Grønne byer tåler vann bedre

Stikkord: klimatilpasning, Nedbør, flom, næringslivet i FB, bedre bymiljø

Mye betong- og asfaltoverflater i byene gjør at regnvannet mister sin naturlige vei ned i grunnen, og resultatet er ofte oversvømmelser. Regnbed er ett av flere grønne tiltak som kan løse problemet. 

Grønne løsninger i omgivelsene har en vinn – vinn effekt for alle som både arbeider, bor og oppholder seg i byene. I Norge har vi ikke nok erfaring på moderne løsninger for å håndtere overvannet ved ekstreme regnskyll. For å få flere prosjekter på disse tiltakene, er det viktig at næringslivet kommer på banen. Ved å bruke vann og vegetasjon i utformingen av arbeidsplassene, bidrar næringslivet samtidig til å forebygge skader som klimaendringene fører til.

Bedre luft

Det finnes en rekke grønne og enkle grep som på sikt vil være lønnsomme og som bidrar til et bedre bymiljø.

Et regnbed er en enkel og relativt rimelig konstruksjon som forsinker flomvannet. Det er grunt, og fylt med planter som tåler mye vann.

Regnbed på Risvollan i Trondheim (Foto: Arvid Ekle, Anlegg & Utemiljø as)
Regnbed på Risvollan, Trondheim (Foto: Arvid Ekle, Anlegg & Utemiljø as).

Når flomvannet kommer, fylles bedet av vann som ellers kunne ha skapt oversvømmelser. Vannet står i regnbedet en kort stund før det dreneres i jorda. Dermed blir vannet renset og plantene tar opp CO2 – noe som i sin tur gir bedre byluft. I tillegg bidrar det til hyggelige grønne omgivelser. Flere bilder fra regnbedet på Risvollan i Trondheim.

Internasjonalt er regnbed ansett for å være et nyttig verktøy for å takle problemene med overflatevann. I Kansas City i USA er det for eksempel planlagt 10 000 regnbed. I Norge har vi nylig startet eksperimentering med det. Det trengs imidlertid flere eksempler rundt om i landet for å måle effekten av tiltakene.

Gratis isolasjon

Grønne tak har en funksjon som minner om regnbed. På grønne tak er det ikke dammer som stanser flomvannet, men planter og jord som absorberer og fordamper regnvannet, noe som reduserer belastningen på vannsystemet.

Grønne tak kan anlegges som oppholdsarealer ute, eller benytte lettere konstruksjoner på store industribygg etc. Et eksempel er nordens største grønne tak på Veolias avfallsanlegg i Groruddalen i Oslo. Avrenningen er her redusert med 50 prosent.

I tillegg gir det beplantede taket gratis isolasjon og temperaturregulering sommer og vinter.

Løsningen brukes i mange land, og byer som København, Stuttgart og London stiller nå krav om at visse typer tak skal være grønne.

Flere bygg i Chicago og New York har sine egne vannsystemer, der takhagene fanger opp nedbør, som for eksempel brukes i beboernes toaletter. I tillegg kan jord og planter på taket doble levetiden til taket, fordi torvlaget beskytter det.

Chicagos rådhus har redusert energikostnadene med 11 prosent etter at det fikk grønt tak.

Grønne vegger, der veggene tildekkes med grønne klatrevekster er en av de nye måtene å møte økte vannmengder på. Plantene vil fordrøye regnvannet og har i likhet med grønne tak en isolerende og varmeregulerende effekt. Illustrasjonen til høyre viser skisse av planlagt grønn vegg i forbindelse med MOSAIKK-prosjektet i Skien kommune (Ill: MOSAIKK, Skien kommune).

MOSAIKK - Illustrasjon av planlagt grønn hage

Langs vassdragene gjennomføres en rekke grønne tiltak som blant annet hindrer flom. Ofte handler det om å få vannet opp fra underjordiske kanaler og rør, og få tilbake bekker og elver i grønne omgivelser. Et eksempel er gjenåpning av LeirfossenGroruddalen i Oslo. Et annet godt eksempel er Ilabekken i Trondheim:

Attraktive byer

Grønne innslag i byen er selvfølgelig ikke bare klimavennlig. Mange av de bedriftene vi skal leve av i fremtiden er ennå ikke skapt. Næringslivet må trekke til seg kreative mennesker, og disse dynamiske personene etterspør urbane kvaliteter. Byrommene vil derfor få stor betydning, for det er her de kreative hodene ønsker å møtes for å utveksle ideer og utvikle sine nettverk.

Fremtidens by- og næringsutvikling må derfor sette møte mellom mennesker i sentrum for byutviklingen. Og da må den grønne og trivelige byen prioriteres. Et godt eksempel på dette er en nedlagt tram i New York, som har blitt en grønn, svevende gangpromenade (video 6:39). Den er blitt en suksess (video 3,23).

Relatert informasjon

Relaterte artikler

 


Kontaktpersoner i Framtidens byer.

 

Sist oppdatert: 08.12.2011