Framtidens byer

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Klikk på bildet og ta en tur inn i framtidens by for å se hvilke muligheter som finnes.


Velkommen til politisk toppmøte i Framtidens byer 2014

I programperioden 2008-2014 har det vært lagt vekt på å utvikle samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv. Programmet har bidratt til å etablere felles arenaer, og til å få gjennomført en rekke prosjekter. Til møtet kommer statsråder, ordførere/byrådsledere, politisk ledelse i KS og nærings­organisasjonene for å gjøre opp status, og diskutere samarbeidsformer i det videre arbeidet med byutvikling

TNS Gallup 2014: Byfolk er klimaoptimister - tross alt

Innbyggerne i de 13 byene som er med i Framtidens byer har fått større tiltro til myndighetenes klimapolitikk og egen påvirkning og ønsker nå at kommunene i enda større grad tilrettelegger for gode utearealer og byrom i årene som kommer.

Fagdag: Klimaendringer, byutvikling og naturforvaltning

Bli med oss på en fagdag om klimaendringer, byutvikling og naturforvaltning der vi viser hvordan man kan planlegge og utvikle robuste økosystemer som er tilpasset dagens og framtidens klimautfordringer og som fyller en flerfunksjonell rolle

Klimatilpasningsarbeidet i Trondheim

Trondheim kommune har presentert flere av sine prosjekter fra årene de har vært med i Framtidens byer. Gode beskrivelser av arbeidet med klimatilpasning og tilgang til sentrale dokumenter og kart med utfyllende beskrivelser er nå tilgjengelig.

En sykkelvei du aldri har sett maken til!

Den nye sykkelbroen i København viser for alvor byen som en foregangsby. Det er København Kommune som er byggherre - og de svært stolte av sin nyervervelse. Danskene mener det er lagt kjærlighet i arbeidet. Bedøm selv!

- Enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger

Det er viktig med gode boliger og at flere kan eie sin egen bolig. Derfor fornyer regjeringen bolig- og bygningspolitikken

Nordmenn vil ha blomster som redder verden

Det er sommerferie, både i Framtidens byer og i norske hager: Det er ikke lenger nok at hageblomstene er pene. Nå vil nordmenn ha blomster som redder verden

Plansatsing for de største byene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut inntil 9 mill. kroner i 2014 som tilskudd til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og kommunal tilrettelegging for økt boligbygging.

Nytt nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design

På Vestbanen i Oslo får våre kunstskatter nytt tak over hodet. Norges største kulturbygg realiseres etter ambisiøse klimakrav. Anlegget planlegges etter miljømål i fire sentrale temaer; klimagassutslipp, energi, materialvalg og bygningstekniske løsninger. I tillegg skal museet oppfylle FutureBuilt-kriteriene innen bymiljø og arkitektur, forbildeegenskaper og prosess.

Alle aktualitetsaker

Aktuelt

Samarbeidsområder i Framtidens byer

Framtidens byer har en rekke konkrete forslag til tiltak for å redusere klimagassutslippene og skape gode bymiljø.

Les mer

Følg oss på