Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

SORTER SØK:   Sist endret dato Opprettet dato  Alfabetisk 

EUs skipsopphuggingsforordning

eøs-posisjonsnotat, opprettet 22.10.2012, sist endret 20.10.2014, Spesialutvalg: Miljø

Forordning funksjonelle sikkerhetskrav MC

eøs-posisjonsnotat, opprettet 31.07.2014, sist endret 16.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

CLP-ATP

eøs-posisjonsnotat, opprettet 06.10.2014, sist endret 16.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Direktivet om trykkpåkjent utstyr

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.08.2014, sist endret 16.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Forordning generelle konstruksjonskrav MC

eøs-posisjonsnotat, opprettet 31.07.2014, sist endret 16.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Kartlegging av antimikrobiell resistens

eøs-posisjonsnotat, opprettet 15.02.2013, sist endret 14.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler, Matproduksjon

Endring av 3,6 GHz-beslutningen

eøs-gjennomføringsnotat, opprettet 13.05.2014, sist endret 13.10.2014, Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Oppheving av tredjelandslister

eøs-posisjonsnotat, opprettet 30.04.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler, Matproduksjon

Endring av vedlegg II til Grunnvannsdirektivet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 10.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Miljø, Miljø

REACH/XIV

eøs-posisjonsnotat, opprettet 17.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Biocid-pt-14

eøs-posisjonsnotat, opprettet 30.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Biocid-IPBC-DE

eøs-posisjonsnotat, opprettet 30.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

REACH/XVII/cmr

eøs-posisjonsnotat, opprettet 30.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Vet - ASF, Italia, Litauen, Polen, Latvia, Estland - endring av restriksjonssoner

forenklet prosedyre, opprettet 15.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Vet – PED beskyttelsestiltak for innførsel av svin

forenklet prosedyre, opprettet 23.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Imp.kontroll for pesticider - august 2014

forenklet prosedyre, opprettet 10.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon, Næringsmidler

Importkontroll for aflatoksiner - august 2014

forenklet prosedyre, opprettet 10.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon, Næringsmidler

Equine Passport Regulation

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 24.09.2013, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Fôrtilsetningsstoff

eøs-posisjonsnotat, opprettet 16.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Endring i importregelverket for økologisk produksjon

eøs-posisjonsnotat, opprettet 02.09.2014, sist endret 10.10.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon