Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

SORTER SØK:   Sist endret dato Opprettet dato  Alfabetisk 

Forordning generelle konstruksjonskrav MC

eøs-posisjonsnotat, opprettet 31.07.2014, sist endret 24.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Forordning funksjonelle sikkerhetskrav MC

eøs-posisjonsnotat, opprettet 31.07.2014, sist endret 24.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

CLP-ATP

eøs-posisjonsnotat, opprettet 06.10.2014, sist endret 24.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Økodesign, kommersielle utstillings kjøle- og fryseapparater

eøs-faktanotat, opprettet 19.12.2010, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Energi

Bruk av kalsiumaskorbat og natriumalginat på ubehandlet frukt og grønnsaker

eøs-posisjonsnotat, opprettet 07.10.2014, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Legemiddelrester lufenuron

eøs-posisjonsnotat, opprettet 01.10.2014, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Montansyreester fjernes fra unionslistene

eøs-posisjonsnotat, opprettet 07.10.2014, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Endringer av spesifikasjonene til kalsiumpropionat

eøs-posisjonsnotat, opprettet 07.10.2014, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Fravær eller redusert forekomst av gluten i mat

eøs-posisjonsnotat, opprettet 11.09.2014, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Aluminiumslakker av riboflavin (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i visse næringsmiddelkategorier

eøs-posisjonsnotat, opprettet 16.09.2014, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Regulering av parabener

eøs-posisjonsnotat, opprettet 06.10.2014, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Bromerte flammehemmere - overvåkning

eøs-posisjonsnotat, opprettet 25.07.2013, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Innskjerpet bruk av konserveringsmidlet MCI:MI

eøs-posisjonsnotat, opprettet 29.09.2014, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Dioksiner og PCB - analyse, rev.

eøs-posisjonsnotat, opprettet 03.01.2013, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Endringer av næringsmiddelkategorier kjøtt

eøs-posisjonsnotat, opprettet 01.07.2014, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Stoffoppføringer i vedlegg III, V og VI

eøs-posisjonsnotat, opprettet 04.09.2014, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Næringsmidler

Energimerke, kommersielle utstillings kjøle- og fryseapparater

eøs-faktanotat, opprettet 10.01.2012, sist endret 23.10.2014, Spesialutvalg: Energi

Plantevernmiddel - Kroatia medlemskap

eøs-posisjonsnotat, opprettet 17.10.2014, sist endret 22.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

REACH/test

eøs-posisjonsnotat, opprettet 16.10.2014, sist endret 22.10.2014, Spesialutvalg: Handelsforenklinger

EUs skipsopphuggingsforordning

eøs-posisjonsnotat, opprettet 22.10.2012, sist endret 20.10.2014, Spesialutvalg: Miljø