EØS-notatbasen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

EØS-notater fordelt etter sakstrinn

Hva er et sakstrinn?

FaktanotatForeløpig posisjonsnotatPosisjonsnotatGjennomføringsnotat

Logg inn

Ansatte i statsforvaltningen kan opprette EØS-notat ved innlogging:

Nyeste notater

Elektroniske prosedyrer og tjenestedirektivet

Kommisjonsbeslutning 2014/148/EU av 17.mars 2014 som implementerer endringer til kommisjonsbeslutning 2011/130/EU om minimumskrav til behandling av dokumenter som er elektronisk signert av kompetente autoriteter under tjenestedirektivet

Vet-fristatus EBL

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/442/EU av 7. juli 2014 som endrer vedtak 2003/467/EF og erklærer Estland som offisielt fritt for enzootisk bovin leukose (meddelt under dokumentnummer C(2014) 4547)

Flere notater

Kontaktinformasjon

For spørsmål om notatbasen, kontakt EØS/EFTA-seksjonen i Utenriksdepartementet v/.

Informasjon om hvem som er ansvarlig departement finner du enten i selve notatene eller i oversikten over hvilke departement som leder de ulike spesialutvalgene.

For tekniske spørsmål og brukerstøtte knyttet til basen, send e-post til .

EØS-EU terminologi

Denne databasen inneholder offisielle oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, samt EØS-EU terminologi på fransk, engelsk og norsk.

Her finner du EØS-EU-basen.