Rapporter fra EU-delegasjonen

2014

Foto: EU 2014

Kommisjonspresidenten svarte om skatt

Rapport fra studentpraktikant Ingvild Vereide Nave og ambassaderåd Eli Jonsvik

13. november var Europaparlamentet samlet til miniplenumssesjon i Brussel, for første gang på over to år. Skatteavsløringen i Luxembourg ble viet mest tid. Studentpraktikant Ingvild Vereide Nave og ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

Connie Hedegaard deltok på sitt siste klima- og miljørådsmøte som EUs klimakommissær. Foto: Rådet for den europeiske union

EUs miljøministere diskuterte FNs klimatoppmøte

Rapport fra miljørådene Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim, EU-delegasjonen

28. oktober diskuterte EU-landenes klima- og miljøministere veien mot klimatoppmøtet i Lima, som finner sted i desember. Miljøråder Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim rapporterer.

Økonomiske prognoser fra Europakommisjonen

Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

Vekstutsiktene i euroområdet er fortsatt svake, men man regner med å unngå deflasjon. Det går frem av Europakommisjonen prognoser for den økonomiske utviklingen i EU fram mot 2016. Finansråd Bjarne Stakkestad ved EU-delegasjonen rapporterer.

Økonominytt for oktober fra EU-delegasjonen

Av finansrådene Astrid Erlingsen og Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

I høstens andre utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om de viktigste hendelser på økonomi- og skatteområdet i Europa.

EUs klima- og energimål for 2030 vedtatt

Rapport fra energiråd Gaute Erichsen, miljøråd Ulla Hegg og energirådgiver Marit Schweiker, EU-delegasjonen

Etter lange forhandlinger har Det europeiske råd vedtatt EUs nye klima- og energimål frem mot 2030. Rammeverket inkluderer mål om utslippskutt på 40 prosent, betydelig energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og styrking av kvotehandelssystemet. EU-delegasjonen rapporterer.

Foto: EU 2014

Avstemming og Ungarn-diskusjon på plenumsesjonen

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

Avstemming om ny Europakommisjon, diskusjon om Ungarn og hvem som skal lede SINEEA-delegasjonen, var blant temaene under Europaparlamentets oktoberplenumsesjon. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

Ny Europakommisjon godkjent

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik og praktikant Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Ny Europakommisjon er godkjent med klart flertall av Europaparlamentet og Det europeiske råd og tiltrer allerede 1. november. EU-delegasjonen rapporterer.

Illustrasjonsfoto: Morguefile

Hvordan skape vekst med IKT

Rapport fra IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard, EU-delegasjonen

Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa. Hvordan EU kan øke veksten ved bruk av IKT, var temaet for et seminar i Brussel 16. oktober. IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.

Økonominytt fra EU-delegasjonen

Av praktikant Mads A. Danielsen og finansrådene Astrid Erlingsen og Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

I høstens første utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

Forhåndsrapport: Møtene i Eurogruppen 13. og Ecofin 14. oktober 2014

Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Astrid Erlingsen, EU-delegasjonen

Møtene i Eurogruppen og Ecofin vil i hovedsak dreie seg om skatt, strukturpolitikk som kan bidra til økt økonomisk vekst og enkelte problemstillinger knyttet til bankunion. På skattesiden vil Ecofin søke å oppnå politisk enighet om obligatorisk automatisk utveksling av skatteopplysninger samt diskutere energiskatt.

Ferdinando Nelli Feroci fra Europakommisjonen og Sandro Gozi fra det italienske utenriksdepartementet etter møtet i Konkurranseevnerådet for industri 25. september

Konkurranseevne høyt på dagsordenen i EU

Rapport fra næringsråd Lars Erik Nordgaard, EU-delegasjonen

Konkurranseevnerådet for industri vedtok 25. september omfattende konklusjoner om industriell konkurranseevne og integrering av konkurranseevnehensyn ved politikkutforming. Næringsråd Lars Erik Nordgaard rapporterer.

Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet. Foto: Morguefile

Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet

Rapport fra råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust, EU-delegasjonen

I rapporten fra EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet kan du blant annet lese om prioriteringen til det italienske formannskapet høsten 2014, arbeidet med å avdekke matsvindel og EUs innsats for å bekjempe Ebola.

Uformelt møte i Eurogruppen og ECOFIN

Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

Med svake vekstutsikter og fare for deflasjon som bakteppe var det møter i Eurogruppen og Ecofin 12. og 13. september. Økonomisk vekst, ny bankunion og kriseland sto på agendaen. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.

Europaparlamentet forbereder kommissærhøringene

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

Høringene av kommissærkandidatene var ikke del av Europaparlamentets plenumssesjon i september, men forberedelsene er likevel godt i gang. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

Junckers retningslinjer for den nye Europakommisjonen på arbeids- og sosialfeltet

Rapport fra Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad

I forbindelse med valget til ny Kommisjonspresident i Europaparlamentet la Jean-Claude Juncker fram et program med prioriteringer blant annet på arbeids- og sosialområdet. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

Sleipner. Foto: EU-delegasjonen

Høsten vil gi langsiktige føringer for EUs energipolitikk

Rapport fra avtroppende energiråd Bjørn Ståle Haavik, EU-delegasjonen

Klima- og energirammeverket 2030, EUs energisikkerhetsstrategi og utviklingen av det indre energimarkedet. Dette er noen energisaker som vil ha stor oppmerksomhet i EU-systemet utover høsten.

