Nyheter

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 25. september

Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2014.


Kultursenter bygger bro til felles fremtid for Kypros

EØS-midlene

I dag er det en FN-kontrollert buffersone som skiller gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. For hundre år siden var det fargen på klærne. Med norsk støtte dokumenterer et nytt kultursenter flere hundre år med fredelig sameksistens.


Uken som var - uke 37

Et uhøytidelig skråblikk på nyhetsbildet i uken som var, sett fra Brussel

Tonnevis med dueskitt, en hjelm for flypassasjerer og en student som lurte Facebook-vennene sine til å tro at hun var i sørøst-Asia. Dette og mer fant vi under vår uhøytidelige titt på nyhetsbildet i uken som var.


Statssekretær Hoksrud

Uformelt EU-transportministermøte i Milano 16.-17. september

Statssekretær Bård Hoksrud leder den norske delegasjonen på EUs uformelle transportministermøte i Milano 16.-17. september. Møtet arrangeres i regi av det italienske EU-formannskapet.


En Brussel-veteran vender hjem

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Ti år i Brussel – de fem siste ved EU-delegasjonen. Inge Hausken Thygesen tar med seg mye kompetanse når han nå reiser hjem til Utenriksdepartementet i Oslo.


Junckers retningslinjer for den nye Europakommisjonen på arbeids- og sosialfeltet

Rapport fra Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad

I forbindelse med valget til ny Kommisjonspresident i Europaparlamentet la Jean-Claude Juncker fram et program med prioriteringer blant annet på arbeids- og sosialområdet. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.


Siv Jensen møtte 48 finansministre i Milano

Finansminister Siv Jensen deltok 11. og 12. september på Asian-European Finance Ministers’ meeting – det såkalte ASEM – som samlet finansministre fra 49 asiatiske og europeiske land i Milano.


Utveksla erfaringar i kampen mot valdeleg ekstremisme

Av Ingvild Vereide Nave

Over heile Europa er problematikken rundt valdeleg ekstremisme og radikalisering på dagsorden. Førre vekke var representantar frå Justisdepartementet og politiet på besøk for å utveksle erfaringar med EU og Belgia.


Utlysing: Hjelp Romania få kontroll på miljøgifter

EØS-midla

Har organisasjonen din kompetanse på handsaming av kjemikaliar og farleg avfall? Romania søker norske partnarar som kan hjelpe landet overhalde europeiske miljøstandardar.


EØS EFTA logo.

26 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

26 rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2014. Blant disse er en forordning som forlenger en godskorridor for jernbane fra Palermo til Norge visa Kornsjø og et direktiv om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene.


Foto: EU-delegasjonen i Brussel

Viser vei i EØS-jungelen

Hvem kan svare på spørsmål om EØS-regler for kjemikalier, CE-merking eller forsikring? Nå har Nærings- og fiskeridepartementet laget en nettside som skal hjelpe næringslivet til å finne riktig informasjon om EØS.


Fra kontoret ved Ambiorix-parken har Trond Haukanes god oversikt over hva som rører seg i Brussel. Foto: Stian Mathisen

Vestlendingen som jobber for Nord-Norge

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Trond Haukanes er opprinnelig fra Vestlandet, men som direktør ved Nord-Norges Europakontor jobber han for å fremme interessene til Nordland, Troms og Finnmark i Brussel.


Uakseptabel politirazzia mot fondsoperatør av EØS-midler

– Ungarske myndigheter viser med politirazziaen 8. september at trakasseringen av det sivile samfunn fortsetter og at de ikke har til hensikt å oppfylle avtaler landet har inngått om forvaltningen av EØS-midler, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.


Stadfester avfallsprinsipp

I dag fastsett Klima- og miljødepartementet ny forskrift om avfall som skal sikre at kommunale avfallsgebyrer ikkje nyttast til å subsidiere kommersiell avfallshandtering.


Illustrasjon: Morguefile

Uken som var – uke 36

Et uhøytidelig skråblikk på nyhetsbildet i uken som var, sett fra Brussel

Sommer hele året, en historisk sjøsetting i Frankrike og en nyfødt pygméflodhest i Sverige. Samt en bussjåfør som mistet rattet. Dette og mer fant vi under vår uhøytidelige titt på nyhetsbildet i uken som var.


Energikonferanse i Brussel 25. september

Olje- og energiminister Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen Günther Oettinger vil være hovedtalere på energikonferansen som arrangeres i Brussel torsdag 25. september.


Sleipner. Foto: EU-delegasjonen

Høsten vil gi langsiktige føringer for EUs energipolitikk

Rapport fra avtroppende energiråd Bjørn Ståle Haavik, EU-delegasjonen

Klima- og energirammeverket 2030, EUs energisikkerhetsstrategi og utviklingen av det indre energimarkedet. Dette er noen energisaker som vil ha stor oppmerksomhet i EU-systemet utover høsten.


Fire år fulle av energi

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

På energiområdet har det ikke manglet på hverken initiativer eller forslag fra Europakommisjonen de siste fire årene. Det er konklusjonen når Bjørn Ståle Haavik oppsummerer sin tid som energiråd ved EU-delegasjonen.


Norsk sirkus inn i portugisiske skoler

EØS-midlene

Kan sirkus bidra til økt læring og kunnskap blant elever? Ja, mener norske Cirkus Xanti som er én ni norske aktører som har fått støtte fra det norsk-portugisiske kulturutvekslingsprogrammet.


Innlegg på the Estonian–Norwegian Business Forum

Oslo, 3. september 2014

- The synergy that can be achieved by bringing together Estonian ICT expertise and Norwegian experience in the field of green technology makes us confident that we can develop successful solutions not only for Estonia and Norway, but also for third markets, sa statsråd Vidar Helgesen i sitt innlegg på forumet.


Følg oss