Nyheter

Polens statsminister Donald Tusk, president Herman Van Rompuy i Det europeiske råd og Italias utenriksminister Federica Mogherini etter møtet i Det europeiske råd 30. august

Rapport fra Det europeiske råd 30. august

Rapport fra EU-delegasjonen i Brussel

EUs stats- og regjeringssjefer har valgt Polens statsminister Donald Tusk til ny rådspresident og Italias utenriksminister Federica Mogherini til ny høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. EU-delegasjonen rapporterer.


Regjeringens arbeid med europeiske rammebetingelser for finansnæringen

Finansforbundets fagpolitiske forum, 1. september 2014

- Hold dere informert, delta og bidra med deres unike kunnskap både i Norge og i Brussel – gjennom deres unike kanaler og nettverk. Slik kan vi jobbe sammen for å sikre gode europeiske rammebetingelser for norsk finansnæring, sa statssekretær Ingvild Næss Stub da hun innledet for Finansforbundets fagpolitiske forum 1. september.


Regjeringens EU-strategi: Styrking av deltakelse i EU-programmene

Holmenseminaret, 1. september 2014

- Vi trenger felles løsninger på felles, europeiske problemer. Derfor deltar vi i Horisont 2020 og andre sentrale europeiske programmer. Det er et viktig lagarbeid, sa statssekretær Ingvild Næss Stub da hun innledet på Holmenseminaret 1. september.


Illustrasjon: Morguefile

Uken som var – uke 35

Et uhøytidelig skråblikk på det europeiske nyhetsbildet i uken som var, sett fra Brussel

Iskalde utfordringer, flyvende pizzaesker, hengelåser til besvær og rekordmange fugleskremsler er noe av det vi fant da vi tok et uhøytidelig skråblikk på uken som var.


Nye retningslinjer for forvaltningens arbeid med EØS- og Schengen-saker

Utenriksdepartement har fastsatt nye midlertidige retningslinjer for forvaltningens arbeid med EØS- og Schengen-saker.


Olav Grimsbo og Camilla Ongre

Ny samferdselsråd i EU-delegasjonen i Brussel

Camilla Ongre - fra 1. september 2014

Olav Grimsbo som har vært samferdselsråd i EU-delegasjonen de siste fire årene slutter 1. september. Ny samferdselsråd er Camilla Ongre.


Felles forskningsprosjekter mellom Norge og Tsjekkia

EØS-midlene

Kreft, Huntingstons sykdom, forurensing, CCS, innovasjon i helse- og omsorg. Listen er lang over temaer norske og tsjekkiske forskere nå skal forske sammen på.


20 ungdommer deler celle

EØS-midlene

Romania er flere ganger felt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for standarden i landets fengsler. Norske eksperter er engasjert for å hjelpe til med å bedre forholdene.


EU: Time to stand up for the liberal society

Innlegg i Financial Times, 28. august 2014

- As we approach the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall, the EU should demonstrate in no uncertain terms that it will not accept the re-establishment of an illiberal state within its borders, skriver statsråd Vidar Helgesen i dette innlegget i Financial Times - om politikken til dagens ungarske regjering.


Godskorridor Stockholm–Palermo utvidet til Oslo

- En ny godskorridor på jernbanen gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge jernbanen når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft.


Det vites ikke om gnomen på bildet har noe med forsvinningen i Østerrike å gjøre. Illustrasjon: Morguefile

Uken som var - uke 34

Et uhøytidelig skråblikk på uken som var, sett fra Brussel

Et simpelt tyveri av en statsministers bærbare pc og 400 hagegnomer, en sykkelsti med innlagt hinder, snorkekonkurranse og en levende død var noen av "agurknyhetene" vi fant i uken som var.


Den norske EU-delegasjonen i Brussel holder til i Norway House, sentralt plassert i EU-kvarteret. Foto: EU-delegasjonen

Konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte

Rapport fra konkurranseråd Nina Gørrissen, EU-delegasjonen

I EU-delegasjonens halvårsrapport over regelverksutviklingen på områdene konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte kan du lese om et halvår preget av hektisk regelverksaktivitet. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.


Tett på EUs økonomiske krise

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Da Lars-Erik Østby kom til EU-delegasjonen for tre år siden, var EU preget av finansiell uro og krise. Når ting nå har begynt å normalisere seg reiser han hjem til Oslo.


Oppsummerer fire år med samferdsel i EU

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Samferdselsråd Olav Grimsbo mener transportinfrastruktur, liberalisering av jernbanemarkedet og flytrafikkstyring vil være de største samferdselssakene i EU de neste årene. Han oppsummerer og ser framover, etter fire år ved EU-delegasjonen.


Norsk støtte til dialog og samarbeid på Kypros

EØS-midlene

To nordmenn har på kort tid fått sentrale oppdrag for FN i Kypros-konflikten. Også gjennom EØS-midlene bidrar Norge til dialog og forsoning mellom nord og sør på øya. Les mer her.


Bildet er ikke av kunstneren

Selvportretter bak murene

EØS-midlene

Hun er tidligere prostituert og narkoman. I dag en anerkjent spansk fotokunstner. Med EØS-midler i ryggen har hun lært innsatte på Bredtveit fengsel å transformere smerte og følelser til kunst.


Tog og passasjerer

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (5/2014)

Ny utgave av nyhetsbrevet fra den norske samferdselsråden i Brussel.


Endringer i forskrifter om kapitalkrav

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i flere forskrifter om kapitalkrav mv. Forskriftene gjennomfører i stor grad detaljerte tekniske bestemmelser i EUs nye kapitalkravsregelverk for banker og verdipapirforetak.


Endringer i forskrift om bonusordninger

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om godtgjørelsesordninger basert på EUs nye kapitalkravsdirektiv.


Nye Russland-tiltak for norsk sjømat

Regjeringen åpner for at oppdrettsnæringen kan la fisken stå noe lenger i sjøen for å avhjelpe den vanskelige markedssituasjonen som følge av Russlands importforbud. Samtidig utvides adgangen til å flytte deler av sildekvotene over til 2015.


Følg oss

Siste 5 nyheter

Rapport fra Det europeiske råd 30. august

Regjeringens arbeid med europeiske rammebetingelser for finansnæringen

Uken som var – uke 35

Flere nyheter