Bolig og eiendom

Boligblokker

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for bolig- og bygningspolitikken. Landbruks- og matdepartementet har ansvar for landbrukspolitikken. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at forbrukernes rettigheter skal bli styrket.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører bolig og eiendom på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Husleie.

Nyttig å vite om husleieloven

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer på utvalgte områder av husleieloven. Brosjyrene er oppdaterte med lovendringene som gjelder fra 1. september 2009.

De viktigste endringene i ny plan- og bygningslov

De viktigste endringene ved ikraftsetting av ny plan- og bygningslov med forskrifter fra 1. juli 2010.


Nyheter fra departementene om bolig og eiendom:

Statlig plan for nasjonalt minnested på Sørbråten

- For å sikre at de nasjonale minnesmerkene etter 22. juli-tragedien kan realiseres som planlagt, har jeg besluttet at staten overtar den videre planprosessen for minnestedet på Sørbråten i Hole. Vi har behov for nasjonale minnesmerker for å sørge, savne, og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Åpner digital søknad om bostøtte for hele landet

eSøknad bostøtte forenkler, forbedrer og fornyer statens tjenester for den enkelte. Nå kan søkere hvor som helst og når som helst logge seg inn via ID- porten.

Idéfase om fremtidens regjeringskvartal

- Vi ønsker innspill og ideer som bidrar til å skape fremtidens regjeringskvartal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå starter arbeidet med utformingen av byrommene i det nye regjeringskvartalet. Regjeringen ber om innspill til byplangrep, trafikk- og ferdselsløsninger for kvartalet.

Oppstart for fremtidens regjeringskvartal

- Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne. Vi skal skape levende og trygge byrom og gode arbeidsplasser. Nå starter arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han markerte mandag oppstarten for høstens anleggsarbeid i regjeringskvartalet.

Regjeringskvartalet: Dette skjer høsten 2014 og vinteren 2015

Presseinvitasjon: Hva skjer i regjeringskvartalet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer mandag 29. september til pressetreff og omvisning i regjeringskvartalet.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. – Vi må planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Høring - Forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK)

Departementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Høringsfristen er 7. november 2014.

Høringsfrist: 7. november 2014

Stipend til masteroppgaver i rettsvitenskap våren 2015

Dyktige og engasjerte jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave med tema knyttet til boligrett kan søke om stipend fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59