Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

SORTER SØK:   Sist endret dato Opprettet dato  Alfabetisk 

Endringsforslag - Basisforordningen 216/2008

Endringsforslag - Basisforordningen 216/2008

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 15.10.2013, sist endret 18.08.2014, Spesialutvalg: Transport

Forlengelse av gruppefritaket for linjekonsortier

Forlengelse av gruppefritaket for linjekonsortier

eøs-posisjonsnotat, opprettet 26.06.2014, sist endret 12.08.2014, Spesialutvalg: Konkurransesaker

Elektroniske prosedyrer og tjenestedirektivet

Elektroniske prosedyrer og tjenestedirektivet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 08.08.2014, sist endret 11.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger, Handelsforenklinger

Leketøy/TCEP

Leketøy/TCEP

eøs-posisjonsnotat, opprettet 23.06.2014, sist endret 07.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Leketøy/Nikkel

Leketøy/Nikkel

eøs-posisjonsnotat, opprettet 01.07.2014, sist endret 07.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Leketøy/Bisfenol A

Leketøy/Bisfenol A

eøs-posisjonsnotat, opprettet 23.06.2014, sist endret 07.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Reduksjon av forurensende utslipp fra lette kjøretøy

Reduksjon av forurensende utslipp fra lette kjøretøy

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 13.05.2014, sist endret 07.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Utforming av byggevarers ytelseserklæring

Utforming av byggevarers ytelseserklæring

eøs-posisjonsnotat, opprettet 23.07.2014, sist endret 07.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer

Vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer

eøs-posisjonsnotat, opprettet 23.07.2014, sist endret 07.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Enkle trykkbeholdere direktivet

Enkle trykkbeholdere direktivet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 29.04.2014, sist endret 07.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Vernetidsdirektivet

Vernetidsdirektivet

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 13.10.2011, sist endret 05.08.2014, Spesialutvalg: Immaterialrett

Pilot Common Project

Pilot Common Project

eøs-posisjonsnotat, opprettet 07.04.2014, sist endret 04.08.2014, Spesialutvalg: Transport

Endring ny klassifisering

Endring ny klassifisering

eøs-posisjonsnotat, opprettet 17.06.2014, sist endret 01.08.2014, Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Endring av forordningene 1178/2011 og 965/2012

Endring av forordningene 1178/2011 og 965/2012

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 17.07.2014, sist endret 21.07.2014, Spesialutvalg: Transport, Transport

Endringer i forordning om aircrew - IMC

Endringer i forordning om aircrew - IMC

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.12.2013, sist endret 18.07.2014, Spesialutvalg: Transport

ADQ-forordningen

ADQ-forordningen

eøs-posisjonsnotat, opprettet 15.07.2014, sist endret 17.07.2014, Spesialutvalg: Transport

Direktiv 2014/54

Direktiv 2014/54

eøs-posisjonsnotat, opprettet 17.06.2014, sist endret 11.07.2014, Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet

Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 09.04.2014, sist endret 07.07.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

svoveldioksid i vin

svoveldioksid i vin

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 03.02.2014, sist endret 04.07.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Plantevernmiddel - Methyl nonyl ketone vilkår

Plantevernmiddel - Methyl nonyl ketone vilkår

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.06.2014, sist endret 04.07.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger