Bolig og eiendom

Boligblokker

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for bolig- og bygningspolitikken. Landbruks- og matdepartementet har ansvar for landbrukspolitikken. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at forbrukernes rettigheter skal bli styrket.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører bolig og eiendom på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Husleie.

Nyttig å vite om husleieloven

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer på utvalgte områder av husleieloven. Brosjyrene er oppdaterte med lovendringene som gjelder fra 1. september 2009.

De viktigste endringene i ny plan- og bygningslov

De viktigste endringene ved ikraftsetting av ny plan- og bygningslov med forskrifter fra 1. juli 2010.


Nyheter fra departementene om bolig og eiendom:

Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal – miljø, teknologi og samhandling

Arbeidsgruppen har innhentet erfaringer med nye arbeidsformer til hjelp for det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram for fremtidig regjeringskvartal.

Allmøte om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte alle ansatte i departementene og DSS til allmøte 23. april 2014 om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal.

Avtale om å bosette flere flyktninger

I dag ble samarbeidsavtalen mellom staten og kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon (KS) fornyet.

Grønsaker

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 1/2014

Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om andelslandbruket som er i startgropa.

1750 flyktninger bosatt i løpet av årets tre første måneder

Tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at det ved utløpet av mars er bosatt 1750 flyktninger så langt i år.

Stadfester snøscooterforsøk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 11. april 2014 stadfestet 87 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. – Jeg har stor tillit til at kommunene skal ivareta sitt forvaltningsansvar på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ingressbilde forside Plannytt

Plannytt 1/2014

Husbankens fellessamling

For å komme i mål med arbeidet om en enklere hverdag og en mer moderne stat, trenger vi også hjelp fra alle statlige etater. Også fra Husbanken.

Skog

Statskog selger spredte skogeiendommer

Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. Hittil er det solgt 110 eiendommer på til sammen om lag 178 000 dekar. Neste tidspunkt for annonsering er 2. mai 2014.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget i dag.

Listhaug i debatt i Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er i dag i Stortinget hvor hun deltar i debatt om representantforslag om en helhetlig jordvernplan og representantforslag om tollvern.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59