• Norge vil slutte opp om skjerpede restriktive tiltak mot Russland

    23.09.2014 Som en reaksjon på Russlands vedvarende folkerettsbrudd i Ukraina, innførte EU den 12. september nye restriktive tiltak mot Russland. I tråd med tidligere uttalt intensjon, vil regjeringen slutte seg til disse.

Følg oss!