Svar og vinnere

Vant du Europaportalens quiz i forrige uke? Se svar og vinnere.


Utlysing: Hjelp Romania få kontroll på miljøgifter

Har organisasjonen din kompetanse på handsaming av kjemikaliar og farleg avfall? Romania søker norske partnarar som kan hjelpe landet overhalde europeiske miljøstandardar.


EØS EFTA logo.

26 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

26 rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2014. Blant disse er en forordning som forlenger en godskorridor for jernbane fra Palermo til Norge visa Kornsjø og et direktiv om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene.


Foto: EU-delegasjonen i Brussel

Viser vei i EØS-jungelen

Hvem kan svare på spørsmål om EØS-regler for kjemikalier, CE-merking eller forsikring? Nå har Nærings- og fiskeridepartementet laget en nettside som skal hjelpe næringslivet til å finne riktig informasjon om EØS.


Fra kontoret ved Ambiorix-parken har Trond Haukanes god oversikt over hva som rører seg i Brussel. Foto: Stian Mathisen

Vestlendingen som jobber for Nord-Norge

Trond Haukanes er opprinnelig fra Vestlandet, men som direktør ved Nord-Norges Europakontor jobber han for å fremme interessene til Nordland, Troms og Finnmark i Brussel.


Uakseptabel politirazzia mot fondsoperatør av EØS-midler

– Ungarske myndigheter viser med politirazziaen 8. september at trakasseringen av det sivile samfunn fortsetter og at de ikke har til hensikt å oppfylle avtaler landet har inngått om forvaltningen av EØS-midler, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.


Stadfester avfallsprinsipp

I dag fastsett Klima- og miljødepartementet ny forskrift om avfall som skal sikre at kommunale avfallsgebyrer ikkje nyttast til å subsidiere kommersiell avfallshandtering.


Illustrasjon: Morguefile

Uken som var – uke 36

Sommer hele året, en historisk sjøsetting i Frankrike og en nyfødt pygméflodhest i Sverige. Samt en bussjåfør som mistet rattet. Dette og mer fant vi under vår uhøytidelige titt på nyhetsbildet i uken som var.


Energikonferanse i Brussel 25. september

Olje- og energiminister Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen Günther Oettinger vil være hovedtalere på energikonferansen som arrangeres i Brussel torsdag 25. september.


Ukens quiz

Nye sentrale posisjoner i EU-systemet ble besatt på toppmøtet i Brussel nylig. Denne uken lurer vi på hvem som blir EUs nye utenrikssjef.


Sleipner. Foto: EU-delegasjonen

Høsten vil gi langsiktige føringer for EUs energipolitikk

Klima- og energirammeverket 2030, EUs energisikkerhetsstrategi og utviklingen av det indre energimarkedet. Dette er noen energisaker som vil ha stor oppmerksomhet i EU-systemet utover høsten.


Fire år fulle av energi

På energiområdet har det ikke manglet på hverken initiativer eller forslag fra Europakommisjonen de siste fire årene. Det er konklusjonen når Bjørn Ståle Haavik oppsummerer sin tid som energiråd ved EU-delegasjonen.


Norsk sirkus inn i portugisiske skoler

Kan sirkus bidra til økt læring og kunnskap blant elever? Ja, mener norske Cirkus Xanti som er én ni norske aktører som har fått støtte fra det norsk-portugisiske kulturutvekslingsprogrammet.


Innlegg på the Estonian–Norwegian Business Forum

- The synergy that can be achieved by bringing together Estonian ICT expertise and Norwegian experience in the field of green technology makes us confident that we can develop successful solutions not only for Estonia and Norway, but also for third markets, sa statsråd Vidar Helgesen i sitt innlegg på forumet.


Stor norsk deltakelse i Kreativt Europa

Ni norske kulturaktører får støtte av EU til å samarbeide internasjonalt. Dette gir store muligheter for norsk kulturliv til å nå et større europeisk publikum.


Kompensasjon som bedrer nordnorsk infrastruktur

Da EU endret sitt regelverk for regionalstøtte, måtte også ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift endres med effekt fra 1.juli. Regjeringen følger nå opp arbeidet med infrastrukturtiltak som vil bedre fremkommeligheten i Nord-Norge.


Den norske EU-delegasjonen i Brussel holder til i Norway House, sentralt plassert i EU-kvarteret. Foto: EU-delegasjonen

EU-delegasjonen i Brussel søker rådgiver til arbeid med samferdselspolitiske spørsmål

Medarbeideren skal bistå delegasjonens spesialutsending for samferdsel faglig og praktisk.


Europe – 25 year after the fall of the Berlin Wall

- This year – 2014 – is a year of anniversaries. A year in which to commemorate events of pivotal importance for Europe, as both a geographical and a political entity, sa statsråd Vidar Helgesen under sitt åpningsinnlegg på Europakonferansen 2014 i Oslo 2. september.


Ny konvensjon beskytter kvinner mot vold

Den omtales som «gullstandarden» alle bør strekke seg etter. Med Istanbul-konvensjonen tar Europa en lederrolle internasjonalt for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner.


Polens statsminister Donald Tusk, president Herman Van Rompuy i Det europeiske råd og Italias utenriksminister Federica Mogherini etter møtet i Det europeiske råd 30. august

Rapport fra Det europeiske råd 30. august

EUs stats- og regjeringssjefer har valgt Polens statsminister Donald Tusk til ny rådspresident og Italias utenriksminister Federica Mogherini til ny høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. EU-delegasjonen rapporterer.


Følg oss