Nyheter

Her kjem vi, Noreg!

EØS-midlane

Nærare 200 spanske studentar er komen til Noreg i haust på stipend gjennom EØS-midlane. Fleire av dei kan tenke seg å bli verande.


Uformelt møte i Eurogruppen og ECOFIN

Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

Med svake vekstutsikter og fare for deflasjon som bakteppe var det møter i Eurogruppen og Ecofin 12. og 13. september. Økonomisk vekst, ny bankunion og kriseland sto på agendaen. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.


Håndbok for effektiv hjemsendelse til Romania

EØS-midlene

Med støtte fra EØS-midlene er det utviklet en håndbok som skal effektivisere hjemsendelsen av rumenere dømt til fengselsstraff i Norge.


Illustrasjonsfoto: Morguefile

Uken som var – uke 39

Et uhøytidelig skråblikk på nyhetsbildet i uken som var, sett fra Brussel

Øl i rør, en komiker som bommet grovt på sitt publikum, en tysker som gamblet seg unna et fengselsopphold og en transatlantisk golfturnering. Det er noe av de mer uhøytidelige nyhetene i uken som var.


Europaparlamentet forbereder kommissærhøringene

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik

Høringene av kommissærkandidatene var ikke del av Europaparlamentets plenumssesjon i september, men forberedelsene er likevel godt i gang. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.


Høsten 2014 er Nora Svarstad Ytreberg studentpraktikant ved ambassaden og Mads Andreas Danielsen og Ingvild Vereide Nave studentpraktikanter ved EU-delegasjonen. Foto: Stian Mathisen

Bli studentpraktikant i Brussel!

Den norske EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel tilbyr studenter et spennende og lærerikt praktikantopphold ved Norges største utenriksstasjon våren 2015.


EØS-midlene: Slik driver vi risikostyring

15 milliarder kroner. 150 programmer. 16 mottakerland. Flere tusen prosjekter. Slik driver vi risikostyring for å forhindre korrupsjon og oppnå resultater.


Utlysing: Støtte til NGO-samarbeid i Europa

EØS-midla

Frivillige organisasjonar i Hellas er på utkikk etter norske partnarar. Utlysing av støtte til slikt samarbeid føregår no.


60 nye rettsakter inn i EØS-avtalen

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

På møtet i EØS-komiteen 25. september innlemmet Norge, Island og Liechtenstein nye rettsakter i EØS-avtalen – blant annet for å styrke arbeidstakermobiliteten i EØS-området.


- Norge en viktig energipartner for EU

Olje- og energiminister Tord Lien deltok torsdag på en felles energikonferanse i regi av EU og Norge i Brussel. Her møtte han også EUs energikommisær, Günther Oettinger.


EØS-midlene: Årsrapport 2013-14

Utdanning til rombarn i Bulgaria. Bedre luft i polske byer. Nærmere 2000 prosjekter er i gang, mange i samarbeid med norske partnere. Last ned eller bestill årsrapporten her.


Innlegg på JPI FACCE-konferansen

Av: Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal


Møtte EFTA-gruppen i Rådet

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Norge samarbeider tett innen de fleste, om ikke alle områder av EU-samarbeidet, understreket EU-delegasjonens nestleder Niels Engelschiøn da han møtte Rådets arbeidsgruppe med ansvar for EUs forhold til EFTA-landene og EØS.


Åpningsinnlegg på Risk-seminar

Tallinn, 24. september 2014

- This seminar is an opportunity for me to give you an overview of Norway’s relationship with the EU and what we want to achieve with the Grants, sa statssekretær Ingvil Næss Stub da hun innledet på Risk-seminaret i Tallin om EØS-midlene.


Klima- og energipolitikken fram mot 2030

Hurtigkonsultasjon i UD fredag 26. september

En sentral sak i EU denne høsten er utvikling av et nytt rammeverk for EUs klima- og energipolitikk fram mot 2030. Norsk næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer er invitert til møte med politisk ledelse for tre departementer fredag 26. september.


Helse- og omsorgsminister Bent Høie på uformelt helseministermøte i Italia.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på EUs uformelle helseministermøte

På det uformelle heleministermøtet ble temaer som ebolaepedemien, kreftforebygging, smertelindring hos kronisk syke og døende og hvordan pasienter kan få raskere tilgang til legemidler diskutert.


Norge vil slutte opp om skjerpede restriktive tiltak mot Russland

Som en reaksjon på Russlands vedvarende folkerettsbrudd i Ukraina, innførte EU den 12. september nye restriktive tiltak mot Russland. I tråd med tidligere uttalt intensjon, vil regjeringen slutte seg til disse.


Forsvarsattachéene ble brifet i Brussel

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Norske forsvarsattachéer og forsvarsråder som tjenestegjør verden rundt, var 16. og 17. september samlet i Brussel. EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk var en av mange ting de hadde på dagsordenen.


Nasjonale eksperter - viktige nettverk

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Torsdag 18. september var de norske nasjonale ekspertene invitert til Norges hus i Brussel for å bli oppdatert på regjeringens strategi for samarbeidet med EU, og for å knytte kontakt med de ansatte ved Norges delegasjon til EU.


IKT eit viktig verktøy for EU si økonomiske framtid

Av Ingvild Vereide Nave, EU-delegasjonen

17. september samla kloke hovud i IKT-bransjen seg på Norges Hus, for å vise korleis IKT og ein digital indre marknad kan skape vekst og arbeidsplassar i EU.


Følg oss

Siste 5 nyheter

Her kjem vi, Noreg!

Uformelt møte i Eurogruppen og ECOFIN

Uken som var – uke 39

Europaparlamentet forbereder kommissærhøringene

Flere nyheter