Bolig og eiendom

Boligblokker

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for bolig- og bygningspolitikken. Landbruks- og matdepartementet har ansvar for landbrukspolitikken. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at forbrukernes rettigheter skal bli styrket.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører bolig og eiendom på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Husleie.

Nyttig å vite om husleieloven

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer på utvalgte områder av husleieloven. Brosjyrene er oppdaterte med lovendringene som gjelder fra 1. september 2009.

De viktigste endringene i ny plan- og bygningslov

De viktigste endringene ved ikraftsetting av ny plan- og bygningslov med forskrifter fra 1. juli 2010.


Nyheter fra departementene om bolig og eiendom:

Stipend til masteroppgaver i rettsvitenskap våren 2015

Dyktige og engasjerte jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave med tema knyttet til boligrett kan søke om stipend fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2014

Landskonferansen i plan- og bygningsrett ble avholdt på Hamar den 3. - 5. september 2014. Her finner du foredragene, program og deltagerliste.

Godkjenner detaljregulering for Youngstorget 3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo bystyres detaljregulering for Youngstorget 3. Det åpner for planene om hotell med forretning og bevertning i 1. etasje i gården ved siden av Folketeaterbygningen.

Vil fange tidstyver i bygge- og anleggsnæringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet samarbeider med bygge- og anleggsnæringen om å gjøre planleggingen av byggeprosjekter enklere og raskere.

Analyse om prosesser og tidsbruk i forbindelse med boligprosjekter

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget utredningen ”Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt”. Utredningen går inn på tidsbruk i forbindelse med gjennomføring av boligprosjekter – fra planlegging til ferdigstilling. I rapporten er det foretatt casestudier av 2 boligprosjekter i hver av de fire største byene i Norge. Tidsbruken i plan- og byggeprosessen er blitt kartlagt og analysert. På bakgrunn av funnene inneholder utredningen også vurderinger for å få til redusert tidsbruk på disse områdene.

Høring - NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Departementet har sendt på høring NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Høringsfrist er 15. desember 2014.

Høringsfrist: 15. desember 2014

Godkjenner hytteområde i Rindal kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utvidinga av Langlia hytteområde i Rindal kommune.

Tilgjengelighetskartlegging i Stavanger

Ny metode for kartlegging av universell utforming og tilgjengelighet i tettsteder

Kartverket har i samarbeid med kommuner kartlagt tilgjengelighet i sentrum av mange byer og tettsteder. Kommunene oppfordres til å registrere tilgjengelighet med nye og bedre kartleggingsmetoder.

Handel i sentrum

Arkitekt Peter Butenschøn har på oppdrag fra departementet samlet forskjellige eksempler på byintegrerte kjøpesentre og handel i sentrumskjerner i byer og tettsteder.

Enklere å være seriøs i byggenæringen

- Det må bli enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen, sa kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han mottok rapport fra byggenæringen med forslag til å bedre kvalitet i bygg. Han ga ros til næringen, som står samlet bak rapporten . - Det viser at næringen tar utfordringene på alvor og ønsker å finne gode løsninger, sa statsråden.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59