Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

SORTER SØK:   Sist endret dato Opprettet dato  Alfabetisk 

Endring av forordningene 1178/2011 og 965/2012

Endring av forordningene 1178/2011 og 965/2012

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 17.07.2014, sist endret 21.07.2014, Spesialutvalg: Transport, Transport

Endringer i forordning om aircrew - IMC

Endringer i forordning om aircrew - IMC

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.12.2013, sist endret 18.07.2014, Spesialutvalg: Transport

ADQ-forordningen

ADQ-forordningen

eøs-posisjonsnotat, opprettet 15.07.2014, sist endret 17.07.2014, Spesialutvalg: Transport

Direktiv 2014/54

Direktiv 2014/54

eøs-posisjonsnotat, opprettet 17.06.2014, sist endret 11.07.2014, Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet

Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 09.04.2014, sist endret 07.07.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

svoveldioksid i vin

svoveldioksid i vin

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 03.02.2014, sist endret 04.07.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Plantevernmiddel - Methyl nonyl ketone vilkår

Plantevernmiddel - Methyl nonyl ketone vilkår

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.06.2014, sist endret 04.07.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.06.2014, sist endret 04.07.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Flubendiamide som virksomt stoff

Plantevernmiddel - Flubendiamide som virksomt stoff

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.06.2014, sist endret 04.07.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Realkreditt i EU

Realkreditt i EU

eøs-posisjonsnotat, opprettet 18.04.2007, sist endret 03.07.2014, Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

EWRS

EWRS

eøs-posisjonsnotat, opprettet 02.07.2014, sist endret 03.07.2014, Spesialutvalg: Helse

Delegert beslutning - europeiske referansenettverk (ERN)

Delegert beslutning - europeiske referansenettverk (ERN)

eøs-posisjonsnotat, opprettet 30.06.2014, sist endret 03.07.2014, Spesialutvalg: Helse

Gjennomføringsbeslutning - europeiske referansenettverk (ERN)

Gjennomføringsbeslutning - europeiske referansenettverk (ERN)

eøs-posisjonsnotat, opprettet 30.06.2014, sist endret 03.07.2014, Spesialutvalg: Helse

Økologi - endring i liste for plantevernmidler, gjødselprodukter og fôrtilsetninger

Økologi - endring i liste for plantevernmidler, gjødselprodukter og fôrtilsetninger

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.04.2014, sist endret 03.07.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Endring i importregelverket for økologisk produksjon

Endring i importregelverket for økologisk produksjon

eøs-posisjonsnotat, opprettet 13.05.2014, sist endret 03.07.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Endringer i importregelverket for økologisk produksjon

Endringer i importregelverket for økologisk produksjon

eøs-posisjonsnotat, opprettet 24.04.2014, sist endret 03.07.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

REACH/XVII/DCB

REACH/XVII/DCB

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.06.2014, sist endret 02.07.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Sporingsdirektivet

Sporingsdirektivet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 28.04.2014, sist endret 02.07.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Nytt forsøksdyrdirektiv

Nytt forsøksdyrdirektiv

eøs-posisjonsnotat, opprettet 19.11.2008, sist endret 02.07.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Tidsmessig oppdatering av TSIer II

Tidsmessig oppdatering av TSIer II

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 28.09.2012, sist endret 02.07.2014, Spesialutvalg: Transport