Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

SORTER SØK:   Sist endret dato Opprettet dato  Alfabetisk 

Market stability reserve - EU ETS

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 18.03.2014, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Endringer i utsettingsdirektivet for GMO

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 19.11.2010, sist endret 25.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Plastforordningen 5. endring

eøs-faktanotat, opprettet 30.10.2014, sist endret 25.11.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Fargestoff i aromatisert modnet ost

eøs-posisjonsnotat, opprettet 04.11.2014, sist endret 25.11.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Søtstoffer i smørbare frukt- eller grønnsakprodukter

eøs-posisjonsnotat, opprettet 05.11.2014, sist endret 25.11.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Endring av unionslisten for åtte aromastoffer

eøs-posisjonsnotat, opprettet 29.10.2014, sist endret 25.11.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Notifisering av avfallsplaner m.v.

eøs-posisjonsnotat, opprettet 06.01.2014, sist endret 21.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Økodesign, Avløpspumper, ENER Lot 28

eøs-faktanotat, opprettet 19.09.2012, sist endret 21.11.2014, Spesialutvalg: Energi

CSD-forordning

eøs-posisjonsnotat, opprettet 17.04.2012, sist endret 21.11.2014, Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Økodesign - TV- og PC-skjermer etc

eøs-faktanotat, opprettet 05.11.2012, sist endret 21.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Energimerking - TV- og PC-skjermer

eøs-faktanotat, opprettet 05.11.2012, sist endret 21.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Økodesign, luftbasert sentralvarme

eøs-faktanotat, opprettet 03.04.2012, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Økodesign - Kjeler for fast brensel

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 02.05.2012, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Økodesign - fastbrenselovner til lokal romoppvarming

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 26.03.2012, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Revisjon, økodesign ikke-retningsbestemte husholdningslamper

eøs-faktanotat, opprettet 20.11.2014, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Økodesign retningsbestemte husholdningslamper, revisjon

eøs-faktanotat, opprettet 20.11.2014, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Energimerke, varmtvannsberedere og lagringstanker

eøs-posisjonsnotat, opprettet 10.01.2012, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Energimerking av kjeler og kombikjeler

eøs-posisjonsnotat, opprettet 22.11.2011, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

CBE Direktivet

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 19.08.2014, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Transport

Økodesign - Spesialmotorer

eøs-faktanotat, opprettet 19.09.2012, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi