Datasenter med lavt energibehov

stikkord: energi i bygg, næringslivet i FB

Et miljøvennlig og energieffektivt datasenter - Greenfield Datacenter - kan snart ligge i Norge. Senteret vil halvere sitt energiforbruk og gjenvinne energien som brukes.

Illustrasjon av Greenfield Datasenter, Entra Eiendom (Ill.: Entra eiendom)

Illustrasjon av Greenfield Datasenter, Entra Eiendom (Ill.: Entra eiendom)

Første byggetrinn av Greenfield Datacenter skal stå klart i 2014 i Fet kommune i Akershus.
- Senteret vil ved hjelp av nyutviklete teknologiske løsninger bidra til stor reduksjon av kostnadene for drift av servere, redusere arealbehovet og sørge for sterkt redusert energibruk i forhold til dagens spredte datasentre, sier Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom.
Entra utvikler datasenteret i samarbeid med Hewlett-Packard Norge.

Etter planen vil Greenfield Datacenter få et betraktelig lavere energiforbruk enn et ordinært datasenter. Dette oppnås blant annet ved å benytte avansert og nyutviklet anvendelse av friluftkjøling. I tillegg er det planlagt å gjenvinne ytterligere 50 prosent av energien i form av varme. Denne vil kunne brukes til oppvarming av nærliggende industri.

Grønn samordning

Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom

Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom (Entra Eiendom)

Greenfield Datacenter vil foruten å redusere kostnadene, bidra til å redusere arealbehovet ved å samle mange små og lokale datasentre i et større, moderne og sikkert datasenter.

Greenfield Datacenter ønsker å skape et internasjonalt ledende miljø for utvikling av moderne datasentre i Norge og bidra til at Norge kan bli en ledende nasjon innen datalagring.
- Effektiviseringskostnader og miljøgevinstene har stor positiv verdi for samfunnet, sier Kyrre Olaf Johansen.

Klimavennlig beliggenhet

Datasenterløsningen, som har vært under planlegging i to og et halvt år allerede, er spesialdesignet for å tilby kostnadseffektiv, sikker og miljøvennlig dataprosessering og datalagring for offentlige og private aktører. Bygget skal bygges trinn for trinn i moduler, i takt med ønske og etterspørsel fra markedet. I første omgang skal rundt 8 000 kvadratmeter bygges i fire blokker. Etter planen skal første byggetrinn av Greenfield Datacenter stå klart i 2014 i Fet kommune i Akershus.

Film om Datasenteret (tid: 4:48 min).

Mange store norske virksomheter vurderer nærhet til datasenteret som svært viktig. Entra mener at beliggenheten på Østlandet sikrer en kostnadseffektiv og miljøvennlig drift når det kommer til logistikk, god tilgang på kompetanse, transport og avfallshåndtering. Beliggenheten som er valgt er mindre enn 30 kilometer fra Oslo sentrum.

Relatert informasjon

 

Kontaktinformasjon

Øyvind Aarvig

Telefon: 22 24 59 08
Mobil: 911 67 814
Faks: 22 24 27 59

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sist oppdatert: 21.03.2012

Kontaktinformasjon

Øyvind Aarvig

Telefon: 22 24 59 08
Mobil: 911 67 814
Faks: 22 24 27 59

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo