Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Militært personell foran PCFoto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører forsvars- og sikkerhetspolitikk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser er i endring. Tiåret etter slutten på den kalde krigen kan betraktes som en avsluttet overgangsfase. En omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de sikkerhetsutfordringer vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder også i Norges egne nærområder, der nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

I regjeringens politiske plattform framgår det at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom de nordiske land om utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt at den vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner.


Nyheter fra departementene om forsvars- og sikkerhetspolitikk

Snart NATO-toppmøte: Hva mener Norge om fremtidens NATO?

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende inviterer til seminar, der de vil innlede om norske posisjoner frem mot NATO-toppmøtet 4.-5. september.

Tale på medaljesermonien for operasjon RECSYR

Sortland, 20. august 2014

Europeiske sikkerhetsutfordringer 25 år etter murens fall

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt dette åpningsinnlegg på sjefskurset til Forsvarets Høgskole 19. august 2014. Tittelen på innlegget var "Europeiske sikkerhetsutfordringer 25 år etter Murens fall".

Norge vil bidra til humanitær operasjon i Irak – stiller transportfly til rådighet

Utviklingen i Irak er svært bekymringsfull, og det akutte nødhjelpsbehovet må møtes raskt. -Det er et stort behov for internasjonalt engasjement. Derfor yter Norge betydelige bidrag, og ser på hvordan vi kan gjøre enda mer, sier utenriksminister Børge Brende.

Tale ved re-åpningen av Forsvarets veteransenter på Bæreia

12. august deltok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på re-åpningen av Forsvarets veteransenter på Bæreia. Også Forsvarssjefen, sjefen for Forsvarsbygg og ordføreren deltok. Her er talen forsvarsministeren holdt.

Norge intensiverer samarbeidet med Asean

Norge og organisasjonen for østasiatiske nasjoner (Asean) har inngått en felleserklæring om styrket samarbeid. Norge har satt av rundt 40 millioner kroner til samarbeidsprosjekter innen Asean.

Presseinvitasjon: Re-åpning av Forsvarets veteransenter på Bæreia

Den 12. august deltar forsvarsministeren på re-åpning av Forsvarets veteransenter på Bæreia. Forsvarssjefen, sjefen for Forsvarsbygg og ordføreren vil også delta.

Påminnelse: Frist for akkreditering til Nato-toppmøtet

Natos toppmøte avholdes i Wales 4. og 5. september. Det er nødvendig med forhåndsakkreditering for all presse, også for dem med permanent Nato pressekort.

Forsvarsminieter Ine Eriksen Søreide på øvelse RIMPAC i Stillehavet juli 2014

Verdens største marineøvelse i gang

Norge deltar for første gang på øvelse RIMPAC i Stillehavet. Under sitt besøk til øvelsen understreket forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at Norges deltakelse både er politisk og militært viktig.

Trinn 3 i utviklingen av JSM er i gang

Tredje og siste trinn i utviklingen av Joint Strike Missile (JSM) er nå i gang etter at Kongsberg og Forsvaret tidligere denne uka undertegnet den første av to kontrakter som skal dekke det videre arbeidet. Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, møtte i dag administrerende direktør i Kongsberg Defense Systems Harald Aannestad og gratulerte han med å ha nådd neste milepæl i programmet.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1