Nyheter

Norske elever restaurerer synagoge

EØS-midlene

Den kalles Den grønne synagogen. Den er den eldste i sitt slag. Sist gang den var i bruk var i 1990-årene. Nå skal den få nytt liv med hjelp av skoleelever fra Arendal.


Onsdag arrangerte European Policies Research Centre et møte om regionalt samarbeid i Arktis på Norges hus i Brussel. Det er et behov for bedre samarbeid. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Vil koordinere regionalt samarbeid i Arktis

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen

Etablering av en koordinerende mekanisme som legger til rette for økt samarbeid mellom regionale aktører i Arktis ble onsdag diskutert på Norges hus. Norge støtter etableringen av en slik mekanisme nær Arktisk råds sekretariat i Tromsø.


Bente Odlo er ny matråd ved EU-delegasjonen. Genmodifiserte organismer og nytt regelverk for økologisk produksjon er noe av det som står på agendaen i EU denne våren. Foto: Maria Hoel, EU-delegasjonen

Samler trådene i mat- og dyreriket

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen

Det er ikke tilfeldig at Bente Odlo har forkjærlighet for mat og dyr. EU-delegasjonens nye matråd er odelsjente og har fått interessen inn med morsmelka.


Arbeidsprogrammet for EU/EØS-saker 2014

Arbeidsprogrammet for EU/EØS-saker skal være et redskap som bidrar til systematisk norsk innsats og prioritering i EU/EØS-arbeidet.


Foto: Stian Mathisen

Kroatia med i EØS

Avtalen som gjør Kroatia til en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ble undertegnet i dag. Avtalen trer formelt i kraft 12. april. Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia.


Bulgaria har tatt grep

Etter mye kritikk har bulgarske myndigheter tatt tak i situasjonen for asylsøkere i landet. – Dette viser hvor viktig støtte til Bulgaria har vært, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.


Efta-logo

EØS-komiteens beslutninger i 2014

Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2014 (pr. 4.4)


EU-delegasjonen i Brussel søker en administrativ assistent

Norges største utenriksstasjon søker en administrativ assistent. Søknadsfrist 27. april.


Konstantinos Kyranakis, Javor Benedek og Sandra Petrovic Jakovina deltok på EPC-seminaret i Brussel. Sistnevnte er parlamentariker. Foto: Maria Hoel, EU-delegasjonen

Savner en generasjon i europeisk politikk

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen

Av 766 folkevalgte i Europaparlamentet er kun to av dem under 30 år. I forkant av valget 22.-25. mai snakkes det om en generasjon som mangler i europeisk politikk.


EUs interparlamentariske konferanse om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk i Aten 3.-4. april

Diskuterte europeisk forsvarssamarbeid

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

Stortingsrepresentanter fra FrP, Ap og Høyre deltok på EUs interparlamentariske konferanse om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk i Aten 3.-4. april.


Den internasjonale dagen for romfolk

EØS-midlene

Minka og Pfamen har begge rombakgrunn. Begge bærer på et håp om at det nye ungdomssenteret i byen vil hjelpe dem med å oppfylle drømmene sine.


Foto: EU 2014

Ashton talte om Ukraina i plenumssesjonen

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton holdt sin årlige redegjørelse, og Europaparlamentet gikk inn for å forby «roaming»-avgifter for mobiltelefoner under plenumssesjonen i Brussel. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.


Arni Hole hospiterer i EUs byrå for grunnleggende rettigheter i Wien. Fram til januar 2015 vil hun jobbe med hvordan EU kan bruke statistikk i utformingen av politikk. Foto: European Union 2012

Fra statistikk til politikk

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen

Arni Hole hospiterer i EUs byrå for grunnleggende rettigheter. – Norge er langt framme i arbeidet med likestilling og menneskerettigheter og har mye å bidra med, sier hun.


Per Andreas Bjørgan er bare 45 år, men med 13 år i ESA overskrider veteranstadiet med god margin. Foto: Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

- Jeg er en dinosaur i dette systemet

Av Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen.

Avdelingsdirektør Per Andreas Bjørgan i EFTAs overvåkingsorgan ESA er veteran i god tid før fylte femti. Den selverklærte dinosaurstatusen er vel fortjent, etter å ha arbeidet i ESA mer enn dobbelt så lenge som normalen.


Sauer på beite

Uken som var - uke 14

Et uhøytidelig skråblikk på det europeiske nyhetsbildet sett fra Brussel

Italias statsminister er på tv fem timer hver dag, på den grønne øyen Irland er det født en "gau", en tysk gutt fant både gull, sølv og edelstener - og i Brussel hekker et falkpar byens katedral for ellevte år på rad.


Ambassadør Atle Leikvoll på møtet i EØS-komiteen 4. april 2014

53 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 4. april ble 53 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er regler om sporbarhet av medisinsk utstyr, som er viktig for pasientsikkerhet.


Panda mot nett-troll

EØS-midlene

I Sverige henges nettmobbere ut på TV. I Porsgrunn konfronterte ordføreren selv mannen som hadde sjikanert ham. I Litauen satser de på en hvit og svart bjørn.


USAs sjefsforhandler Dan Mullaney og EUs sjefsforhandler Ignacio Garcia Bercero forhandler om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP).

– Viktige konsekvenser for Norge

Nærings- og fiskeridepartementet la i dag frem en ny rapport om konsekvenser av en handelsavtale mellom USA og EU. – En slik avtale kan få store konsekvenser for Norge, sier næringsminister Monica Mæland.


Barne- og likestillingsminister Solveig Horne fikk bred gehør for norske synspunkter på forbrukerrettigheter under årets Consumer Summit i Brussel. Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen.

Forbrukeren i førersetet av vår digitale tidsalder

Av Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

Nye digitale produkter og tjenester påvirker forbrukeres rettigheter og privatliv. Forbrukeres situasjon i vår digitale tidsalder var tema for årets Consumer Summit i regi av Europakommisjonen.


Utlysing: Samarbeid om CO2-handsaming

EØS-midla

Noreg og Tsjekkia er samde om at det er nødvendig med felles internasjonal satsing for å fremje karbonfangst og –lagring som klimatiltak. Norske fagmiljø inviterast no til samarbeid i Tsjekkia.


Følg oss