Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Militært personell foran PCFoto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører forsvars- og sikkerhetspolitikk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser er i endring. Tiåret etter slutten på den kalde krigen kan betraktes som en avsluttet overgangsfase. En omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de sikkerhetsutfordringer vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder også i Norges egne nærområder, der nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

I regjeringens politiske plattform framgår det at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom de nordiske land om utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt at den vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner.


Nyheter fra departementene om forsvars- og sikkerhetspolitikk

Forsvarsministeren åpner sikkerhetspolitisk konferanse

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpner fredag 25. april Norges største internasjonale sikkerhetskonferanse for unge voksne, som blir arrangert av YATA.

- Tyskland er en viktig alliert

Det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet mellom Norge og Tyskland, den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og den videre utviklingen av NATO var hovedtema da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin tyske kollega Ursula von der Leyen i Berlin tirsdag 22. april.

Forsvarsministeren besøker Tyskland

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker sin tyske kollega Ursula von der Leyen i Berlin tirsdag 22. april.

De nordiske forsvarsministrene i Tromsø 9. april 2014

Nordiske forsvarsministre møttes i Tromsø

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og veien fram mot NATO-toppmøtet i september var hovedtema da de nordiske forsvarsministrene møttes i Tromsø 8. -9. april.

Arbeidsgruppen avleverer rapporten om Det frivillige skyttervesen

Rapport om Det frivillige Skyttervesen

En arbeidsgruppe som har utredet Det frivillige Skyttervesen (DFS), overleverte 8. april sin rapport til Forsvarsdepartementet. Arbeidsgruppen (Solli-utvalget) har vært ledet av tidligere forsvarssjef general Arne Solli, og har siden september i fjor jobbet etter et oppdrag og mandat fra Forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på talerstolen på INFO-ERFA

"Forsvarsindustriens rolle i et kunnskapsbasert Norge"

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sitt innlegg ved INFO/ERFA-konferansen 8. april som arrangeres av Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Temaet for årets seminar og innlegg var "Forsvarsindustriens rolle i et kunnskapsbasert Norge".

EUs interparlamentariske konferanse om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk i Aten 3.-4. april

Diskuterte europeisk forsvarssamarbeid

Stortingsrepresentanter fra FrP, Ap og Høyre deltok på EUs interparlamentariske konferanse om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk i Aten 3.-4. april.

Tildelinger av Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

Ni norske soldater ble i statsråd i dag tildelt høyt rangerte medaljer for innsatsen under operasjoner i Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. En offiser fikk tildelt Krigskorset med sverd.

Norge bidrar til NATOs stående minerydderstyrke

Norge vil stille med ledelse og to fartøyer i NATOs stående minerydderstyrke (SNMCMG1) i første halvår 2014. Styrken skal som planlagt seile i Østersjøen og Nordsjøen.

Nato tydelig i støtten til østlige allierte

Et samlet Nato understreket sin støtte til de østlige medlemslandene da alliansens 28 utenriksministre møttes i Brussel denne uken.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1