Nyheter

Mæland møtte næringsorganisasjonene om Russland

Næringsminister Monica Mæland møtte i dag flere norske næringsorganisasjoner. Tema var hvilke konsekvenser de nye restriktive tiltakene mot Russland kan få for næringslivet.


Spennvidden, mangfoldet og det internasjonale miljøet

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Tittelen over oppsummerer noe av det ambassaderåd Paal Ivar Aavatsmark setter mest pris på ved jobben. Den forteller dermed også hva han kommer til å savne når hans tid ved EU-delegasjonen nå er over.


Fiskeriråden vender skuta hjemover

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

– Reformen av EUs fiskeripolitikk har vært den viktigste saken de siste årene, sier Rune Dragset, etter fire år som fiskeriråd ved EU-delegasjonen i Brussel.


Foto: Frontex

EUs justis- og innenriksområde – justisrådene oppsummerer

Av justisrådene Thomas Hansen, Astrid Solhaug og Torill Myhren

Justisrådene ved EU-delegasjonen oppsummerer her EUs arbeid på justisfeltet for perioden 1.september 2013 – 1. juli 2014.


Kroatiske domstoler blir mer effektive med EØS-midler

EØS-midlene

Om sommeren er det så varmt at de ansatte må ta siesta. Om vinteren når ikke innetemperaturen mer enn 15 grader før el-anlegget bryter sammen. Ikke rart da at det hoper seg opp med saker ved domstolen i Karlovac.


Norge innfører restriktive tiltak mot Russland

Det er i statsråd i dag vedtatt at Norge innfører restriktive tiltak mot Russland som en reaksjon på landets folkerettsstridige handlinger i Ukraina.


Tett samarbeid med sjømatnæringen om Russland-tiltak

-Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.


Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på besøk i fruktgård Ulvik.

Vil tillate import av frukttrær

Landbruks- og matminister Sylvi listhaug vil tillate fruktprodusentene her i landet å importere eple- og pæretrær, og foreslår en ordning basert på EUs strengeste regler.


Vår viktigste europautfordring

Innlegg i Aftenposten 9. august 2014

Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa. Det gjør også stadig mer av norsk innenrikspolitikk. EU-regelverk har stor innflytelse på alle områder av norsk politikk og samfunnsliv. I de 20 årene vi har hatt EØS-avtalen, har omkring 9000 EU-direktiver og forordninger blitt til norsk lov, skriver statsråd Vidar Helgesen.


Norsk energi og Europa

EnergiRike-konferansen, Haugesund, 5. august 2014

- Det er en glede å være her i Norges trolig mest innovative, dynamiske og ikke minst energirike region. En stor del av Norges verdiskapning foregår her. Her sikres morgendagens arbeidsplasser – og sykehjemsplasser, sa statstård Vidar Helgesen da han åpnet EnergiRike-konferansen i Haugesund.


Vil du jobbe med EØS-midlene?

Til sekretariatet vårt i Brussel søker vi ny senior kommunikasjonsrådgiver. Er det deg?


Vidar Helgesen til Vestlandet og Sørlandet 4.-6. august

Priv. til red.

EØS/EU-minister Vidar Helgesen skal på en tredagers reise langs kysten fra Bergen til Oslo for å besøke en rekke bedrifter og delta på EnergiRikeKonferansen 2014 i Haugesund.


Brende: Norge tar sikte på å slutte seg til nye EU-tiltak

- EUs nye restriktive tiltak overfor Russland viser alvoret i den stadig forverrede situasjonen i Ukraina. Norge vil studere tiltakene nøye. Tunge utenrikspolitiske hensyn tilsier at Norge slutter seg til dem, og vi vil konsultere Stortingets organer før en endelig beslutning tas, sier utenriksminister Børge Brende.


Foto: Zivica

Er det mulig å bygge hagedam av gamle tepper?

Av: Rannveig Skofteland, Den norske ambassaden i Bratislava

Elever fra barneskolen i Zilina i Slovakia har prøvd. Og det er fullt mulig! De har til og med fått støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. La oss fortelle deg hvorfor.


Utlysing: Vurderer du å investere i Romania?

EØS-midla

Gjennom EØS-midla er det no lyst ut omlag 80 millionar kroner til grøn næringsutvikling i Romania. Norske verksemder er ønska som samarbeidspartnarar.


TTIP og rammevilkår for industrien på dagsordenen i Milano

Næringsminister Monica Mæland deltok i uformelt møte for EUs næringsministre i Milano 21. juli. Tema for møtet var hvordan hensynet til industriens konkurranseevne kan ivaretas bedre ved utforming av EU-regelverk på ulike områder.


Valgte ny president for Kommisjonen

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

Valg av ny president for Europakommisjonen, resolusjon mot ungdomsledighet og om Ukraina samt ønske om åpenhet rundt TTIP-forhandlingene var blant sakene på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg i midten av juli.


Bedrer soningsforholdene i Bulgaria

EØS-midlene

De fleste fengslene i Bulgaria er overfylt. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å bedre forholdene i tråd med internasjonale standarder, blant annet i Bulgarias eneste kvinnefengsel.


Kabotasje: Samferdselsministeren med nye tiltak mot ulovlig transport

Samferdselsdepartementet setter nå i verk en rekke nye tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje. Kabotasje er transport utført i Norge av utenlandske transportører. Det er knyttet flere utfordringer til denne virksomheten. – Jeg har tidligere bedt om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan finne gode og effektive tiltak som bekjemper ulovlig transport samtidig som vi fremmer konkurranse på like vilkår blant seriøse transportører. Samferdselsdepartementet setter nå i verk en rekke nye tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje. Kabotasje er transport utført i Norge av utenlandske transportører. Det er knyttet flere utfordringer til denne virksomheten. – Jeg har tidligere bedt om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan finne gode og effektive tiltak som bekjemper ulovlig transport samtidig som vi fremmer konkurranse på like vilkår blant seriøse transportører.


Pressetreff med Michel Barnier og Siv Jensen

Det inviteres til pressetreff i Finansdepartementet med visepresident i Europakommisjonen og kommissær for det indre markedet Michel Barnier og finansminister Siv Jensen mandag 21. juli kl. 13.00.


Følg oss