Nyheter

Godskorridor Stockholm–Palermo utvidet til Oslo

- En ny godskorridor på jernbanen gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge jernbanen når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft.


Det vites ikke om gnomen på bildet har noe med forsvinningen i Østerrike å gjøre. Illustrasjon: Morguefile

Uken som var - uke 34

Et simpelt tyveri av en statsministers bærbare pc og 400 hagegnomer, en sykkelsti med innlagt hinder, snorkekonkurranse og en levende død var noen av "agurknyhetene" vi fant i uken som var.


Den norske EU-delegasjonen i Brussel holder til i Norway House, sentralt plassert i EU-kvarteret. Foto: EU-delegasjonen

Konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte

Rapport fra konkurranseråd Nina Gørrissen, EU-delegasjonen

I EU-delegasjonens halvårsrapport over regelverksutviklingen på områdene konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte kan du lese om et halvår preget av hektisk regelverksaktivitet. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.


Tett på EUs økonomiske krise

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Da Lars-Erik Østby kom til EU-delegasjonen for tre år siden, var EU preget av finansiell uro og krise. Når ting nå har begynt å normalisere seg reiser han hjem til Oslo.


Oppsummerer fire år med samferdsel i EU

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Samferdselsråd Olav Grimsbo mener transportinfrastruktur, liberalisering av jernbanemarkedet og flytrafikkstyring vil være de største samferdselssakene i EU de neste årene. Han oppsummerer og ser framover, etter fire år ved EU-delegasjonen.


Norsk støtte til dialog og samarbeid på Kypros

EØS-midlene

To nordmenn har på kort tid fått sentrale oppdrag for FN i Kypros-konflikten. Også gjennom EØS-midlene bidrar Norge til dialog og forsoning mellom nord og sør på øya. Les mer her.


Selvportretter bak murene

EØS-midlene

Hun er spansk, tidligere prostituert og narkoman. I dag en anerkjent fotokunstner. Med EØS-midler i ryggen har Cristina Nuñes lært innsatte Bredtveit fengsel å transformere smerte og følelser til kunst.


Tog og passasjerer

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (5/2014)

Ny utgave av nyhetsbrevet fra den norske samferdselsråden i Brussel.


Endringer i forskrifter om kapitalkrav

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i flere forskrifter om kapitalkrav mv. Forskriftene gjennomfører i stor grad detaljerte tekniske bestemmelser i EUs nye kapitalkravsregelverk for banker og verdipapirforetak.


Endringer i forskrift om bonusordninger

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om godtgjørelsesordninger basert på EUs nye kapitalkravsdirektiv.


Nye Russland-tiltak for norsk sjømat

Regjeringen åpner for at oppdrettsnæringen kan la fisken stå noe lenger i sjøen for å avhjelpe den vanskelige markedssituasjonen som følge av Russlands importforbud. Samtidig utvides adgangen til å flytte deler av sildekvotene over til 2015.


Mæland møtte næringsorganisasjonene om Russland

Næringsminister Monica Mæland møtte i dag flere norske næringsorganisasjoner. Tema var hvilke konsekvenser de nye restriktive tiltakene mot Russland kan få for næringslivet.


Spennvidden, mangfoldet og det internasjonale miljøet

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Tittelen over oppsummerer noe av det ambassaderåd Paal Ivar Aavatsmark setter mest pris på ved jobben. Den forteller dermed også hva han kommer til å savne når hans tid ved EU-delegasjonen nå er over.


Fiskeriråden vender skuta hjemover

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

– Reformen av EUs fiskeripolitikk har vært den viktigste saken de siste årene, sier Rune Dragset, etter fire år som fiskeriråd ved EU-delegasjonen i Brussel.


Foto: Frontex

EUs justis- og innenriksområde – justisrådene oppsummerer

Av justisrådene Thomas Hansen, Astrid Solhaug og Torill Myhren

Justisrådene ved EU-delegasjonen oppsummerer her EUs arbeid på justisfeltet for perioden 1.september 2013 – 1. juli 2014.


Kroatiske domstoler blir mer effektive med EØS-midler

EØS-midlene

Om sommeren er det så varmt at de ansatte må ta siesta. Om vinteren når ikke innetemperaturen mer enn 15 grader før el-anlegget bryter sammen. Ikke rart da at det hoper seg opp med saker ved domstolen i Karlovac.


Norge innfører restriktive tiltak mot Russland

Det er i statsråd i dag vedtatt at Norge innfører restriktive tiltak mot Russland som en reaksjon på landets folkerettsstridige handlinger i Ukraina.


Tett samarbeid med sjømatnæringen om Russland-tiltak

-Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.


Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på besøk i fruktgård Ulvik.

Vil tillate import av frukttrær

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil tillate fruktprodusentene her i landet å importere eple- og pæretrær, og foreslår en ordning basert på EUs strengeste regler.


Vår viktigste europautfordring

Innlegg i Aftenposten 9. august 2014

Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa. Det gjør også stadig mer av norsk innenrikspolitikk. EU-regelverk har stor innflytelse på alle områder av norsk politikk og samfunnsliv. I de 20 årene vi har hatt EØS-avtalen, har omkring 9000 EU-direktiver og forordninger blitt til norsk lov, skriver statsråd Vidar Helgesen.


Følg oss

Siste 5 nyheter

Konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte

Tett på EUs økonomiske krise

Oppsummerer fire år med samferdsel i EU

Flere nyheter