Familie og oppvekst

Mor som leser til barn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at barn og unge skal få en trygg oppvekst, og for at familier skal leve i sikkerhet – både økonomisk og sosialt. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for barnehager og utdanning.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører familie og oppvekst på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om famile og oppvekst:

Prop. 68 L (2013–2014)

Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.)

Hovedfordelingen 2014 – nasjonalanlegg

Regjeringen øker tilskudd til idrettsanlegg og lokale idrettslag

Regjeringen har besluttet å fordele 1,86 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål i 2014. Beløpet er 219 millioner kroner høyere enn i 2013.

Regjeringens paralympiske ærespris til Mariann Vestbøstad Marthinsen

Regjeringen holdt fredag mottakelse for deltakere i de olympiske og paralympiske vinterleker 2014. Under mottakelsen delte kulturminister Thorhild Widvey ut Regjeringens paralympiske ærespris til Mariann Vestbøstad Marthinsen.

Ny kunnskap om norske born på skule i utlandet

Kva skjer med born og unge med innvandrarbakgrunn som tilbringer delar av oppveksten i utlandet? Ein ny rapport frå Institutt for samfunnsforsking gir oversikt over omfang, årsaker til og konsekvensar av borns utanlandsopphald.

Høring om ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

Dette er en høringssak som også berører frivillige organisasjoner. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har høringen. Høringsfristen er 1. juli 2014.

Høringsfrist: 1. juli 2014

Over 25 millioner til barn og unge

I år gis det tilskudd på 25,5 millioner kroner for å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge. Det er gitt midler til i alt 22 nye tiltak i 2014.

Styrket samarbeid mellom frivillige organisasjoner og myndighetene

Nå går Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet sammen for å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse som skal styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndigheter.

Europarådets konferanse om “Strategy for the Rights of The Child”

Innlegg, Dubrovnik, Kroatia, 27. mars 2014

Arbeidsgruppe – Pengeinnsamlinger til frivillige organisasjoner

Arbeidsgruppen skal vurdere problemene med useriøse innsamlingsaktører og foreslå tiltak som vil gjøre det lettere å skille useriøse innsamlingsaktører fra seriøse og gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å drive innsamlingsaktivitet.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo