EØS-notatbasen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

EØS-notater fordelt etter sakstrinn

Hva er et sakstrinn?

FaktanotatForeløpig posisjonsnotatPosisjonsnotatGjennomføringsnotat

Logg inn

Ansatte i statsforvaltningen kan opprette EØS-notat ved innlogging:

Nyeste notater

Plantevernmiddel - Tebuconazole vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning(EU) nr. 921/2014 av 25. august 2014 om endring av forordning (EU) nr 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet tebuconazole

Plantevernmiddel - Feromoner vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 918/2014 av 22. august 2014 om endring av forordning (EU) nr 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet Straight Chain Lepidopteran Pheromones

Flere notater

Kontaktinformasjon

For spørsmål om notatbasen, kontakt EØS/EFTA-seksjonen i Utenriksdepartementet v/.

Informasjon om hvem som er ansvarlig departement finner du enten i selve notatene eller i oversikten over hvilke departement som leder de ulike spesialutvalgene.

For tekniske spørsmål og brukerstøtte knyttet til basen, send e-post til .

EØS-EU terminologi

Denne databasen inneholder offisielle oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, samt EØS-EU terminologi på fransk, engelsk og norsk.

Her finner du EØS-EU-basen.