Familie og oppvekst

Mor som leser til barn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at barn og unge skal få en trygg oppvekst, og for at familier skal leve i sikkerhet – både økonomisk og sosialt. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for barnehager og utdanning.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører familie og oppvekst på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om famile og oppvekst:

Nye 33 millioner kroner til ferie- og fritidstilbud til barn og unge

Alle tilskuddsmidlene gjennom Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom er nå fordelt. Det er i 2014 tildelt nær 109 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen.

Retningslinjer om bruk av egenerklæringer fra sakkyndige i barnevernsaker

Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.

Retningslinjer om bruk av egenerklæringer fra sakkyndige i barnevernsaker

Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.

Nasjonal oppvekstkonferanse 2014

Konferansen ønsker å belyse utfordringene knyttet til barn og unges psykiske helse, gjennom foredrag som handler om barna i barnehagen, i skolen, i tjenesteapparatet og i hjemmemiljøet.

Husk alarmtelefonen 116 111

Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt.

Regjeringen starter arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor

Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor. Erklæringen skal beskrive overordnede verdier og spilleregler for dialog og samspill mellom regjeringen og frivilligheten.

Tilskudd til etablering av nye frivilligsentraler i 2014

Kulturdepartementet har fordelt tilskudd til etablering av 17 nye frivilligsentraler, fordelt på 11 fylker i 2014. Til sammenligning ble det i 2013 gitt tilskudd til etablering av 9 sentraler.

Sandberg gjenvalgt til FNs barnekomité

Norge og Nordens kandidat, Kirsten Sandberg, er gjenvalgt som medlem av FNs barnekomité. - Jeg vil gratulere Kirsten Sandberg, en av våre aller dyktigste barnerettseksperter, med gjenvalget, sier utenriksminister Børge Brende.

Veileder - Snøproduksjon og snøpreparering (V-0965)

Målgruppen for denne veilederen er drivere av små og mellomstore skianlegg. Teorien er grunnleggende i forhold til forklaring av utstyr og produksjonsmetoder under ulike forhold.

Rundskriv - V-0967 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015

Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidler til ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo