Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

SORTER SØK:   Sist endret dato Opprettet dato  Alfabetisk 

Forordning 441/2014 - endring av datalinkforordningen

eøs-posisjonsnotat, opprettet 30.09.2014, sist endret 30.09.2014, Spesialutvalg: Transport

Endringer i forordning om aircrew - IMC

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.12.2013, sist endret 30.09.2014, Spesialutvalg: Transport

Kartlegging av antimikrobiell resistens

eøs-posisjonsnotat, opprettet 15.02.2013, sist endret 29.09.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler, Matproduksjon

Bromerte flammehemmere - overvåkning

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.07.2013, sist endret 29.09.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Dioksiner og PCB - analyse, rev.

eøs-posisjonsnotat, opprettet 03.01.2013, sist endret 29.09.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Endringer av næringsmiddelkategori kjøtt

eøs-posisjonsnotat, opprettet 01.07.2014, sist endret 29.09.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Pakken for sirkulær økonomi og økt ressurseffektivitet

eøs-faktanotat, opprettet 04.09.2014, sist endret 29.09.2014, Spesialutvalg: Miljø

Direktiv om offentlige anskaffelser

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 01.11.2011, sist endret 26.09.2014, Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

10. endring MED

eøs-posisjonsnotat, opprettet 31.08.2014, sist endret 26.09.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Retningslinjer for FUI

eøs-faktanotat, opprettet 23.09.2014, sist endret 23.09.2014, Spesialutvalg: Offentlig støtte

Direktiv om offentlige anskaffelser innen forsyningssektorene

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 21.03.2012, sist endret 23.09.2014, Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Plantevernmiddel - CpGV vilkår

eøs-posisjonsnotat, opprettet 04.09.2014, sist endret 22.09.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

eøs-posisjonsnotat, opprettet 04.09.2014, sist endret 22.09.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Streptomyces som aktivt stoff

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.09.2014, sist endret 19.09.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Tebuconazole vilkår

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.09.2014, sist endret 19.09.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Metobromuron som aktivt stoff

eøs-posisjonsnotat, opprettet 08.09.2014, sist endret 19.09.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Aminopyralid som aktivt stoff

eøs-posisjonsnotat, opprettet 08.09.2014, sist endret 19.09.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Metaflumizone som aktivt stoff

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.09.2014, sist endret 19.09.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Basissubstans sucrose.

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.09.2014, sist endret 19.09.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Feromoner vilkår

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.09.2014, sist endret 19.09.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger