EØS-notatbasen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

EØS-notater fordelt etter sakstrinn

Hva er et sakstrinn?

FaktanotatForeløpig posisjonsnotatPosisjonsnotatGjennomføringsnotat

Nyeste notater

Bagatellmessig støtte

Ny forordning om bagatellmessig støtte

REACH/XVII/krom

Kommisjonsforordning (EU) nr. 301/2014 av 25. mars 2014 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om seksverdige kromforbindelser

Flere notater

Kontaktinformasjon

For spørsmål om de enkelte notatene og fagområder knyttet til disse, kontakt ansvarlig departement eller redaktør for notatbasen, .

Informasjon om hvem som er ansvarlig departement finner du enten i selve notatene eller i oversikten over hvilke departement som leder de ulike spesialutvalgene.

For tekniske spørsmål og brukerstøtte knyttet til basen, send

EØS-EU terminologi

EØS-EU-basen er en database som inneholder EØS-EU terminologi på fransk, engelsk og norsk. Den inneholder også offisielle oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen.

Her finner du EØS-EU-basen.