Nyheter

Vidar Helgesen til Vestlandet og Sørlandet 4.-6. august

Priv. til red.

EØS/EU-minister Vidar Helgesen skal på en tredagers reise langs kysten fra Bergen til Oslo for å besøke en rekke bedrifter og delta på EnergiRikeKonferansen 2014 i Haugesund.


Brende: Norge tar sikte på å slutte seg til nye EU-tiltak

- EUs nye restriktive tiltak overfor Russland viser alvoret i den stadig forverrede situasjonen i Ukraina. Norge vil studere tiltakene nøye. Tunge utenrikspolitiske hensyn tilsier at Norge slutter seg til dem, og vi vil konsultere Stortingets organer før en endelig beslutning tas, sier utenriksminister Børge Brende.


Foto: Zivica

Er det mulig å bygge hagedam av gamle tepper?

Av: Rannveig Skofteland, Den norske ambassaden i Bratislava

Elever fra barneskolen i Zilina i Slovakia har prøvd. Og det er fullt mulig! De har til og med fått støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. La oss fortelle deg hvorfor.


Utlysing: Vurderer du å investere i Romania?

EØS-midla

Gjennom EØS-midla er det no lyst ut omlag 80 millionar kroner til grøn næringsutvikling i Romania. Norske verksemder er ønska som samarbeidspartnarar.


TTIP og rammevilkår for industrien på dagsordenen i Milano

Næringsminister Monica Mæland deltok i uformelt møte for EUs næringsministre i Milano 21. juli. Tema for møtet var hvordan hensynet til industriens konkurranseevne kan ivaretas bedre ved utforming av EU-regelverk på ulike områder.


Valgte ny president for Kommisjonen

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

Valg av ny president for Europakommisjonen, resolusjon mot ungdomsledighet og om Ukraina samt ønske om åpenhet rundt TTIP-forhandlingene var blant sakene på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg i midten av juli.


Bedrer soningsforholdene i Bulgaria

EØS-midlene

De fleste fengslene i Bulgaria er overfylt. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å bedre forholdene i tråd med internasjonale standarder, blant annet i Bulgarias eneste kvinnefengsel.


Kabotasje: Samferdselsministeren med nye tiltak mot ulovlig transport

Samferdselsdepartementet setter nå i verk en rekke nye tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje. Kabotasje er transport utført i Norge av utenlandske transportører. Det er knyttet flere utfordringer til denne virksomheten. – Jeg har tidligere bedt om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan finne gode og effektive tiltak som bekjemper ulovlig transport samtidig som vi fremmer konkurranse på like vilkår blant seriøse transportører. Samferdselsdepartementet setter nå i verk en rekke nye tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje. Kabotasje er transport utført i Norge av utenlandske transportører. Det er knyttet flere utfordringer til denne virksomheten. – Jeg har tidligere bedt om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan finne gode og effektive tiltak som bekjemper ulovlig transport samtidig som vi fremmer konkurranse på like vilkår blant seriøse transportører.


Pressetreff med Michel Barnier og Siv Jensen

Det inviteres til pressetreff i Finansdepartementet med visepresident i Europakommisjonen og kommissær for det indre markedet Michel Barnier og finansminister Siv Jensen mandag 21. juli kl. 13.00.


Europa trenger flere grønne jobber

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltok 17. juli på det første felles møtet mellom EU miljøministre og arbeidsministre. Tema for det uformelle ministermøtet i Milano var hvordan det grønne skiftet kan gi nye jobber til arbeidsledig ungdom i Europa.


ESA Internal Market Scoreboard

Ny resultattavle for gjennomføring av direktiver

Av Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen

ESAs halvårlige resultattavle viser at Norge var mindre effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett i perioden november 2013 til mai 2014.


Det grønne skiftet er i gang i Europa

Det grønne skiftet i Europa er et sentralt tema under EUs uformelle miljøministermøte i Milano denne uken hvor klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar. Avfall, innovasjon og initiativ for grønne jobber står på agendaen.


Ettårsjubileum for Kroatias EU-medlemsskap

Rapport fra Norges ambassadør til Kroatia, Henrik Ofstad

– Kroatiske interesser og suverenitet kommer alltid i første rekke, understreker statsminister Zoran Milanovic etter ett år som EU-medlem. Norges ambassadør til Kroatia, Henrik Ofstad, rapporterer fra Zagreb.


Litauen vurderer innføring av norsk lekdommersystem

Av: praktikant Sami Skogstad, Den norske ambassaden i Vilnius

Tilliten til rettsvesenet er tynnslitt i Litauen. Landet ser til Norge for å gjøre forbedringer.


Presseinvitasjon: Næringsminister Mæland til Milano

Næringsminister Monica Mæland (H) møter næringsministrane i EU i Milano 20.-21. juli.


Offensiv Sundtoft under klimadialog i Berlin

Under klima-toppmøtet i Berlin denne uka var klima- og miljøminister Tine Sundtoft tydelig på at alle land må med i en ny internasjonal klimaavtale. - Land er forskjellig, men alle kan bidra. Vi må derimot ha størst forventninger til de største utslippslandene, sa Sundtoft under den to dagers Petersbergdialogen i den tyske hovedstaden.


Europakommisjonen anslår svak, men gradvis bedring i arbeidsmarkedet

Rapport fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad, EU-delegasjonen

I EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU kan du lese at Europakommisjonens makroanslag viser at en moderat vekst gjennom det kommende året vil følges av en gradvis bedring i arbeidsmarkedet, både når det gjelder økt sysselsetting og nedgang i arbeidsledigheten.


Foto: Morguefile

Uken som var – uke 28

Et uhøytidelig skråblikk på det europeiske nyhetsbildet sett fra Brussel

Denne uken har vi hørt om en tysker som hadde det litt for moro på heavy-metal-konsert, at ryktet om at rødt hår er utrydningstruet er sterkt overdrevet og at verdens lengste film er på vei – i 2020.


Kjersti Garberg pendler mellom Sarpsborg og Brussel fram til februar 2015, mens hun besitter stillingen som direktør ved Osloregionens Europakontor. Foto: Stian Mathisen

Direktør for et år

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Kjersti Garberg har et års permisjon fra jobben i Østfold fylkeskommune, for å være direktør ved Osloregionens Europakontor i Brussel. Der skal hun bistå kommunene, fylkeskommunene og høgskolene som er medlemmer av regionskontoret.


Ministermøter i Berlin og Milano om klima og grønn vekst

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft avbryter ferien for å delta på viktige ministermøter om klimaforhandlingene både i Berlin og Milano 13. – 17. juli.


Følg oss