Nyheter

EØS EFTA logo.

Nye prosedyrer for innlemmelse av EØS-regelverk

Norge, Island og Liechtenstein har innført nye prosedyrer som skal sikre raskere innlemmelse av nytt regelverk i EØS-avtalen og dermed like rettigheter og plikter i hele EØS-området.


EU-ambassadør Atle Leikvoll i samtale med sin kollega Kurt  Jäger fra Liechtenstein før møtet i EØS-komiteen 24. oktober 2014. Foto: Lars-Erik Hauge

68 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 24. oktober ble 68 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om matinformasjon.


Illustrasjonsfoto: Morguefile

Hvordan skape vekst med IKT

Rapport fra IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard, EU-delegasjonen

Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa. Hvordan EU kan øke veksten ved bruk av IKT, var temaet for et seminar i Brussel 16. oktober. IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.


Statssekretær Vidar Brein-Karlsen på sikker avdeling i polsk fengsel.

Verdifullt justissamarbeid med Polen

Polen er største mottaker av EØS-midler, og justissektoren er et av de prioriterte områdene. I dag besøkte statssekretær Vidar Brein-Karlsen Warszawa for politiske samtaler med fokus på kriminalomsorg.


Fly

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (6/2014)

Nyhetsbrev fra vår samferdselsråd i Brussel.


Klima + Vekst = Sant

Av Ingvild Vereide Nave, EU-delegasjonen

Forsking og innovasjon er sentralt om vi både skal sikre ei klimavenleg framtid og framleis ha økonomisk vekst. Det var hovedbodskapet på ein konferanse på Noregs Hus i Brussel 10. oktober.


Norsk-tsjekkisk forskningssamarbeid på Svalbard

Av: Iva Kopecna, Den norske ambassaden i Praha

Visste du at Tsjekkia har fått sin egen forskningsstasjon på Svalbard? Norge og Tsjekkia er enige om å bruke EØS-midler til å styrke forskningssamarbeidet, og klimaforskning er ett av temaene.


Foto: Stian Mathisen

Utenriksråden møtte EUs embetsverk

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

– Vi må forfølge våre interesser i EU-systemet på alle nivåer og med stor kraft, sier utenriksråd Wegger Christian Strømmen. Han var nylig i Brussel for møter på embetsnivå i EU-systemet.


Sauer på beite

Uken som var - uke 42

Et uhøtidelig skråblikk på det europeiske nyhetsbildet, sett fra Brussel

Noen sauer i England har fått i seg litt gress de normalt ikke har som en del av dietten, kunst skaper furore i Paris og et tips om at pensjonisttilværelsen kanskje nytes best i de tusen sjøers land. Dette og mer fant vi under vårt uhøytidelige skråblikk på uken som var.


Solberg og Brende på toppmøte mellom Asia og Europa

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende deltok denne uken på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Milano. Statsministeren vektla i sitt innlegg hvor viktig samarbeid mellom Norge og Asia er for handel og økonomisk vekst.


Foto: Rigas tekniske universitet

Utklekkingsmaskin for grønne ideer og arbeidsplasser

Av: Agnese Cimdina, Den norske ambassaden i Riga

Latvia har fått sin første inkubator for grønn industriutvikling takket være E��S-midler. Her får entreprenører hjelp til å utvikle og realisere ideene sine. Norske entreprenører og bedrifter er ønsket til samarbeid.


Landbruks- og matdepartementet på studietur til Brussel

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Ledelsen i Landbruks- og matdepartementet var på studietur til Brussel denne uken for å bli oppdatert på viktige landbruks- og matpolitiske saker i EU.


Regionane si veke i Brussel

Av Ingvild Vereide Nave (EU-delegasjonen)

Dei norske regionkontora både arrangerte og engasjerte då Open Days samla regionar og byar frå heile Europa i Brussel for tolvte gong.


Økonominytt fra EU-delegasjonen

Av praktikant Mads A. Danielsen og finansrådene Astrid Erlingsen og Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

I høstens første utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.


Europas energisystem i endring. Betydning for Norge

Oslo, 16. oktober 2014

- Vi vil føre en europapolitikk som bidrar til gode energi- og klimapolitiske løsninger både for oss som lever i dag og for dem som kommer etter oss. Det gjør vi best sammen med dere - som et lag, sa statstråd Vidar Helgesen da han innledet på NVEs energidager 16. oktober.


Norges delegasjon til EU holder til i Norges Hus, sentralt plassert i EU-kvarteret i Brussel. Foto: Stian Mathisen

EU-delegasjonen stengt 15. oktober

Hele staben ved EU-delegasjonen er på internt seminar onsdag 15. oktober. Delegasjonen er derfor stengt for publikum.


Norsk finansnæring sikres adgang til det europeiske markedet

Nå har Regjeringen blitt enige med de andre EØS EFTA-landene og EU-landene om et avgrenset samarbeid, som kan løse de utestående utfordringene på tilsynsområdet.


CIFOR/Neil Palmer

Norge organiserte Horisont 2020-seminar i Brasil

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Nylig organiserte Norge et seminar i Brasil om amazonasforskning og mulighetene for samarbeid innenfor EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.


Uken som var – uke 41

Et uhøtidelig skråblikk på det europeiske nyhetsbildet, sett fra Brussel

Kuer på frifot skapte trøbbel i England, Wikipedia får en statue i Polen, i Tyskland er årets lykkeatlas offentliggjort og i Belgia finnes det nå både en regjering og et ukysset regjeringsmedlem. Dette og mer fant vi under vårt uhøytidelige skråblikk på uken som var.


EUs plantevernmiddelpakke inn i EØS-avtalen

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

136 rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2014. Rettsaktene utgjør tilsammen en regelverkspakke om bruk av plantevernmidler.


Følg oss