Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Militært personell foran PCFoto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører forsvars- og sikkerhetspolitikk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser er i endring. Tiåret etter slutten på den kalde krigen kan betraktes som en avsluttet overgangsfase. En omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de sikkerhetsutfordringer vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder også i Norges egne nærområder, der nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

I regjeringens politiske plattform framgår det at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom de nordiske land om utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt at den vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner.


Nyheter fra departementene om forsvars- og sikkerhetspolitikk

-Viktig å stå sammen

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa var hovedtema da forsvarsministre og andre representanter fra tolv land møttes i Oslo 12.-13. november.

Åtte forsvarsministre diskuterer sikkerhetssituasjonen i Europa

12.-13. november vil forsvarsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Storbritannia møtes i Oslo. På dagsordenen står den sikkerhetspolitiske situasjonen og regionalt forsvarssamarbeid.

Forprosjekt godkjent i Sørreisa

-Forprosjektet for bygging av nytt administrasjons- og undervisningsbygg på Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole på Sørreisa er godkjent i Forsvarsdepartementet. –Jeg er glad for at vi nå kan si ja til dette forprosjektet. Bygget må på plass for at skolen skal kunne flytte til Sørreisa så fort som mulig, sier statssekretær Øystein Bø.

Redegjørelse om norske bidrag til Irak og Afghanistan

Stortinget, 5. november 2014

Tale ved Forsvarets minnedag

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved Forsvarets minnedag, 2. november 2014 i Akershus slottskirke.

Vernepliktsutvalget har startet sitt arbeid

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok 31. oktober ved oppstarten av det nylig etablerte vernepliktsutvalget. Utvalget består av til sammen åtte politikere og eksperter. Det har fått i mandat fra regjeringen å vurdere de fagmilitære, forsvarspolitiske og samfunnsmessige perspektivene ved verneplikten.

Security in the Arctic – a Norwegian perspective

"Arctic security is about maintaining the Arctic as an area of stability, predictability and international co-operation" sa statssekretær Bård Glad Pedersen bl.a. i sitt innlegg på Arctic Circle-konferansen i Reykjavik 2. november.

Norsk militært bidrag til den internasjonale koalisjonen mot ISIL

Regjeringen har besluttet at Norge vil tilby et militært bidrag for trening og opplæring av irakiske styrker. Bidraget vil bestå av om lag 120 personell i ett år, med mulighet for forlengelse.

Militære bidrag til Afghanistan i 2015

Norske styrker vil fortsette opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul i 2015. I tillegg vil Norge stille ulike mindre støttebidrag.

Konferanse om globale sikkerhetstrusler - ”A New Nexus of Global Threats”

Det globale sikkerhetspolitiske landskapet domineres av komplekse trusler i form av internasjonal terrorisme og organisert kriminalitet, men også av rask utvikling når det gjelder konvensjonelle trusler og økonomisk krigføring. Hvordan påvirker dette norske interesser? Og hvordan bør Norge reagere?

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1