EØS-notatbasen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

EØS-notater fordelt etter sakstrinn

Hva er et sakstrinn?

FaktanotatForeløpig posisjonsnotatPosisjonsnotatGjennomføringsnotat

Logg inn

Ansatte i statsforvaltningen kan opprette EØS-notat ved innlogging:

Nyeste notater

Bruk av kalsiumaskorbat og natriumalginat på ubehandlet frukt og grønnsaker

Kommisjonsforordning (EF) nr. 969/2014 av 12. september 2014 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) på visse ubehandlede frukt og grønnsaker

Endringer av spesifikasjonene til kalsiumpropionat

Kommisjonsforordning (EU) nr. 966/2014 av 12. september 2014 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for kalsiumpropionat

Flere notater

Kontaktinformasjon

For spørsmål om notatbasen, kontakt EØS/EFTA-seksjonen i Utenriksdepartementet v/.

Informasjon om hvem som er ansvarlig departement finner du enten i selve notatene eller i oversikten over hvilke departement som leder de ulike spesialutvalgene.

For tekniske spørsmål og brukerstøtte knyttet til basen, send e-post til .

EØS-EU terminologi

Denne databasen inneholder offisielle oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, samt EØS-EU terminologi på fransk, engelsk og norsk.

Her finner du EØS-EU-basen.