Nyheter

Senter for blinde og svaksynte i Slovenia

Slovenia har fått sitt første ressurssenter for blinde og svaksynte med hjelp av norske EØS-midler. Statssekretær Ingvild Næss Stub testet livet som blind i senterets spesialbygde hage.


Forskerne ser til Europa

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Forskningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet var nylig vertskap for et dialogseminar på Norges Hus i Brussel. Formålet var å øke kjennskapen til Horisont 2020.


Dag 1: Studietur til Polen

EØS-midlene

Tre elever fra Lundamo Ungdomsskole i Sør-Trøndelag blogger fra skolens studietur til Warszawa i tilknytning til åpningen av Museet for polske jøders historie.


Innsats mot antisemittisme og bevaring av jødisk kulturarv i Europa

EØS-midlene

Antisemittisme er et skremmende eksempel på hvordan fordommer kan bestå over tid. Norge bruker derfor EØS-midler på tiltak mot antisemittisme og for å øke kunnskap og flerkulturell forståelse gjennom å bevare jødisk kulturarv i Europa.


Tine Sundtoft og europeiske minister-kolleger krever strengere kjemikaliepolitikk i EU

I dag undertegner klima- og miljøminister Tine Sundtoft et brev til den nyvalgte EU-kommisjonen. Hun sender brevet sammen med miljøministre i Belgia, Danmark, Frankrike, Nederland, Sverige, Tyskland og Østerrike. - Gjennom EØS-avtalen har vi fått verdens strengeste kjemikalieregelverk som beskytter både forbrukerne og miljøet, men mye er fortsatt ugjort. Sammen med kolleger i syv EU-land krever jeg at den nyvalgte EU-kommisjonen sikrer en fortsatt ambisiøs kjemikaliepolitikk, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.


Utlysing: Forskingssamarbeid med Hellas

EØS-midlane

Aukande økonomisk og sosial ulikskap som følgje av den økonomiske krisa er tema for forskingsprogrammet Noreg finansierer i Hellas gjennom EØS-midlane. Norske partnarar er ønska til samarbeid.


Vidar Helgesen i Litauen

Norsk gass styrker baltisk energisikkerhet

EØS/EU-minister Vidar Helgesen og statssekretær Kåre Fostervold fra OED deltok ved åpningsseremonien for den flytende LNG-terminalen "Independence" i Klaipeda i Litauen mandag. Litauens president og medlemmer fra alle de tre baltiske regjeringene sørget for at markeringen ble en nasjonal begivenhet.


EUs klima- og energimål for 2030 vedtatt

Rapport fra energiråd Gaute Erichsen, miljøråd Ulla Hegg og energirådgiver Marit Schweiker, EU-delegasjonen

Etter lange forhandlinger har Det europeiske råd vedtatt EUs nye klima- og energimål frem mot 2030. Rammeverket inkluderer mål om utslippskutt på 40 prosent, betydelig energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og styrking av kvotehandelssystemet. EU-delegasjonen rapporterer.


Illustrasjonsfoto: Morguefile

Uken som var – uke 43

Et uhøtidelig skråblikk på det europeiske nyhetsbildet, sett fra Brussel

I uken som var så vi et fly uten vinduer, matkjennere som har blitt lurt til å like fast food og at dronning Elizabeth har debutert på en digital plattform.


Foto: EU 2014

Avstemming og Ungarn-diskusjon på plenumsesjonen

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

Avstemming om ny Europakommisjon, diskusjon om Ungarn og hvem som skal lede SINEEA-delegasjonen, var blant temaene under Europaparlamentets oktoberplenumsesjon. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.


Ny Europakommisjon godkjent

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik og praktikant Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Ny Europakommisjon er godkjent med klart flertall av Europaparlamentet og Det europeiske råd og tiltrer allerede 1. november. EU-delegasjonen rapporterer.


EØS EFTA logo.

Nye prosedyrer for innlemmelse av EØS-regelverk

Norge, Island og Liechtenstein har innført nye prosedyrer som skal sikre raskere innlemmelse av nytt regelverk i EØS-avtalen og dermed like rettigheter og plikter i hele EØS-området.


EU-ambassadør Atle Leikvoll i samtale med sin kollega Kurt  Jäger fra Liechtenstein før møtet i EØS-komiteen 24. oktober 2014. Foto: Lars-Erik Hauge

68 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 24. oktober ble 68 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om matinformasjon.


Illustrasjonsfoto: Morguefile

Hvordan skape vekst med IKT

Rapport fra IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard, EU-delegasjonen

Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa. Hvordan EU kan øke veksten ved bruk av IKT, var temaet for et seminar i Brussel 16. oktober. IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.


Statssekretær Vidar Brein-Karlsen på sikker avdeling i polsk fengsel.

Verdifullt justissamarbeid med Polen

Polen er største mottaker av EØS-midler, og justissektoren er et av de prioriterte områdene. I dag besøkte statssekretær Vidar Brein-Karlsen Warszawa for politiske samtaler med fokus på kriminalomsorg.


Fly

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (6/2014)

Nyhetsbrev fra vår samferdselsråd i Brussel.


Klima + Vekst = Sant

Av Ingvild Vereide Nave, EU-delegasjonen

Forsking og innovasjon er sentralt om vi både skal sikre ei klimavenleg framtid og framleis ha økonomisk vekst. Det var hovedbodskapet på ein konferanse på Noregs Hus i Brussel 10. oktober.


Norsk-tsjekkisk forskningssamarbeid på Svalbard

Av: Iva Kopecna, Den norske ambassaden i Praha

Visste du at Tsjekkia har fått sin egen forskningsstasjon på Svalbard? Norge og Tsjekkia er enige om å bruke EØS-midler til å styrke forskningssamarbeidet, og klimaforskning er ett av temaene.


Foto: Stian Mathisen

Utenriksråden møtte EUs embetsverk

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

– Vi må forfølge våre interesser i EU-systemet på alle nivåer og med stor kraft, sier utenriksråd Wegger Christian Strømmen. Han var nylig i Brussel for møter på embetsnivå i EU-systemet.


Sauer på beite

Uken som var - uke 42

Et uhøtidelig skråblikk på det europeiske nyhetsbildet, sett fra Brussel

Noen sauer i England har fått i seg litt gress de normalt ikke har som en del av dietten, kunst skaper furore i Paris og et tips om at pensjonisttilværelsen kanskje nytes best i de tusen sjøers land. Dette og mer fant vi under vårt uhøytidelige skråblikk på uken som var.


Følg oss