Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Militært personell foran PCFoto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører forsvars- og sikkerhetspolitikk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser er i endring. Tiåret etter slutten på den kalde krigen kan betraktes som en avsluttet overgangsfase. En omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de sikkerhetsutfordringer vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder også i Norges egne nærområder, der nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

I regjeringens politiske plattform framgår det at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom de nordiske land om utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt at den vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner.


Nyheter fra departementene om forsvars- og sikkerhetspolitikk

145 millioner til Nammo for utvikling og test av F-35-ammunisjon

Forsvaret og Nammo undertegnet onsdag en kontrakt for siste del av utviklingen av ammunisjon for maskinkanonen på det nye norske kampflyet F-35. Ammunisjonstypen er kjent som APEX (Armour Piercing, Explosive) og er en 25 mm ammunisjon utformet for å kunne brukes mot de typer mål som et moderne kampfly kan stå overfor.

Undertegnet kontrakt for ytterligere to norske F-35 kampfly

Fredag bekreftet det flernasjonale programkontoret for F-35 (JPO) at det nå har underskrevet en endelig kontrakt med Lockheed Martin for den åttende produksjonsserien av F-35. Kontrakten dekker total 43 fly, av dem to norske. Med dette er det nå til sammen undertegnet hovedkontrakter for fire norske F-35.

Ny stortingsmelding om forsvarsindustrien

Regjeringen vil utarbeide en ny stortingsmelding om forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Hovedformålet med meldingen vil være å videreutvikle en strategi for samarbeidet mellom Forsvaret og industrien i Norge som tar hensyn til konsekvensene av EUs direktiv for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

Diskuterte radikalisering og valdeleg ekstremisme

Framandkrigarar er ei utfordring for mange europeiske land. Korleis dagens juridiske rammeverk påverkar vår evne til å møte problemet var temaet på eit seminar i Noregs Hus 6. november.

-Viktig å stå sammen

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa var hovedtema da forsvarsministre og andre representanter fra tolv land møttes i Oslo 12.-13. november.

Åtte forsvarsministre diskuterer sikkerhetssituasjonen i Europa

12.-13. november vil forsvarsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Storbritannia møtes i Oslo. På dagsordenen står den sikkerhetspolitiske situasjonen og regionalt forsvarssamarbeid.

Forprosjekt godkjent i Sørreisa

-Forprosjektet for bygging av nytt administrasjons- og undervisningsbygg på Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole på Sørreisa er godkjent i Forsvarsdepartementet. –Jeg er glad for at vi nå kan si ja til dette forprosjektet. Bygget må på plass for at skolen skal kunne flytte til Sørreisa så fort som mulig, sier statssekretær Øystein Bø.

Redegjørelse om norske bidrag til Irak og Afghanistan

Stortinget, 5. november 2014

Tale ved Forsvarets minnedag

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved Forsvarets minnedag, 2. november 2014 i Akershus slottskirke.

Vernepliktsutvalget har startet sitt arbeid

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok 31. oktober ved oppstarten av det nylig etablerte vernepliktsutvalget. Utvalget består av til sammen åtte politikere og eksperter. Det har fått i mandat fra regjeringen å vurdere de fagmilitære, forsvarspolitiske og samfunnsmessige perspektivene ved verneplikten.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1