegasjon til EU holder til i Norges hus, midt i hjertet av EU-kvartalet i Brussel.

  28.10.2014 6. november innleder statssekretær Laila Bokhari på seminaret "Violent extremism and foreign fighters: Do we have a framework to act?", som arrangeres av Norges delegasjon til EU, den norske...

 • Seminar om norsk gass på Norges hus

  09.10.2014 13. november arrangerer Norges delegasjon til EU, Den norske ambassaden i Brussel og Statoil seminaret The role of gas in the future energy mix in Belgium and North-West Europe.

 • Ukens quiz

  27.10.2014 Europakommisjonen til Jean-Claude Juncker ble nylig godkjent av Europaparlamentet. Denne uken lurer vi på hvilket medlemsland Juncker kommer fra.

Følg oss!