Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

SORTER SØK:   Sist endret dato Opprettet dato  Alfabetisk 

Bagatellmessig støtte

Bagatellmessig støtte

eøs-faktanotat, opprettet 10.04.2014, sist endret 11.04.2014, Spesialutvalg: Offentlig støtte

REACH/XVII/krom

REACH/XVII/krom

eøs-posisjonsnotat, opprettet 07.04.2014, sist endret 10.04.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Innskrenking av EU ETS for luftfart

Innskrenking av EU ETS for luftfart

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 25.10.2013, sist endret 09.04.2014, Spesialutvalg: Miljø

EASA gebyrforordningen - revisjon

EASA gebyrforordningen - revisjon

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 30.07.2012, sist endret 09.04.2014, Spesialutvalg: Transport

Pilot Common Project

Pilot Common Project

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 07.04.2014, sist endret 09.04.2014, Spesialutvalg: Transport

Import - personlige forsendelser - Kroatia

Import - personlige forsendelser - Kroatia

eøs-posisjonsnotat, opprettet 05.06.2013, sist endret 09.04.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Animalske biprodukter

Animalske biprodukter

eøs-posisjonsnotat, opprettet 12.08.2013, sist endret 09.04.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Infrastrukturforordningen

Infrastrukturforordningen

eøs-posisjonsnotat, opprettet 31.10.2011, sist endret 07.04.2014, Spesialutvalg: Energi

TSI-TAF

TSI-TAF

eøs-posisjonsnotat, opprettet 20.02.2013, sist endret 07.04.2014, Spesialutvalg: Transport

Forskjellige endringer for 2003

Forskjellige endringer for 2003

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 13.10.2006, sist endret 31.03.2014, Spesialutvalg: Trygd

Beslutning nr. 207

Beslutning nr. 207

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 27.10.2006, sist endret 31.03.2014, Spesialutvalg: Trygd

Beslutning nr. 208

Beslutning nr. 208

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 05.01.2009, sist endret 31.03.2014, Spesialutvalg: Trygd

Endring i vedlegg - 13

Endring i vedlegg - 13

eøs-posisjonsnotat, opprettet 07.01.2014, sist endret 30.03.2014, Spesialutvalg: Trygd

Endring i vedlegg -12

Endring i vedlegg -12

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 31.01.2013, sist endret 30.03.2014, Spesialutvalg: Trygd

Dødsårsakstatistikk

Dødsårsakstatistikk

eøs-posisjonsnotat, opprettet 10.02.2012, sist endret 29.03.2014, Spesialutvalg: Helse

Inflasjonsjustering av avgifter til EMA

Inflasjonsjustering av avgifter til EMA

eøs-posisjonsnotat, opprettet 24.03.2014, sist endret 29.03.2014, Spesialutvalg: Helse

Narkotikaprekursorer-endringsbestemmelser

Narkotikaprekursorer-endringsbestemmelser

eøs-posisjonsnotat, opprettet 10.01.2014, sist endret 29.03.2014, Spesialutvalg: Helse

Helsetrusler over landegrensene

Helsetrusler over landegrensene

eøs-posisjonsnotat, opprettet 05.03.2014, sist endret 29.03.2014, Spesialutvalg: Helse

Videreføring av unntak for væske fra visse land

Videreføring av unntak for væske fra visse land

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 15.11.2011, sist endret 28.03.2014, Spesialutvalg: Transport

REACH/testmetoder

REACH/testmetoder

eøs-posisjonsnotat, opprettet 28.03.2014, sist endret 28.03.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

EØS-EU terminologi

EØS-EU-basen er en database som inneholder EØS-EU terminologi på fransk, engelsk og norsk. Den inneholder også offisielle oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen.

Her finner du EØS-EU-basen.