Statsråd Sanner til uformelt regionalministermøte i Athen

Regjeringen Solberg tar Europapolitikken på alvor. Statsråd Sanner deltar på EUs uformelle regionalministermøte i Athen fredag 25. april.


Norske elever restaurerer synagoge

Den kalles Den grønne synagogen. Den er den eldste i sitt slag. Sist gang den var i bruk var i 1990-årene. Nå skal den få nytt liv med hjelp av skoleelever fra Arendal.


Onsdag arrangerte European Policies Research Centre et møte om regionalt samarbeid i Arktis på Norges hus i Brussel. Det er et behov for bedre samarbeid. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Vil koordinere regionalt samarbeid i Arktis

Etablering av en koordinerende mekanisme som legger til rette for økt samarbeid mellom regionale aktører i Arktis ble onsdag diskutert på Norges hus. Norge støtter etableringen av en slik mekanisme nær Arktisk råds sekretariat i Tromsø.


Bente Odlo er ny matråd ved EU-delegasjonen. Genmodifiserte organismer og nytt regelverk for økologisk produksjon er noe av det som står på agendaen i EU denne våren. Foto: Maria Hoel, EU-delegasjonen

Samler trådene i mat- og dyreriket

Det er ikke tilfeldig at Bente Odlo har forkjærlighet for mat og dyr. EU-delegasjonens nye matråd er odelsjente og har fått interessen inn med morsmelka.


Olje- og energiminister Tord Lien sammen med EU-ambassadør Helen Campbell og ambassadøren fra Hellas Antonios Vlavianos (foto: RS/OED).

Møtte EU-ambassadørene i Oslo

Olje- og energiminister Tord Lien møtte i dag EU-landenes ambassadører i Oslo.


Nye regler om forbrukerrettigheter i Europa

Det er blitt mer vanlig å bestille varer og tjenester på internett fra utlandet. Nå fremmer regjeringen forslag til en ny angrerettlov som skal styrke forbrukernes rettigheter.


Arbeidsprogrammet for EU/EØS-saker 2014

Arbeidsprogrammet for EU/EØS-saker skal være et redskap som bidrar til systematisk norsk innsats og prioritering i EU/EØS-arbeidet.


Krav for å kunne være allmennlege med rett til trygderefusjon

Turnustjeneste er ikke nødvendig for at leger utdannet i EØS-land skal kunne være allmennleger med rett til trygde­refusjon under veiledning. Helse- og omsorgsdepartementet har forskriftsfestet dette for å overholde EØS-avtalen.


Foto: Stian Mathisen

Kroatia med i EØS

Avtalen som gjør Kroatia til en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ble undertegnet i dag. Avtalen trer formelt i kraft 12. april. Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia.


Bulgaria har tatt grep

Etter mye kritikk har bulgarske myndigheter tatt tak i situasjonen for asylsøkere i landet. – Dette viser hvor viktig støtte til Bulgaria har vært, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.


Efta-logo

EØS-komiteens beslutninger i 2014

Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2014 (pr. 4.4)


EU-delegasjonen i Brussel søker en administrativ assistent

Norges største utenriksstasjon søker en administrativ assistent. Søknadsfrist 27. april.


Konstantinos Kyranakis, Javor Benedek og Sandra Petrovic Jakovina deltok på EPC-seminaret i Brussel. Sistnevnte er parlamentariker. Foto: Maria Hoel, EU-delegasjonen

Savner en generasjon i europeisk politikk

Av 766 folkevalgte i Europaparlamentet er kun to av dem under 30 år. I forkant av valget 22.-25. mai snakkes det om en generasjon som mangler i europeisk politikk.


EUs interparlamentariske konferanse om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk i Aten 3.-4. april

Diskuterte europeisk forsvarssamarbeid

Stortingsrepresentanter fra FrP, Ap og Høyre deltok på EUs interparlamentariske konferanse om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk i Aten 3.-4. april.


Den internasjonale dagen for romfolk

Minka og Pfamen har begge rombakgrunn. Begge bærer på et håp om at det nye ungdomssenteret i byen vil hjelpe dem med å oppfylle drømmene sine.


Foto: EU 2014

Ashton talte om Ukraina i plenumssesjonen

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton holdt sin årlige redegjørelse, og Europaparlamentet gikk inn for å forby «roaming»-avgifter for mobiltelefoner under plenumssesjonen i Brussel. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.


Arni Hole hospiterer i EUs byrå for grunnleggende rettigheter i Wien. Fram til januar 2015 vil hun jobbe med hvordan EU kan bruke statistikk i utformingen av politikk. Foto: European Union 2012

Fra statistikk til politikk

Arni Hole hospiterer i EUs byrå for grunnleggende rettigheter. – Norge er langt framme i arbeidet med likestilling og menneskerettigheter og har mye å bidra med, sier hun.


Per Andreas Bjørgan er bare 45 år, men med 13 år i ESA overskrider veteranstadiet med god margin. Foto: Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

- Jeg er en dinosaur i dette systemet

Avdelingsdirektør Per Andreas Bjørgan i EFTAs overvåkingsorgan ESA er veteran i god tid før fylte femti. Den selverklærte dinosaurstatusen er vel fortjent, etter å ha arbeidet i ESA mer enn dobbelt så lenge som normalen.


Sauer på beite

Uken som var - uke 14

Italias statsminister er på tv fem timer hver dag, på den grønne øyen Irland er det født en "gau", en tysk gutt fant både gull, sølv og edelstener - og i Brussel hekker et falkpar byens katedral for ellevte år på rad.


Ukens quiz

Det er valg til Europaparlamentet i slutten av mai. Denne uken lurer vi på mange representanter som sitter i dagens parlament?


Følg oss