Nyheter

Forsvarsattachéene ble brifet i Brussel

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Norske forsvarsattachéer og forsvarsråder som tjenestegjør verden rundt, var 16. og 17. september samlet i Brussel. EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk var en av mange ting de hadde på dagsordenen.


Nasjonale eksperter - viktige nettverk

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Torsdag 18. september var de norske nasjonale ekspertene invitert til Norges hus i Brussel for å bli oppdatert på regjeringens strategi for samarbeidet med EU, og for å knytte kontakt med de ansatte ved Norges delegasjon til EU.


IKT eit viktig verktøy for EU si økonomiske framtid

Av Ingvild Vereide Nave, EU-delegasjonen

17. september samla kloke hovud i IKT-bransjen seg på Norges Hus, for å vise korleis IKT og ein digital indre marknad kan skape vekst og arbeidsplassar i EU.


Uken som var – uke 38

Et uhøytidelig skråblikk på uken som var, sett fra Brussel

Streikende men dannete politifolk, utagerende franske bønder, en sprudlende innspurt på proffkarrieren og en rekordlang værmelding. Det var noe av det vi fant da vi tok et skråblikk på uken som var.


Feiret Istanbul-konvensjonen

Italia var vertskap da 38 europeiske land deltok under feiringen av at Istanbul-konvensjonen har trådt i kraft. Statssekretær Ingvild Stub deltok under markeringen i Roma.


Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

Presseinvitasjon: Nasjonal konferanse om europeisk forskningssamarbeid

Presseinvitasjon:

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal opnar Nasjonal konferanse om europeisk forskningssamarbeid (JPI FACCE) i Oslo 23. september og held innlegg om korleis FoU-samarbeid med Europa kan styrke det norske jordbruket.


Skattejurister på studietur til Brussel

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Det internasjonale arbeidet mot skatteomgåelse og samspillet mellom norske regler og EU-retten var tema da EU-delegasjonen og Juristenes Utdanningssenter arrangerte seminar i Brussel.


Hvordan legger regjeringen til rette for vekst i den kraftforedlende industrien?

Industri2014, Bodø 18. september 2014

-Først og fremst er vi opptatt av å skape et stabilt og godt rammeverk som bedriftene kan operere innenfor. Prosessindustrien er i høyeste grad del av globale verdikjeder, og konkurranseevnen vil være avhengig av at vi lykkes i å ha de aller beste rammebetingelsene for industrien i fremtiden, sa Vidar Helgesen bl.a. i sin tale i Bodø 18. september.


Vil påvirke EUs helsepolitikk

For Norge er det viktig å påvirke EUs helsepolitikk. Det krever at Norge er tidlig ute i forhold til EUs prosesser.


Forside EU Food Safety Almanac

Almanakk for mattrygghet i EU

Det tyske Føderale Institutt for risikovurdering har utgitt en ny utgave av almanakk for mattrygghet i EU (EU Food Safety Almanac). Almanakken gir oversiktlig informasjon om mattrygghetsforvaltningen i EU, EØS og naboland.


Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 25. september

Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2014.


Kultursenter bygger bro til felles fremtid for Kypros

EØS-midlene

I dag er det en FN-kontrollert buffersone som skiller gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. For hundre år siden var det fargen på klærne. Med norsk støtte dokumenterer et nytt kultursenter flere hundre år med fredelig sameksistens.


Uken som var - uke 37

Et uhøytidelig skråblikk på nyhetsbildet i uken som var, sett fra Brussel

Tonnevis med dueskitt, en hjelm for flypassasjerer og en student som lurte Facebook-vennene sine til å tro at hun var i sørøst-Asia. Dette og mer fant vi under vår uhøytidelige titt på nyhetsbildet i uken som var.


Statssekretær Hoksrud

Uformelt EU-transportministermøte i Milano 16.-17. september

Statssekretær Bård Hoksrud leder den norske delegasjonen på EUs uformelle transportministermøte i Milano 16.-17. september. Møtet arrangeres i regi av det italienske EU-formannskapet.


En Brussel-veteran vender hjem

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Ti år i Brussel – de fem siste ved EU-delegasjonen. Inge Hausken Thygesen tar med seg mye kompetanse når han nå reiser hjem til Utenriksdepartementet i Oslo.


Junckers retningslinjer for den nye Europakommisjonen på arbeids- og sosialfeltet

Rapport fra Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad

I forbindelse med valget til ny Kommisjonspresident i Europaparlamentet la Jean-Claude Juncker fram et program med prioriteringer blant annet på arbeids- og sosialområdet. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.


Siv Jensen møtte 48 finansministre i Milano

Finansminister Siv Jensen deltok 11. og 12. september på Asian-European Finance Ministers’ meeting – det såkalte ASEM – som samlet finansministre fra 49 asiatiske og europeiske land i Milano.


Utveksla erfaringar i kampen mot valdeleg ekstremisme

Av Ingvild Vereide Nave

Over heile Europa er problematikken rundt valdeleg ekstremisme og radikalisering på dagsorden. Førre vekke var representantar frå Justisdepartementet og politiet på besøk for å utveksle erfaringar med EU og Belgia.


Utlysing: Hjelp Romania få kontroll på miljøgifter

EØS-midla

Har organisasjonen din kompetanse på handsaming av kjemikaliar og farleg avfall? Romania søker norske partnarar som kan hjelpe landet overhalde europeiske miljøstandardar.


EØS EFTA logo.

26 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

26 rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2014. Blant disse er en forordning som forlenger en godskorridor for jernbane fra Palermo til Norge visa Kornsjø og et direktiv om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene.


Følg oss

Siste 5 nyheter

Forsvarsattachéene ble brifet i Brussel

Nasjonale eksperter - viktige nettverk

IKT eit viktig verktøy for EU si økonomiske framtid

Uken som var – uke 38

Flere nyheter