Framtidens byer

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Klikk på bildet og ta en tur inn i framtidens by for å se hvilke muligheter som finnes.


FN-rapport: Haster med å redusere klimagassutslipp

–Verden er i ferd med å bruke opp karbonbudsjettet. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi trenger å samarbeide internasjonalt og redusere utslipp fra alle sektorer. Jo lenger vi venter med utslippskutt, jo vanskeligere vil det bli å unngå farlige klimaendringer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Rom Eiendom innfører grønne kontrakter

Rom Eiendom AS har ambisjoner om å være blant bransjens ledende aktører innen miljø. Rom har vedtatt en ambisiøs miljøstrategi, og som en oppfølging av denne har Rom utarbeidet en standard for grønne leiekontrakter

Biltrafikken går tilbake i Bergen

Resultatene av fjorårets reisevaneundersøkelse i Bergen er nå lagt fram, og resultatet viser at færre kjører bil, flere bruker kollektivtransport og flere bruker beina og går dit de skal.

Oslos første passivhus-barnehage ferdig

Med Jarbakken barnehage har Oslo kommune fått sin første barnehage med passivhusstandard. Dette er i tråd med kommunens ambisjoner om at alle nye kommunale bygg skal bygges som passivhus eller lavenergihus

Søk nå! Studenter inviteres til deltakelse i "DiverCity" byutviklingskonferanse i Polen

I september arrangeres byutviklingskonferansen "DiverCity" i Wroclaw i Polen. I den anledning inviteres fire norske studenter eller unge byplanleggere til å delta i en arbeidsgruppe i forkant, samt på selve konferansen. Utgifter dekkes.

Syklende foreldre i Tromsø

En barnehage i Tromsø har tilrettelagt for syklende foreldre og åpnet egen sykkelbu for parkering av sykler og sykkelvogner

Blågrønn faktor - verktøy for å sikre kvalitet i uterom

Endelig har vi fått et hjelpemiddel som skal sikre at byene får ett større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter. Rapporten ”Blågrønn faktor” er herved lansert. Oslo og Bærum kommune har samarbeidet om utviklingen av rapporten som nå kan bidra til at andre byer og kommuner finner frem til gode løsninger som svar på utfordringene.

Det monner sikkert ikke, men jeg gjør det likavæl

Kunne du tenkt deg å gjøre noen små ting som tilsammen blir fem fete fordeler for deg og dine? Under mottoet "Det monner sikkert ikke, men jeg gjør det likavæl"? holdt Ingebrigt Steen Jensen et innlegg på seminaret "Lost in the supermarket" der han lanserte en idé som gjør livet ditt bedre. Som ikke redder verden, men er kule å gjøre uansett.

Lost in the Supermarket på nett-TV

For tredje gang inviterer Framtidens byer til det åpne seminaret Lost in the Supermarket. I år retter vi oppmerksomheten på to hovedtyper av bevegelser i samfunnet: teknologioptimisme på den ene siden og den mer ressursreduserende bevegelsen på den andre siden. Du kan følge seminaret dirkete på nett-TV mandag 17. mars fra 09.00

Alle aktualitetsaker

Aktuelt

Samarbeidsområder i Framtidens byer

Framtidens byer har en rekke konkrete forslag til tiltak for å redusere klimagassutslippene og skape gode bymiljø.

Les mer

Følg oss på