Arbeid og velferd

Personer i kontorlandskap

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har det overordnede ansvaret for regjeringens arbeids- og velferdspolitikk. Mange er avhengige av tiltak og tjenester fra andre instanser enn arbeids- og velferdsforvaltningen - ikke minst helsesektoren, utdanningssektoren og andre kommunale tjenester.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører arbeid og velferd på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet meir i menyen til høyre.

Ny IA-avtale og protokoll

IA-avtale og protokoll 2010–2013

Avtaletekst for den nye IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.

Bakgrunnen for NAV-reformen

Bakgrunnen for NAV-reformen

NAV-reformens begynnelse kan spores til høsten 2001. Da foreslo sosialkomiteen for Stortinget at Regjeringen skulle utrede muligheten for en felles etat for sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten.

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Regjeringen Stoltenberg II la fram forslag til ny uføretrygd og alderspensjon til uføre 27. mai 2011.


Nyheter fra departementene om arbeid og velferd:

Junckers retningslinjer for den nye Europakommisjonen på arbeids- og sosialfeltet

I forbindelse med valget til ny Kommisjonspresident i Europaparlamentet la Jean-Claude Juncker fram et program med prioriteringer blant annet på arbeids- og sosialområdet. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

Ekspertgruppe foreslår forbedringer i NAV

Brukere med mange utfordringer bør få en fast kontaktperson og informasjonen fra NAV må forenkles slik at den blir lettere å forstå. Dette er to av forslagene fra ekspertgruppen som har vurdert forbedringer i NAV.

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten i vaskeriene og renseriene

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har 10. september 2014 meddelt partene i konflikten mellom NHO/Norsk Industri og LO/Industri Energi at regjeringen vil foreslå tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten i vaskeriene og renseriene. På oppfordring fra statsråden gjenopptar partene arbeidet så snart som mulig.

Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter

–Vi innfører nå et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som vil gjøre det enklere for arbeidsgivere både å forebygge sykefravær og å legge til rette, slik at ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblemer, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Lykkes med alle IA-delmålene

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson delte denne uken ut vårens IA-pris i Buskerud til Mester Grønn på Lierskogen. – Dere har gått foran og gjort et godt stykke arbeid, sa statsråden.

Eriksson_olsen_stormberg

Statsråd fikk tommel opp hos Stormberg

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson besøkte forrige uke Stormberg-butikken i Kristiansand. Kleskjeden benyttet besøket til å støtte regjeringens forslag om åpne opp for flere midlertidige ansettelser som et viktig verktøy for å inkludere flere i arbeidslivet.

Arbeidstidsutvalg skal vurdere framtidas arbeidsliv

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg for å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan utnyttes i de kommende tiårene.

Statsråd på NAV-stand

Tirsdag under Arendalsuka sto arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på NAV-stand sammen med NAV Aust-Agder og NAV Arendal.

Sammen mot rus på jobb

Statsrådene Robert Eriksson og Bent Høie inviterte 7. august til toppledermøte om forebygging av rusproblemer på arbeidsplassen. – Det handler om gode holdninger, og om å bry seg om kollegaene sine, sa arbeids- og sosialminister Eriksson.

Europakommisjonen anslår svak, men gradvis bedring i arbeidsmarkedet

I EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU kan du lese at Europakommisjonens makroanslag viser at en moderat vekst gjennom det kommende året vil følges av en gradvis bedring i arbeidsmarkedet, både når det gjelder økt sysselsetting og nedgang i arbeidsledigheten.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Akersgata 64,
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Varemottak: Akersgata 59, innkj. Munchs gt.

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Akersgata 64,
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Varemottak: Akersgata 59, innkj. Munchs gt.