Polens statsminister Donald Tusk, president Herman Van Rompuy i Det europeiske råd og Italias utenriksminister Federica Mogherini etter møtet i Det europeiske råd 30. august

Rapport fra Det europeiske råd 30. august

Rapport fra EU-delegasjonen i Brussel

EUs stats- og regjeringssjefer har valgt Polens statsminister Donald Tusk til ny rådspresident og Italias utenriksminister Federica Mogherini til ny høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. EU-delegasjonen rapporterer.

Den norske EU-delegasjonen i Brussel holder til i Norway House, sentralt plassert i EU-kvarteret. Foto: EU-delegasjonen

Konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte

Rapport fra konkurranseråd Nina Gørrissen, EU-delegasjonen

I EU-delegasjonens halvårsrapport over regelverksutviklingen på områdene konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte kan du lese om et halvår preget av hektisk regelverksaktivitet. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

Foto: Frontex

EUs justis- og innenriksområde – justisrådene oppsummerer

Av justisrådene Thomas Hansen, Astrid Solhaug og Torill Myhren

Justisrådene ved EU-delegasjonen oppsummerer her EUs arbeid på justisfeltet for perioden 1.september 2013 – 1. juli 2014.

Valgte ny president for Kommisjonen

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

Valg av ny president for Europakommisjonen, resolusjon mot ungdomsledighet og om Ukraina samt ønske om åpenhet rundt TTIP-forhandlingene var blant sakene på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg i midten av juli.


2013

EUs justis-og innenriksministre avholdt rådsmøte 5. desember. Photo: European Council

Rådsmøte for EUs justis- og innenriksministre

Rapport fra justisrådene ved EU-delegasjonen

Schengen-medlemskap for Romania og Bulgaria og EUs «Task Force for the Mediterranean» var blant hovedsakene da EUs justis-og innenriksministre nylig avholdt rådsmøte.

Euraparlamentet samlet til plenumsesjon i Strasbourg fra 9. til 12. desember 2013.

Fiskeri på agendaen i Strasbourg

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen

Fiskeripolitikk og EUs utvidelsesprosess sto høyt på agendaen da Europaparlamentet hadde plenumssesjon i Strasbourg i uke 50. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

Danmarks økonomiminister Margrethe Vestager og kommissær Olli Rehn på møtet i ECOFIN 15. november. Foto: European Union

Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU november 2013

Rapport fra finansrådene Astrid Erlingsen og Lars Erik Østby, EU-delegasjonen.

I rapporten kan du lese blant annet om planprosessen for 2014, november måneds finansministermøter, vedtakelse av EUs budsjetter, prosessen med sparedirektivet, forslag til et standard momsskjema og tetting av hull i mor/datterdirektivet. Finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

Det reviderte tobakksdirektivet har vært en aktuell sak på helse- og mattrygghetsområdet i EU i høst. Illustrasjonsfoto: Morguefile

Statusrapport om helse og mattrygghet i EU

Rapport fra råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen

Det reviderte tobakksdirektivet, kliniske forsøk og medisinsk utstyr er saker som har vært på dagsordenen på helse- og mattrygghetsområdet i EU i høst. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen rapporterer.

Concentrated Solar Power (CSP) produksjon i Fuentes de Andalucía i Spania. Foto: European Union

Europakommisjonen med veiledning for et indre elektrisitetsmarked

Rapport fra energiråd Bjørn Ståle Haavik, EU-delegasjonen

Europakommisjonen la 5. november fram en melding med tittel «Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention». Meldingen gir veiledning til medlemslandene om bruk av støtteordninger og tiltak i det indre elektrisitetsmarkedet.

Foto: European Union 2013

Langtidsbudsjettet hovedtema under Europaparlamentets plenumssesjon

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen

«More Europe for less» var et gjennomgangstema under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg 21.-24. november. Hovedsaken var EUs langtidsbudsjett (MFF) for 2014-2020. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

EUs nye skogstrategi skal blant annet bidra til utvikling av distriktene og urbane områder. Foto: Morguefile

Ny skogstrategi i EU

Rapport fra landbruksråd Knut Øistad ved EU-delegasjonen

EUs nye skogstrategi skal blant annet bidra til utvikling av distriktene og urbane områder. Landbruksråd Knut Øistad ved EU-delegasjonen rapporterer.

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Samtaler med det påtroppende greske EU-formannskapet

Utenriksdepartementet hadde denne uken samtaler med greske myndigheter om deres prioriteringer for formannskapet i EU. Ambassadesekretær og nestleder Anne Havnør ved Norges ambassade i Aten rapporterer.

Europakommisjonen la 22. oktober frem sitt arbeidsprogram for 2014, som inkluderer blant annet Det europeiske semester. Foto: European Union

Europakommisjonen la frem arbeidsprogram for 2014

Av Kjersti Varpe Nørgaard og Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Europakommisjonen har lagt frem sitt arbeidsprogram for 2014. Programmet fokuserer i stor grad på det overordnede målet om smart, bærekraftig og inklusiv vekst, i tillegg settes det mål om implementering av bankunionen, forenkling av regelverk for bedrifter, og økt tempo i klima- og handelsforhandlinger.

EU foreslår å regulere eget luftrom gjennom kvotesystemet frem til 2020 når en global ICAO-basert kvotemekansime forventes å tre i kraft. Foto: Olav Heggø

Reaksjoner på EU-forslag om klimakvoter for luftfart

Rapport fra miljøråd Ulla Hegg og samferdselsråd Olav Grimsbo, EU-delegasjonen

EUs forslag om regulering av luftfart gjennom kvotesystemet frem til 2020 vekker sterke reaksjoner fra luftfartsindustrien og tredjeland. Det er et sterkt tidspress for å fatte vedtak innen april. Miljøråd Ulla Hegg og samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen rapporterer.

Europaparlamentet ga i slutten av oktober sin støtte til for et nytt miljøhandlingsprogram fra 2020. Foto: European Union

Politisk enighet om nytt miljøhandlingsprogram mot 2020

Rapport fra miljørådene Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim ved EU-delegasjonen.

Europaparlamentet ga i slutten av oktober sin støtte til for et nytt miljøhandlingsprogram fra 2020. Forslaget fokuserer på en rekke tiltak på det miljøpolitiske området. Miljørådene Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim ved EU-delegasjonen rapporterer.

Tema finans, økonomi og EU/EØS

Kommisjonen spår økonomisk bedring i EU

Rapport fra finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen og finansråd Erik Storm ved OECD-delegasjonen i Paris

Europakommisjonen har lagt fram sine høstanslag og mener det finnes indikasjoner på at Europa er på vei ut av krisen. EU-delegasjonen og OECD-delegasjonen rapporterer.

Europakommisjonen har lansert nye initiativer for regelforenkling og reduksjon av administrative byrder. Foto: European Union

Europakommisjonen lanserer initiativer for regelforenkling

Rapport fra næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen

Europakommisjonen har lansert nye initiativer for regelforenkling og reduksjon av administrative byrder. Formålet er å redusere regelbyrden for næringslivet og forenkle implementeringen av EU-lover på nasjonalt nivå. Næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen rapporterer.

EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton møter Serbias president Tomislav Nikolić i Beograd. Foto: European Union 2013

Status i EUs utvidelsesprosess

Rapport fra ambassaderåd Inge Hausken Thygsen, EU-delegasjonen

2013 har vært et historisk år for Serbia og Kosovo på veien mot EU-medlemskap. Det europeiske råd besluttet i juni å åpne medlemsskapsforhandlinger med Serbia og å åpne for forhandlinger om en stabiliserings- og assosieringsavtale med Kosovo. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen ved EU-delegasjonen rapporterer.

Rådspresident Herman Van Rompuy og Kommisjonens president José Manuel Barroso på pressekonferanse etter møtet. Photo:Council of the European Union

Udramatisk, men innholdsrikt møte i Det europeiske råd

Rapport fra EU-delegasjonen

Møtet i Det europeiske råd var innholdsrikt, men som forventet ble det ikke fattet noen endelige beslutninger. Hovedtema var den digitale økonomien, vekst og sysselsetting, økonomisk og monetær union, østlig partnerskap og migrasjon. EU-delegasjonen rapporterer.

Kommisær Olli Rehn, president i Eurogruppen Jeroen Dijsselbloem og sjef for ESM Claus Regling på møtet i Eurogruppen 14. oktober. Foto: European Union

Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU oktober 2013

Rapport fra Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen, finansråder ved EU-delegasjonen

EU fortsetter arbeidet med den økonomiske og monetære unionen, 2014-budsjettet og langtidsbudsjettet, samt skattlegging av den digitale økonomien og tiltak mot aggressiv skatteplanlegging. Finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

Foto: European Union 2013

Europaparlamentet diskuterte migrasjon

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

Migrasjonsspørsmål, personvern, EUs langtidsbudsjett og Aung San Suu Kyis mottagelse av Sakharov-prisen var blant temaene på forrige ukes plenumssesjon i Europaparlamentet. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

En rapport fra Europakommisjonen viser at motivasjonen for mobilitet innen EU-området hovedsakelig er knyttet til arbeid. Illustrasjonsfoto: Morguefile

EU-forslag for å sikre fri bevegelse av personer

Rapport fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad, EU-delegasjonen

En rapport fra Europakommisjonen viser at motivasjonen for mobilitet innen EU-området hovedsakelig er knyttet til arbeid og ikke utnyttelse av velferdsordninger. Samtidig foreslår Kommisjonen tiltak for å sikre fri bevegelse av personer samt balansere rettigheter og plikter. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad ved EU-delegasjonen rapporterer.

Illustrasjonsfoto: European Union 2013

EU vil realisere det indre marked for telekommunikasjon

Rapport fra samferdselsråd Olav Grimsbo og IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard, EU-delegasjonen

Europakommisjonen har lagt frem en pakke med forslag til tiltak i telekomsektoren for å skape et mer enhetlig, mindre fragmentert og mer konkurransedyktig telekom-marked. EU-delegasjonen rapporterer.

Illustrasjonsfoto: Stian Mathisen

Digital økonomi sentralt på møtet i Det europeiske råd

Rapport fra EU-delegasjonen

Den digitale økonomien står øverst på dagsordenen når Det europeiske råd møtes for første gang i høst 24. og 25. oktober. EU-delegasjonen rapporterer.


Rapporter 2012

Illustrasjonsfoto. Foto: Mourge File

Handlingsplan mot skattesvik og skatteunndragelse

Rapport fra finansråd Astrid Erlingsen, EU-delegasjonen

Torsdag 4. desember la Europakommisjonen frem sin pakke med konkrete forslag til tiltak for å bekjempe skattesvik og skatteunndragelse. Finansråd Astrid Erlingsen rapporterer.

Godkjente EUs 2013-budsjett

Rapport fra rådgiver Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Europaparlamentet godkjente EUs budsjett for 2013, et enhetlig EU-patent, kom med innspill til stats- og regjeringssjefens toppmøte og markerte fredsprisen da de møttes i Strasbourg denne uken.

Foto: iStockPhoto

Diskuterte vekst og sysselsetting blant unge

Rapport fra arbeidsråd Jacob Hanssen, EU-delegasjonen

Håndhevingsdirektivet, den årlige vekstrapporten og sysselsetting blant ungdom stod på agendaen under rådsmøtet for arbeidsministrene i EU såkalt EPSCO den 6. desember 2012. Arbeidsråd Jacob Hanssen rapporterer.

(Foto: Bjarne Riesto)

EU setter fangst og lagring av CO2 på vent

Rapport av miljøråd Knut Kroepelien og energiråd Bjørn Ståle Haavik

Fangst og lagring av CO2 er satt på vent i EU. Europakommisjonen foreslår kun økonomisk støtte til et fransk anlegg under klimakvotereserven NER 300. Miljøråd Knut Kroepelien og energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer fra EU-delegasjonen.

Illustrasjonsfoto. Foto: EC Audiovisual Service

Hvordan få det indre energimarkedet til å fungere?

Rapport fra energiråd Bjørn Ståle Haavik, EU-delegasjonen

Europakommisjonen konkluderer med at det har blitt bedre konkurranse og flere valgmuligheter for forbrukerne i energimarkedet, men at mye gjenstår før det er et fullt ut integrert energimarked i Europa. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

Illustrasjonsfoto. Foto: Mourge File

Svakere utsikter for økonomisk vekst

Rapport fra ambassaderåd Erik Storm ved OECD-delegasjonen i Paris, arbeids- og sosialråd Jacob Hansen og finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen

OECD mener den lave veksten i euroområdet er den den største trusselen mot et omslag til vekst i verdensøkonomien. Ambassaderåd Erik Storm ved OECD-delegasjonen i Paris, i samarbeid med arbeids- og sosialråd Jacob Hansen og finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen, rapporterer.

Angela Merkel under toppmøtet i Det europeiske råd 22.-23. november 2012. Foto: The Council of the European Union

Ble ikke enige om langtidsbudsjettet

Rapport fra finansråd Astrid Erlingsen, EU-delegasjonen

EUs stats- og regjeringssjefer klarte ikke å oppnå enighet om langtidsbudsjettet for perioden 2014-2020 under møtet i Det europeiske råd 22. og 23. november. Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

Tonio Borg. Foto: European Union

Ga støtte til ny kommissær

Rapport fra Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Under plenumssesjonen i Strasbourg i november ga Europaparlamentet støtte til den nye maltesiske kommissæren Tonio Borg. Også nytt EU-regelverk som vil begrense allmenhetens tilgang til kjemikalier som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber ble vedtatt.

Er mot kutt i EUs langtidsbudsjett

Rapport fra Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

I dag kom EU-lederne til Brussel for å diskutere EUs langtidsbudsjett for 2014-2020. I en debatt om samme tema i Europaparlamentet 21. november understreket parlamentarikerne at EU trenger et budsjett som kan bidra til vekst og at de vil forsvare sin posisjon.

Intens utspørring av kommissærkandidat

Rapport fra matråd Steinar Svanemyr, EU-delegasjonen

Europaparlamentet hadde 13. november høring av Tonio Borg, Maltas og Kommisjonspresidentens kandidat til å ta over etter John Dalli som gikk av som helse- og forbrukerkommissær i oktober.

Nye EU-regler for industrielt fremstilte fluorholdige klimagasser

Rapport fra miljøråd Knut Kroepelien, EU-delegasjonen

Europakommisjonen foreslår å styrke regelverket som skal bidra til reduserte utslipp av fluorholdige klimagasser. Forslaget innebærer både omsetningsbegrensninger og forbud mot bruk av slike gasser. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

Nye visuminitiativ skal skape økonomisk vekst

Rapport fra migrasjonsråd Magne Holter, EU-delegasjonen

Å gjøre det lettere for enkelte tredjelandsborgere å komme til Europa som turist er blant forslagene Europakommisjonen presenterte 7. november på visumområdet. Målet med forslagene er å stimulere til økonomisk vekst i EU. Lettelser på visumområdet må imidlertid finne sted innenfor trygge rammer. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

Foto: EU-delegasjonen

Kommisjonen spår lavere økonomisk vekst

Rapport fra finansråd Lars-Erik Østby og arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen ved EU-delegasjonen i samarbeid med Erik Storm ved OECD-delegasjonen i Paris

Fortsatt svake økonomiske utsikter og økt arbeidsledighet i EU. Det spår Europakommisjonen i sin økonomiske prognose for de neste to årene. EU-delegasjonen rapporterer sammen med OECD-delegasjonen i Paris.

Debatt om forventet revisjon av datalagringsdirektivet

Rapport fra Miriam S. Dahl og justisråd Hanne Messel, EU-delegasjonen

EU utsetter planlagt revisjon av datalagringsdirektivet. Under en debatt i Europaparlamentet i slutten av oktober varslet Europakommisjonen at et revisjonsforslag vil bli presentert etter at reformen av personvernregelverket er fullført. EU-delegasjonen ved Miriam S. Dahl rapporterer fra debatten i Strasbourg.

Ny kvartalsrapport om helse- og mattrygghet

Nytt om helse- og mattrygghetspolitikken i EU september - oktober 2012

Rapport fra helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas, EU-delegasjonen

Økonomiske krisetider i Europa stiller helsesystemene overfor stort press, EUs tobakksdirektiv er utsatt i påvente av ny helsekommissær, og helsesikkerhetsdirektivet får støtte i Europaparlamentet. Heidi Langaas, råd for helse- og mattrygghet rapporterer om nytt i helse- og mattrygghetspolitikken i EU.

Soflocis Aletraris, kupriotisk minister for landbruk, naturressurser, og miljø

Fiskeriminstrene ønsker fortsatt subsidier

Rapport fra fiskerirådene Jan Fredrik Danielsen og Rune Dragset, EU-delegasjonen

EUs fiskeriministre uttalte at de vil opprettholde støtten til modernisering av fiskefartøyer da de ble enige om en felles tilnærming til innretning på subsidiepolitikken for perioden 2014-2020. Fiskerirådene Jan Fredrik Danielsen og Rune Dragset rapporterer.

Budsjett preget uken i Strasbourg

Rapport fra rådgiver Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Europaparlamentet vil øke EU-budsjettet for forskning og innovasjon den neste syvårsperioden og advarer mot kutt på områder som er viktige for vekst.

Foto: Lightfoot / Morguefile

Vekst, sysselsetting og arbeidsledighet i EU

Rapport fra arbeids- og sosialråd Jacob Hansen, EU-delegasjonen

Arbeidsledigheten i EU har samlet sett fortsatt å stige så langt i 2012, men det er betydelige forskjeller i arbeidsledighet mellom medlemslandene. Det har gjennom året vært et økende fokus på tiltak for vekst og sysselsetting i EU. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporterer.

(Foto: The Council of the European Union)

Nærmer seg felles finanstilsyn

Rapport fra Niels Engelschiøn, nestleder ved EU-delegasjonen

Enighet om arbeidsplanen for det felles overnasjonale finanstilsynet, var den viktigste hendelsen under møtet i Det Europeiske Råd, som fant sted 18. til 19. oktober. Nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn, rapporterer.

Kommisjonens årlige rapport om utvidelse av EU viser fremgang

Status for integrasjonsarbeidet i EU

Av Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Det er bevegelse i utvidelsesarbeidet, til tross for at en viss utvidelsestretthet påpekes fra flere hold. Dette viser Kommisjonens årlige utvidelsesrapport som omhandler status i EU-tilnærmingen for land på Balkan, samt Island og Tyrkia.


Rapporter 2011

Årets siste plenumssesjon

Europaparlamentet debatterte utenriksspørsmål, forsvarspolitikk og menneskerettigheter med høyrepresentant Catherine Ashton og utfallet av møtet i det europeiske råd 8.-9. desember med Kommisjonens president José Manuel Barroso og rådspresident Herman Van Rompuy da de møttes til årets siste plenumssamling. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

Mobil, nett og frekvenser på rådsmøte

Diskusjon om mobilpriser, enighet om ny radiofrekvenspolitikk og tydligere ansvar for arbeid med nettsikkerhet i bred forstand for Det europeiske byrået for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA). Forvaltningsråd John Engstrøm og post- og teleråd Willy Jensen rapporterer om telekommunikasjonssaker fra det siste rådsmøtet der disse sakene ble tatt opp.

Horizon 2020 og EU-tilslutning til norsk forskningsinitiativ

Rapport fra forskningsråd Erik Yssen, EU-delegasjonen

I EUs konkurranseevneråd 5. og 6. desember ble Europakommisjonens forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020 presentert. EU-ministrene ga også sin tilslutning til lansering av fem nye europeiske fellesprogrammer deriblant det norske initiativet til et fellesprogram om havet - JPI Oceans. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

Transportprioriteringer for det danske EU-formannskapet

Danmark legger opp til et målrettet og pragmatisk formannskap med hovedfokus på å tilrettelegge for kompromisser på transportområdet. Det blir ikke noe uformelt transportministermøte, men flere høynivåkonferanser med ulike aktører. EU-delegasjonens transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

Veien mot EU-medlemskap

EUs ledere gjorde i desember på ny opp status for EUs videre medlemskapsprosess. Kroatia signerte sin tiltredelsesavtale og kan bli EUs 28. medlem i 2013. Svake rettsstater, press på ytringsfrihet og inkludering er fortsatt grunnleggende utfordringer i flere av de andre landene. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer.

Møtet i Det europeiske råd 8.-9. desember

Strengere budsjettmessig disiplin og sanksjoner overfor enkeltland i eurosonen er blant tiltakene i sluttdokumentet fra møtet i Det europeiske råd 8.-9. desember. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

EU styrker grenseovervåkningssamarbeidet

For å bedre koordineringen av grenseovervåkningen har Europakommisjonen fremmet et forslag om et samarbeid kalt EUROSUR. Justisråd Joakim Tranvåg Øren rapporterer.

Ønsker å styrke gjennomføring av europeisk næringspolitikk

Hvordan skal man styrke europeisk industris konkurranseevne og bidra til økonomisk vekst og sysselsetting? Det var blant spørsmålene som ble diskutert på EUs konkurranseevneråd 6. desember. Næringsråd Per Mannes rapporterer .

Diskuterte morgendagens helsepolitikk

Mange innspill i en bred debatt om innretningen til EUs helseprogram for 2014-2020 og presentasjon av danskenes prioriteringer på helseområdet under vårens formannskap var blant temaene da EUs helseministre møttes i Rådet 2. desember. Råd for helse – og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

Solidaritet på asylområdet

Seks av EUs medlemsland har mottatt mer enn 75 prosent av asylsøkerne som kom til EU-området de første seks månedene av 2011. Europakommisjonen mener det er behov for mer solidaritet og har nå lagt frem en melding om dette. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

Vil ha mer fokus på mål og tiltak i transportpolitikken

Europaparlamentets transportkomité ønsker mer konkrete mål for CO2-kutt for hvert trafikkslag og vil ha et charter for passasjerrettigheter. Det er blant deres innspill til Europakommisjonens veikart for transportpolitikk frem mot 2050. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

Møte med ny president i sentralbanken

Under Europaparlamentets minisesjon i Brussel 30. november og 1. desember var mest interesse knyttet til møtet med den nye presidenten i den europeiske sentralbanken (ESB), Mario Draghi. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

Regelverk for luftkvalitet revideres

Luftkvaliteten i Europa er forbedret, men helsekostnadene i EU-landene er fortsatt på flere hundre milliarder euro i året. Dette viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået. EUs regelverk for luftkvalitet er EØS-relevant og skal revideres i 2013. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Rapport om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen

Høy arbeidsledighet, lavere inntekt for de som er i jobb samt endringer i migrasjonsmønstre og økt kriminalitet er blant hovedpunktene i en bred rapport om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen skrevet av Norges ambassader i fire EU-land.

Retningslinjer for EUs energiinfrastruktur

Formålet med EUs nye forslag til retningslinjer for utbygging av energiinfrastruktur i Europa er å satse på utvalgte infrastrukturkorridorer og innsatsområder som berører minst to medlemsland. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

EUs klimakommissær besøkte Norge

FNs globale klimaforhandlinger i Durban, nasjonale klimamål og utslipsskutt i europeisk økonomi var tema for samtaler mellom klimakommissær Connie Hedegaard og statsminister Jens Stoltenberg i Oslo 21. november. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Enighet om EUs budsjett for 2012

Natt til 19. november ble Rådet og Europaparlamentet enige om EU-budsjettet for 2012. Til tross for stor avstand mellom partene, ble de etter lange forhandlinger enige om et budsjett. Europaparlamentet ønsket i utgangspunktet en betydelig høyere økonomisk ramme enn Rådet. Finansråd Tor Lande rapporterer.

Noreg deltek på generaldirektørmøte

Framtidas miljøpolitikk og implementering av regelverk på miljøområdet blei diskutert då EU sine departementsrådar for miljø møttes 17. november i Brussel. Noreg var representert ved avdelingsdirektør Agnethe Dahl frå Miljøverndepartementet. Miljøråd Marie H. Korsvoll rapporterer.

Rapport om økonomisk utvikling

Europakommisjonen la 10. november fram sin høstrapport European Economic Forecast som n inneholder oppdatert statistikk og prognoser på en rekke områder. I tillegg til EU- og kandidatland gis det også også vurderinger av utviklingen i EFTA-landene. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

Forslag til nytt forbrukerprogram i EU 2014-2020

Europakommisjonen la 9. november 2011 fram sitt forslag til forbrukerprogram for perioden 2014 til 2020. Programmet har en årlig ramme på ca. 25 millioner euro og beløper seg til totalt 197 millioner euro. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.


Rapporter 2010

Europaparlamentet vil ha bindende mål for energieffektivisering

Et knapt flertall i Europaparlamentet vil ha bindende mål for energieffektivisering på minst 20 prosent innen 2020. Vedtaket ble gjort med 336 mot 305 stemmer. EU-delegasjonen rapporterer.

Enighet om pasientrettigheter i EU

EU er enige om et nytt direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Direktivet har vært i prosess siden 2008, og regulerer pasienters rett til å velge helsehjelp i andre EU/EØS-land og refusjon fra egen medlemsstat. Råd for helse- og matrygghet Heidi Langaas rapporterer om direktivet.

Enighet om traktatendring og permanent krisemekanisme

EUs stats- og regjeringssjefer ble på toppmøtet 16. og 17. desember enige om en traktatendring for å etablere en permanent krisemekanisme for finansiell støtte til euroland med betalingsproblemer. EU-delegasjonen rapporterer.

Europeisk plattform mot fattigdom

Flaggskipinitiativet mot fattigdom og sosial ekskludering ble presentert 16. desember 2010. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

Europa på nett

EUs telekom-ministre er enige om målsettingen om at alle EUs innbyggere i 2020 skal ha tilgang til bredbåndshastigheter på over 30 megabit i sekundet. Les mer fra rådsmøtetom telekom i rapport fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

Vil bekjempe landeveisrøveri

EUs justis- og innenriksministre går til kamp mot ran av lastebiltransport i deler av Europa, og vil etablere sikre raste- og hvileplasser. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

Tar opp grenseutfordringer i Hellas med EU

Statssekretær Pål Lønseth tok i Rådet for justis- og innenriksministrene i EU opp situasjonen for migranter på den gresk-tyrkiske grensen. EUs grensekontroll-team har nylig rapportert om den prekære situasjonenen til medlemslandene og Norge.

Makrellavtale mellom EU og Norge på plass

Jeg er tilfreds med at EU og Norge sammen tar ansvar for forvaltning av makrellen, sier Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Energinett er en prioritet for EU

Utbygging av energinett er viktig for at EU skal nå sine energi- og klimamål og målene for vekst og sysselsetting. Europakommisjonen la 17. november frem en melding om infrastrukturutbygging som gir en oversikt over hva som må gjøres for å få et effektivt energinett i Europa. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer om meldingen.

Ny statusrapport om Europas miljø i 2010

President i EUs miljøbyrå EEA, Jaqueline McGlade, presenterte byråets fjerde rapport om status for Europas miljø for Europaparlamentets miljøkomite 30. november. Målet med rapporten, som dekker 38 land inkludert Norge, er at landene lærer av hverandres virkemidler og implementering av regelverk.

Vil dele informasjon om trafikkforseelser

EUs medlemsstater er enige om å dele informasjon om lovbrudd i trafikken på tvers av landegrensene. Les mer i samferdselsråd Olav Grimsbos rapport fra transportrådsmøtet 2. desember.

Samferdselsnytt 9/2010

Flyfraktsikkerhet, revidert Eurovignettdirektiv og datalagringsdirektivet er blant samferdselssakene som den siste tiden har stått på dagsordenen i EU. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

Nytt nettsted vurderer klimapolitikken i EU

Er du interessert i EUs klimapolitikk? Nå finnes det en nettside som presenterer og vurderer klimapolitikken i alle EUs 27 medlemsland.

Flaggskipsinitiativet om ressurseffektivitet drøftet på seminar

Viktigheten av ressurseffektivitet for å skape grønn økonomisk vekst var ett av temaene da Friends of the Earth nylig arrangerte et seminar i Europaparlamentet. Seminaret ble avholdt i forbindelse med flaggskipsinitiativet om ressurseffektivitet som Europakommisjonen trolig vil legge fram i midten av 2011.

Dagsorden for nye ferdigheter og jobber

Europakommisjonen lanserte 23. november sitt femte flaggskipinitiativ under Europa 2020-strategien; dagsorden for nye ferdigheter og jobber. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

Styrket europeisk samarbeid om yrkesutdanning og fagopplæring

Europeiske yrkesutdanninger stod øverst på dagsorden under rådsmøtet 18.-19. november for EUs ministre innen utdanning, kultur/medier, sport og ungdom. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad oppsummerer fra møtet.

Ny månedsrapport for økonomiske og finansielle saker i EU

Det europeiske råd kom til enighet om å endre traktaten for å tillate en permanent ordning for støtte til euroland med betalingsproblemer, og medlemsstatene kom etter lange diskusjoner fram til en enighet om regulering av forvaltere av hedgefond. Les mer i månedsrapporten for september og oktober fra finansråd Kari Anita Syverud.

Brudd i EUs budsjettforhandlinger

Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen ble ikke enige om budsjettet for 2011 i forliksutvalget. Det var enighet om en budsjettøkning på 2,91 prosent, men Rådet ville ikke gi Europaparlamentet økt makt ved behandlingen av langtidsbudsjettet. Finansråd Tor Lande forteller deg mer om forhandlingene og EUs budsjettprosess.

Ser behov for radikal forandring av EUs fiskeripolitikk

Det er behov for radikal forandring av EUs fiskeripolitikk, og i den nye fiskeripolitikken er det ikke rom for utkast av fisk. Det sier EUs fiskerikommisær Maria Damanaki. EU er i en prosess for å reformere sin felles fiskeripolitikk (CFP) og uttalelsen falt på en konferanse om reformen. Fiskeriråd Rune Dragset rapporterer.

Sterk oppslutning om åpent og nøytralt internett

En nylig avsluttet høring fra Europakommisjonen om nettnøytralitet viser en sterk oppslutning om at internett må beholdes åpent og nøytralt. Resultatet av høringen ble presentert under en konferanse 11. november der blant annet Thomas Nordtvedt fra Forbrukerrådet deltok. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm oppsummerer.


Rapporter 2009

Skuffede miljøvernministre i EU ser frem mot fortsatte klimaforhandlinger

EUs miljøvernminstre, som møttes i Brussel 22. desember, er skuffet over klimakonferansen i København. EU forblir på sitt reduksjonsmål på 20 prosent. På agendaen sto også naturmangfold og havmiljø og kjemikalier. Miljørådene ved EU-delegasjonen rapporterer.

Uenige om handel med tømmer

Medlemslandene i EU er enige, men avstanden til Europaparlamentet er betydelig. Stridens kjerne er kravene til tømmerhandel og tiltak mot ulovlig hugget tømmer. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Samferdselsnytt 11-12/2009

Passasjerrettigheter har preget EUs agenda i november og desember, og det har i perioden også blitt inngått kompromiss på telekom-pakken. Estiske Siim Kallas foreslås som ny transportkommissær og nederlandske Neelie Kroes som kommissær for EUs Digitale Agenda. Les mer om dette og annet i samferdselsnytt fra samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas M. Helseth.

EU inn i 2010 - konkurransepolitikk

Ved årsskiftet står EU overfor mange utfordringer – ikke minst på det økonomiske området. EU går inn i 2010 med nye spilleregler - Lisboatraktaten - og nye spillere - etter nyvalget Europaparlament i juni og ny Kommisjon fra februar 2010. Til våren skal EU også fastlegge de videre prioriteringer for arbeidet framover – EU 2020. Nedenfor følger en gjennomgang av aktuelle trender sett fra Brussel.

Busspassasjerers rettigheter og IKT-strategi

Politisk enighet om forslag til forordning om busspassasjerers rettigheter, diskusjon om EUs IKT-strategi for de neste fem årene og signering av norsk og islandsk tilslutning til luftfartsavtalen mellom EU og USA. Det var blant sakene på agendaen da transport- tele- og energirådet møttes i Brussel. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

Rådsmøte jordbruk

Under rådsmøtet for jordbruk og fiskeri i forrige uke ble i realiteten bare to beslutninger tatt på jordbruksområdet. Det ble delvis politisk enighet om regler for handel med tømmer og det ble vedtatt statsstøtte til oppkjøp av jord i Ungarn og Baltikum. Det rapporterer EU-delegasjonens landbruksråd, Bjørn Eidem.

