Nyheter

Norsk-tsjekkisk forskningssamarbeid på Svalbard

Av: Iva Kopecna, Den norske ambassaden i Praha

Visste du at Tsjekkia har fått sin egen forskningsstasjon på Svalbard? Norge og Tsjekkia er enige om å bruke EØS-midler til å styrke forskningssamarbeidet, og klimaforskning er ett av temaene.


Foto: Stian Mathisen

Utenriksråden møtte EUs embetsverk

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

– Vi må forfølge våre interesser i EU-systemet på alle nivåer og med stor kraft, sier utenriksråd Wegger Christian Strømmen. Han var nylig i Brussel for møter på embetsnivå i EU-systemet.


Sauer på beite

Uken som var - uke 42

Et uhøtidelig skråblikk på det europeiske nyhetsbildet, sett fra Brussel

Noen sauer i England har fått i seg litt gress de normalt ikke har som en del av dietten, kunst skaper furore i Paris og et tips om at pensjonisttilværelsen kanskje nytes best i de tusen sjøers land. Dette og mer fant vi under vårt uhøytidelige skråblikk på uken som var.


Solberg og Brende på toppmøte mellom Asia og Europa

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende deltok denne uken på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Milano. Statsministeren vektla i sitt innlegg hvor viktig samarbeid mellom Norge og Asia er for handel og økonomisk vekst.


Foto: Rigas tekniske universitet

Utklekkingsmaskin for grønne ideer og arbeidsplasser

Av: Agnese Cimdina, Den norske ambassaden i Riga

Latvia har fått sin første inkubator for grønn industriutvikling takket være EØS-midler. Her får entreprenører hjelp til å utvikle og realisere ideene sine. Norske entreprenører og bedrifter er ønsket til samarbeid.


Landbruks- og matdepartementet på studietur til Brussel

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Ledelsen i Landbruks- og matdepartementet var på studietur til Brussel denne uken for å bli oppdatert på viktige landbruks- og matpolitiske saker i EU.


Regionane si veke i Brussel

Av Ingvild Vereide Nave (EU-delegasjonen)

Dei norske regionkontora både arrangerte og engasjerte då Open Days samla regionar og byar frå heile Europa i Brussel for tolvte gong.


Økonominytt fra EU-delegasjonen

Av praktikant Mads A. Danielsen og finansrådene Astrid Erlingsen og Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

I høstens første utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.


Norges delegasjon til EU holder til i Norges Hus, sentralt plassert i EU-kvarteret i Brussel. Foto: Stian Mathisen

EU-delegasjonen stengt 15. oktober

Hele staben ved EU-delegasjonen er på internt seminar onsdag 15. oktober. Delegasjonen er derfor stengt for publikum.


Norsk finansnæring sikres adgang til det europeiske markedet

Nå har Regjeringen blitt enige med de andre EØS EFTA-landene og EU-landene om et avgrenset samarbeid, som kan løse de utestående utfordringene på tilsynsområdet.


CIFOR/Neil Palmer

Norge organiserte Horisont 2020-seminar i Brasil

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Nylig organiserte Norge et seminar i Brasil om amazonasforskning og mulighetene for samarbeid innenfor EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.


Uken som var – uke 41

Et uhøtidelig skråblikk på det europeiske nyhetsbildet, sett fra Brussel

Kuer på frifot skapte trøbbel i England, Wikipedia får en statue i Polen, i Tyskland er årets lykkeatlas offentliggjort og i Belgia finnes det nå både en regjering og et ukysset regjeringsmedlem. Dette og mer fant vi under vårt uhøytidelige skråblikk på uken som var.


EUs plantevernmiddelpakke inn i EØS-avtalen

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

136 rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2014. Rettsaktene utgjør tilsammen en regelverkspakke om bruk av plantevernmidler.


Utlysing: Bulgaria søker norske fornybar-partnarar

EØS-midlane

Om lag 70 prosent av Bulgarias energiforbruk vert dekt gjennom import, mellom anna frå Russland. For å auke bruken og produksjonen av fornybar energi, søker Bulgaria etter norske partnarar.


Konsesjon til strømkabler til Tyskland og Storbritannia

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Til sammen vil dette øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent. Statnett planlegger at kabelen til Tyskland skal settes i drift i 2018, mens kabelen til Storbritannia etter planen vil være ferdig i 2020.


Dilek Ayhan (NFD) og Ingvild Stub (UD) møtte Ignacio Garcia Bercero, i Brussel 6.10.14

Regelmessig dialog med EU om TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA vil kunne få betydelige konsekvenser for Norge. – Det er derfor positivt at EU har imøtekommet Norges ønske om å ha en regelmessig dialog om forhandlingene, sier statssekretærene Ingvild Næss Stub i Utenriksdepartementet og Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet.


Forhåndsrapport: Møtene i Eurogruppen 13. og Ecofin 14. oktober 2014

Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Astrid Erlingsen, EU-delegasjonen

Møtene i Eurogruppen og Ecofin vil i hovedsak dreie seg om skatt, strukturpolitikk som kan bidra til økt økonomisk vekst og enkelte problemstillinger knyttet til bankunion. På skattesiden vil Ecofin søke å oppnå politisk enighet om obligatorisk automatisk utveksling av skatteopplysninger samt diskutere energiskatt.


Norge skjerper restriktive tiltak mot Russland

Regjeringen har vedtatt å skjerpe de restriktive tiltakene mot Russland. Det norske regelverket er dermed på linje med de tiltakene som EU innførte 12. september. En endringsforskrift ble fastsatt i statsråd 10. oktober og trer i kraft straks.


Redder vi biene, redder vi oss selv!

EØS-midlene

Forskere og miljøorganisasjoner har slått alarm. Utrydding av bier vil være katastrofalt for verdens matproduksjon. Derfor bruker Norge EØS-midler på å bygge opp bestanden av ville bier i Polen.


EUs energi- og klimapolitikk. Hva betyr den for Norge?

Bellonas konferanse ‘Europapolitiske implikasjoner for norsk energi- og klimapolitikk’, 9. oktober 2014

- Som politikere må vi løse dagens utfordringer, men også ha blikk for morgendagen. Vi må ruste Norge for fremtiden. Det må vi gjøre i tett samarbeid med resten av Europa. Bellona er en organisasjon som tenker på denne måten. Tidlig så Bellona at miljøspørsmål måtte finne europeiske løsninger, sa Vidar Helgesen bl.a. i sin tale under Bellonas konferanse 9. oktober.


Følg oss

Siste 5 nyheter

Norsk-tsjekkisk forskningssamarbeid på Svalbard

Utenriksråden møtte EUs embetsverk

Uken som var - uke 42

Flere nyheter