Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

SORTER SØK:   Sist endret dato Opprettet dato  Alfabetisk 

Vet-fristatus EBL

Vet-fristatus EBL

eøs-posisjonsnotat, opprettet 07.08.2014, sist endret 01.09.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Plantevernmiddel - Arbeidsfordeling

Plantevernmiddel - Arbeidsfordeling

eøs-posisjonsnotat, opprettet 27.06.2014, sist endret 29.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

eøs-posisjonsnotat, opprettet 03.06.2014, sist endret 29.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 588/2014

Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 588/2014

eøs-posisjonsnotat, opprettet 03.07.2014, sist endret 29.08.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon, Næringsmidler

Transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs

Transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs

eøs-posisjonsnotat, opprettet 17.06.2014, sist endret 28.08.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler, Matproduksjon

vet - reinnførsel konkurransehest - mexico

vet - reinnførsel konkurransehest - mexico

forenklet prosedyre, opprettet 19.06.2014, sist endret 28.08.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Fôrtilsetningsstoff

Fôrtilsetningsstoff

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.07.2014, sist endret 28.08.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Fôrtilsetningsstoff

Fôrtilsetningsstoff

eøs-posisjonsnotat, opprettet 02.07.2014, sist endret 28.08.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Såvarer - forsøk frøblandinger med flere arter

Såvarer - forsøk frøblandinger med flere arter

eøs-posisjonsnotat, opprettet 26.06.2014, sist endret 27.08.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Elektronisk faktura for offentlige anskaffelser

Elektronisk faktura for offentlige anskaffelser

eøs-posisjonsnotat, opprettet 18.06.2014, sist endret 26.08.2014, Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser, Offentlige anskaffelser

ETS luftfart - historiske utslipp og kvoter etter Kroatias inntreden i EU

ETS luftfart - historiske utslipp og kvoter etter Kroatias inntreden i EU

eøs-posisjonsnotat, opprettet 01.07.2014, sist endret 25.08.2014, Spesialutvalg: Miljø

Endring karbonlekkasjelisten - 2013

Endring karbonlekkasjelisten - 2013

eøs-posisjonsnotat, opprettet 07.11.2013, sist endret 25.08.2014, Spesialutvalg: Miljø

Endring - MR-forordningen

Endring - MR-forordningen

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.02.2014, sist endret 25.08.2014, Spesialutvalg: Miljø

Opinion 01/2014 - taleregistratorer, ferdsskrivere og undervannslokaliseringsenheter

Opinion 01/2014 - taleregistratorer, ferdsskrivere og undervannslokaliseringsenheter

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 30.04.2014, sist endret 25.08.2014, Spesialutvalg: Transport, Transport

Forlengelse av gruppefritaket for linjekonsortier

Forlengelse av gruppefritaket for linjekonsortier

eøs-posisjonsnotat, opprettet 26.06.2014, sist endret 25.08.2014, Spesialutvalg: Konkurransesaker

Fôrtilsetningsstoff

Fôrtilsetningsstoff

eøs-posisjonsnotat, opprettet 07.04.2014, sist endret 22.08.2014, Spesialutvalg: Matproduksjon

Endringer i lokførerdirektivet

Endringer i lokførerdirektivet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 03.07.2014, sist endret 22.08.2014, Spesialutvalg: Transport

Endringsforordning om flåtekapasitet

Endringsforordning om flåtekapasitet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 29.10.2013, sist endret 21.08.2014, Spesialutvalg: Transport

Endringsforslag - Basisforordningen 216/2008

Endringsforslag - Basisforordningen 216/2008

eøs-foreløpig posisjonsnotat, opprettet 15.10.2013, sist endret 18.08.2014, Spesialutvalg: Transport

Elektroniske prosedyrer og tjenestedirektivet

Elektroniske prosedyrer og tjenestedirektivet

eøs-posisjonsnotat, opprettet 08.08.2014, sist endret 11.08.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger, Handelsforenklinger