Dag 1: Studietur til Polen

Tre elever fra Lundamo Ungdomsskole i Sør-Trøndelag blogger fra skolens studietur til Warszawa i tilknytning til åpningen av Museet for polske jøders historie.


Innsats mot antisemittisme og bevaring av jødisk kulturarv i Europa

Antisemittisme er et skremmende eksempel på hvordan fordommer kan bestå over tid. Norge bruker derfor EØS-midler på tiltak mot antisemittisme og for å øke kunnskap og flerkulturell forståelse gjennom å bevare jødisk kulturarv i Europa.


Tine Sundtoft og europeiske minister-kolleger krever strengere kjemikaliepolitikk i EU

I dag undertegner klima- og miljøminister Tine Sundtoft et brev til den nyvalgte EU-kommisjonen. Hun sender brevet sammen med miljøministre i Belgia, Danmark, Frankrike, Nederland, Sverige, Tyskland og Østerrike. - Gjennom EØS-avtalen har vi fått verdens strengeste kjemikalieregelverk som beskytter både forbrukerne og miljøet, men mye er fortsatt ugjort. Sammen med kolleger i syv EU-land krever jeg at den nyvalgte EU-kommisjonen sikrer en fortsatt ambisiøs kjemikaliepolitikk, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.


Utlysing: Forskingssamarbeid med Hellas

Aukande økonomisk og sosial ulikskap som følgje av den økonomiske krisa er tema for forskingsprogrammet Noreg finansierer i Hellas gjennom EØS-midlane. Norske partnarar er ønska til samarbeid.


Vidar Helgesen i Litauen

Norsk gass styrker baltisk energisikkerhet

EØS/EU-minister Vidar Helgesen og statssekretær Kåre Fostervold fra OED deltok ved åpningsseremonien for den flytende LNG-terminalen "Independence" i Klaipeda i Litauen mandag. Litauens president og medlemmer fra alle de tre baltiske regjeringene sørget for at markeringen ble en nasjonal begivenhet.


EUs klima- og energimål for 2030 vedtatt

Etter lange forhandlinger har Det europeiske råd vedtatt EUs nye klima- og energimål frem mot 2030. Rammeverket inkluderer mål om utslippskutt på 40 prosent, betydelig energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og styrking av kvotehandelssystemet. EU-delegasjonen rapporterer.


Illustrasjonsfoto: Morguefile

Uken som var – uke 43

I uken som var så vi et fly uten vinduer, matkjennere som har blitt lurt til å like fast food og at dronning Elizabeth har debutert på en digital plattform.


Foto: EU 2014

Avstemming og Ungarn-diskusjon på plenumsesjonen

Avstemming om ny Europakommisjon, diskusjon om Ungarn og hvem som skal lede SINEEA-delegasjonen, var blant temaene under Europaparlamentets oktoberplenumsesjon. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.


Svar og vinnere

Vant du Europaportalens quiz i forrige uke? Se svar og vinnere.


Ukens quiz

Europakommisjonen til Jean-Claude Juncker ble nylig godkjent av Europaparlamentet. Denne uken lurer vi på hvilket medlemsland Juncker kommer fra.


Ny Europakommisjon godkjent

Ny Europakommisjon er godkjent med klart flertall av Europaparlamentet og Det europeiske råd og tiltrer allerede 1. november. EU-delegasjonen rapporterer.


EØS EFTA logo.

Nye prosedyrer for innlemmelse av EØS-regelverk

Norge, Island og Liechtenstein har innført nye prosedyrer som skal sikre raskere innlemmelse av nytt regelverk i EØS-avtalen og dermed like rettigheter og plikter i hele EØS-området.


EU-ambassadør Atle Leikvoll i samtale med sin kollega Kurt  Jäger fra Liechtenstein før møtet i EØS-komiteen 24. oktober 2014. Foto: Lars-Erik Hauge

68 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 24. oktober ble 68 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om matinformasjon.


Illustrasjonsfoto: Morguefile

Hvordan skape vekst med IKT

Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa. Hvordan EU kan øke veksten ved bruk av IKT, var temaet for et seminar i Brussel 16. oktober. IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.


Statssekretær Vidar Brein-Karlsen på sikker avdeling i polsk fengsel.

Verdifullt justissamarbeid med Polen

Polen er største mottaker av EØS-midler, og justissektoren er et av de prioriterte områdene. I dag besøkte statssekretær Vidar Brein-Karlsen Warszawa for politiske samtaler med fokus på kriminalomsorg.


Fly

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (6/2014)

Nyhetsbrev fra vår samferdselsråd i Brussel.


Klima + Vekst = Sant

Forsking og innovasjon er sentralt om vi både skal sikre ei klimavenleg framtid og framleis ha økonomisk vekst. Det var hovedbodskapet på ein konferanse på Noregs Hus i Brussel 10. oktober.


Norsk-tsjekkisk forskningssamarbeid på Svalbard

Visste du at Tsjekkia har fått sin egen forskningsstasjon på Svalbard? Norge og Tsjekkia er enige om å bruke EØS-midler til å styrke forskningssamarbeidet, og klimaforskning er ett av temaene.


Foto: Stian Mathisen

Utenriksråden møtte EUs embetsverk

– Vi må forfølge våre interesser i EU-systemet på alle nivåer og med stor kraft, sier utenriksråd Wegger Christian Strømmen. Han var nylig i Brussel for møter på embetsnivå i EU-systemet.


Sauer på beite

Uken som var - uke 42

Noen sauer i England har fått i seg litt gress de normalt ikke har som en del av dietten, kunst skaper furore i Paris og et tips om at pensjonisttilværelsen kanskje nytes best i de tusen sjøers land. Dette og mer fant vi under vårt uhøytidelige skråblikk på uken som var.


Følg oss