Norge på agendaen til EUs fiskeriministre

EUs fiskeriministre vedtok denne uken foreløpige kvoter for EUs fiskeflåte på fellesbestandene mellom Norge og EU i Nordsjøen og Skagerrak på et nivå som er 65 prosent av EUs kvoter i 2009. Dette gir EU fleksibilitet til å vedta endelige kvoter i samarbeid med Norge. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer fra fiskerirådsmøtet.

Nytt om helse- og mattrygghetspolitikken i EU

Les helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas sin halvårsrapport her. Blant sakene som var til behandling i høst var matinformasjonsforordningen, en prosess som fortsetter i det nye året, og pasientrettighetsdirektivet som er utsatt etter at Rådet ikke ble enige om et kompromiss.

Nytt fra EUs justis- og innenriksfelt

EUs desember-toppmøte vedtok nytt femårsprogram for justis- og innenriksfeltet som fokuserer på borgernes rettigheter og blant annet innebærer utarbeidelsen av en intern sikkerhetsstrategi. Norge har signert avtale om norsk deltakelse i EUs forsterkede politisamarbeid. Les mer om disse sakene og annet som har skjedd på justis- og innenriksfeltet i høst i denne rapporten fra EU-delegasjonen.

Transport på agendaen

Busspassasjerers rettigheter, intelligente transportsystemer og et forenklet rapporteringsregime for skip som ankommer og reiser fra europeiske havner. Det er noen av sakene som står på agendaen til transport-, tele- og energirådet 17. og 18. desember. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

Rådskonklusjoner om arktiske spørsmål

Utenriksministrene vedtok i forrige uke konklusjoner vedrørende arktiske spørsmål. Inge Hausken Thygesen rapporterer.

Eurogruppen med advarsel til Hellas

Med Lisboa-traktatens ikrafttredelse er Eurogruppen blitt et formelt organ i EU-systemet og har fått beslutningsmyndighet. Eurogruppen vedtok en advarsel til Hellas for manglende tiltak mot gjeld og underskudd på sitt siste møte. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer om konklusjonene fra Ecofin-rådsmøtet 1. og 2. desember.

Økonomi og klima hovedsaker på EU-toppmøtet

Sverige får mange lovord etter gjennomføringen av et velforberedt møte i Det europeiske råd 10-11. desember. Det fremholdes at det var lite konfliktstoff igjen til toppmøtet som følge av at et effektivt formannskap hadde ryddet unna i forkant. Blant sakene som ble drøftet var finansiering av klimatiltak og økonomisk krisehåndtering.

Møte i fiskerikomiteen

30. november og 1. desember ble det avholdt møte i fiskerikomiteen i Europaparlamentet. Agendaen omfattet blant annet diskusjon av kommisjonens akvakulturstrategi med utgangspunkt i det foreløpige arbeidsdokumentet som rapportøren har utarbeidet. Fiskeriråd Geir Evensen ved EU-delegasjonen oppsummerer.

EU og Norge når ikke utdanningsmål

EU har satt seg fem mål for utdanning som de mente de burde oppnå innen 2010. Så langt er bare ett av målene nådd. Norge gjør fremskritt, men når heller ikke alle de europeiske målene. Utdanningsråd Hanna Marit Jahr rapporterer.

Diskuterer fiskekvoter

Det avholdes ministerrådsmøte for landbruks- og fiskeriministre i Brussel 14. – 16. desember 2009. Et av de største punktene på dagsorden er kvoter for EUs fiskere i 2010. Fiskeriråd Paul Oma ved EU-delegasjonen oppsummerer agendaen.

Det europeiske forskningsområdet under Lisboa-traktaten

Med Lisboa-traktaten går Det europeiske forskningsområdet (ERA) over fra å være et frivillig, mellomstatlig samarbeid til å bli et delt kompetansefelt mellom EU og medlemslandene. EU-delegasjonens forsknigsråd Tore Grønningsæther rapporterer.

Til forsvar for landbrukspolitikken

I morgen samler Frankrikes landbruksminister, Bruno Le Maire, et flertall av sine kolleger til et møte i Paris. Målet er å forberede seg til ”slaget om forsvaret av en sterk felles landbrukspolitikk”. Det skriver landbruksråd Bjørn Eidem i denne rapporten fra EU-delegasjonen.

- Integrert kunnskapstriangel vil styrke Europas innovasjonsevne

Vil et sofistikert, åpent rankingsystem på europeisk nivå bidra til å vise styrken i det europeiske høyere utdanningsområdet? Det var blant spørsmålene som ble diskutert da EUs utdanningsministre møttes til rådsmøte 26. november. Utdanningsråd Hanna Marit Jahr rapporterer om denne og de andre sakene på agendaen.

EUs langsiktige arbeidsmarkedsplan - Konklusjoner fra Rådsmøtet

Rådsmøtet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker fant sted i Brussel 30. november. Vi har oppsummert Rådets konklusjoner vedrørende dokumentet ”Promoting labour market inclusion – Recovering from the crisis and preparing for the post-2010 Lisbon Agenda” – med andre ord hvordan EU-landene kan legge en langsiktig arbeidsmarkedsplan etter krisen. Her er hovedpunktene:


EU-delegasjonen

Kontaktinformasjon

Den norske EU-delegasjonen
Rue Archimède 17
1000 Brussel, Belgia

Åpningstider:
09.00 - 16.30 mandag til fredag
(09.00 - 16.00 i august)
Lørdag og søndag stengt

Telefon: +32 (0) 2 238 74 00
E-post:
 


Facebook, Twitter, Flickr

Følg oss!

Siste 5 nyheter

Praktikant på innsida av EU

Redegjørelse om viktige EU/EØS-saker

Vidar Helgesen i EØS-rådet

Flere nyheter