Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

SORTER SØK:   Sist endret dato Opprettet dato  Alfabetisk 

Notifisering av avfallsplaner m.v.

eøs-posisjonsnotat, opprettet 06.01.2014, sist endret 21.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Økodesign, Avløpspumper, ENER Lot 28

eøs-faktanotat, opprettet 19.09.2012, sist endret 21.11.2014, Spesialutvalg: Energi

CSD-forordning

eøs-posisjonsnotat, opprettet 17.04.2012, sist endret 21.11.2014, Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Økodesign - TV- og PC-skjermer etc

eøs-faktanotat, opprettet 05.11.2012, sist endret 21.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Energimerking - TV- og PC-skjermer

eøs-faktanotat, opprettet 05.11.2012, sist endret 21.11.2014, Spesialutvalg: Energi

CBE Direktivet

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 19.08.2014, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Transport

Økodesign - Spesialmotorer

eøs-faktanotat, opprettet 19.09.2012, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Økodesign - endring av standby og fjernsyn

eøs-posisjonsnotat, opprettet 21.01.2013, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Økodesign - PC-er og servere

eøs-posisjonsnotat, opprettet 19.12.2010, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Energimerking støvsugere

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.10.2013, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere

eøs-posisjonsnotat, opprettet 18.02.2011, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Kommisjonsbeslutning om endring av frister for gjennomføring av prosjekter under EUs støtteordning NER 300

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 20.11.2014, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Teknologioverføringsavtaler

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.04.2014, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Konkurransesaker

Forordning 83/2014 FTL regler for CAT med fly

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 07.08.2013, sist endret 20.11.2014, Spesialutvalg: Transport

Nytt "takdirektiv" (del av "Luftpakken")

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 03.02.2014, sist endret 19.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Overvåkning, rapportering og verifikasjon av klimagassutslipp fra skip (MRV shipping)

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 28.10.2013, sist endret 19.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Backloading - utsatt salg

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 27.11.2012, sist endret 19.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Endringer og tillegg til forordning om grensekryssende forsendelser av avfall

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.09.2014, sist endret 19.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Støyforordning for lufthavner

eøs-posisjonsnotat, opprettet 21.12.2011, sist endret 19.11.2014, Spesialutvalg: Transport

IED. BAT for garving av skinn

eøs-posisjonsnotat, opprettet 26.02.2013, sist endret 19.11.2014, Spesialutvalg: Miljø