Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

SORTER SØK:   Sist endret dato Opprettet dato  Alfabetisk 

Forretningshemmelighetsdirektivet

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 05.11.2014, sist endret 27.11.2014, Spesialutvalg: Immaterialrett

Økodesignkrav for kjeler og kombikjeler

eøs-posisjonsnotat, opprettet 22.11.2011, sist endret 27.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Økodesignkrav, varmtvannsberedere

eøs-posisjonsnotat, opprettet 15.04.2010, sist endret 27.11.2014, Spesialutvalg: Energi

TSI - TAP

eøs-posisjonsnotat, opprettet 31.10.2014, sist endret 27.11.2014, Spesialutvalg: Transport

Vet - beskyttelsestiltak ASF Italia, Litauen, Polen, Latvia og Estland

forenklet prosedyre, opprettet 13.10.2014, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Tredjelandsimport, hest

forenklet prosedyre, opprettet 27.10.2014, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Tredjelandsimport, hest

forenklet prosedyre, opprettet 27.10.2014, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Vet-import-dyr av hestefamilien

forenklet prosedyre, opprettet 24.10.2014, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Vet - tredjelandsliste kjæledyr

eøs-faktanotat, opprettet 12.11.2014, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Luftkvalitetsrapportering

eøs-posisjonsnotat, opprettet 14.02.2012, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Fôrtilsetningsstoff

eøs-posisjonsnotat, opprettet 27.10.2014, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Elektrisitetsdirektiv III

eøs-posisjonsnotat, opprettet 18.10.2007, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Gasstransmisjonsforordningen

eøs-posisjonsnotat, opprettet 22.11.2007, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Gassmarkedsdirektiv III

eøs-posisjonsnotat, opprettet 07.11.2009, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Europeisk Energiregulatorbyrå (ACER)

eøs-posisjonsnotat, opprettet 17.10.2007, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Forordning om grensekryssende elektrisitet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 20.10.2009, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Energi

Utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 05.02.2014, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Teknisk endringsdirektiv som endrer vedlegg I+II til drivstoffkvalitetsdirektivet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 10.09.2014, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

ILUC-direktivet

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 12.12.2012, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Miljø

Beregningsmetoder og rapportering under drivstoffkvalitetsdirektivet (FQD)

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 05.10.2011, sist endret 26.11.2014, Spesialutvalg: Miljø