Familie og oppvekst

Mor som leser til barn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at barn og unge skal få en trygg oppvekst, og for at familier skal leve i sikkerhet – både økonomisk og sosialt. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for barnehager og utdanning.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører familie og oppvekst på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om famile og oppvekst:

Radøy kåra til årets barne- og ungdomskommune

Statsråd Solveig Horne delte ut prisen til Radøy kommune under Barne- og ungdomskonferansen i Kongsberg i dag.

Politikk om barn og unge

Tale på Barne- og ungdomskonferansen 30. oktober 2014 i Kongsberg

Høring: Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet.

Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet på høring.

Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester

Høringsfrist: 5. desember 2014

Styrker barns rett til hjelp

Barnevernet får et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger. Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak sendes nå på høring. Formålet med lovendringen er å forbedre situasjonen til barnet og forebygge inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.

Forslag til ny adopsjonslov

Regjeringas offentlege utval som har sett på ny adopsjonslov la i dag fram si utgreiing og sine tilrådingar til statsråd Solveig Horne.

Barneministeren gratulerer fredsprisvinnerne

- Jeg ble veldig glad for å høre at Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai har fått Nobels Fredspris. Dette anerkjenner hvor viktig arbeidet for barns rettigheter er, sier barneminister Solveig Horne (FrP).

Meir pengar til idrett og kultur frå Norsk Tipping

Regjeringa foreslår å endre pengespellova og gjennomfører opptrappinga av tippenøkkelen.

Styrker familievernet og arbeidet mot vald

For at fleire skal få tilbod om tidleg hjelp styrker regjeringa familievernet med 15 millionar kroner. Regjeringa opprettar òg ei ny tilskotsordning på til saman 12 millionar kroner for å støtte barn som har blir utsette for vald og overgrep.

Vil lage samla strategi mot barnefattigdom

Barnefattigdom er ei stor utfordring som regjeringa tar på alvor. Derfor vert det no sett inn ekstra midlar for å kjempe mot konsekvensane av barnefattigdom.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo