Helse

Både i EU-landene og i Norge har nasjonale myndigheter ansvar for helsepolitikken. EU-landene samarbeider likevel i økende grad om felles utfordringer på helseområdet. På områder som mattrygghet, tobakk, legemidler, kosmetikk, grensekryssende helsetjenester og medisinsk utstyr utvikler EU regelverk som gjennom EØS-avtalen også gjelder i Norge.
>> Les videre

 • Norge deltar i samarbeid om IKT-løsninger for eldre

  03.04.2014 Norge skal delta i videreføringen av EUs samarbeidsprogram om IKT-baserte løsninger som øker eldres livskvalitet.

 • Pappkrus redder liv

  20.03.2014 Og ikke hvilket som helst pappkrus heller, men det på bildet med norsk logo. Du tenker kanskje at det ikke er mulig? Men det er det.

 • Bli en helsepartner du også!

  19.03.2014 Bartosz trenger hjelp til et prosjekt for funksjonshemmede. Jacek til et prosjekt for å hjelpe infertile kvinner. Ewa til et prosjekt for å få flere til å oppsøke lege.

 • Norsk professor leder to EU-prosjekt

  Professor Terje Andreas Eikemo ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har ledet det EU-finansierte forskningsprosjektet EURO GBD SE som består av 70 forskere fra 25 land. Foto: NTNU

  18.03.2014 Professor Terje Andreas Eikemo har de siste årene ledet et stort EU-basert forskningsprosjekt om helseulikheter. Nå leder han helsemodulen i det EU-finansierte European Social Survey.

 • Statusrapport for helse og mattrygghet i EU mars 2014

  Den nye lovgivningen om avgifter for bedre legemiddelovervåking er blant sakene du kan lese om i rapporten for helse og mattrygghet i EU mars 2014. Illustrasjonsfoto: Morguefile

  17.03.2014 Tobakksdirektivet og Norges første deltagelse på EUs helsedirektørmøte er noen av sakene i statusrapporten for helse- og mattrygghet i EU. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved...

 • Norge deltok på EUs helsedirektørmøte

  Helsedirektør Bjørn Guldvog deltok på EUs helsedirektørmøte i Aten. Foto: Ingrid Vigerust, EU-delegasjonen

  05.03.2014 For første gang deltok Norge på EUs helsedirektørmøte. Smittsomme sykdommer og antibiotika-resistens var hovedtema på møtet som ble holdt i Aten 4. og 5. mars.

 • Norge bidrar til helsetiltak i EU

  29. januar inviterte EU-delegasjonen og EØS-midlenes sekretariat til seminar om EØS-midlene på Norway House. Foto: Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

  07.02.2014 EU-delegasjonen inviterte nylig til et seminar for å informere om EØS-midlenes helseprogrammer. 180 millioner euro benyttes til helseforbedrende tiltak i ti EU-land.

 • Jobber for å redusere helseskadelig alkoholinntak

  Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Hege Haneborg Rønholt for å redusere skadeomfanget av alkohol. Foto: Kjersti Varpe Nørgaard

  05.12.2013 Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Hege Haneborg Rønholt for å redusere skadeomfanget av alkohol gjennom oppfølging av EUs alkoholstrategi.

Kontaktinformasjon

Fagråd ved EU-delegasjonen

Råd for helse og mattrygghet, Ingrid Vigerust. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Helse- og mattrygghetsråd Ingrid Vigerust
Telefon: +32 (0) 2 238 74 80
E-post:

Ansvarlig departement:
Helse- og omsorgsdepartementet

Følg oss