Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Militært personell foran PCFoto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører forsvars- og sikkerhetspolitikk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser er i endring. Tiåret etter slutten på den kalde krigen kan betraktes som en avsluttet overgangsfase. En omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de sikkerhetsutfordringer vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder også i Norges egne nærområder, der nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

I regjeringens politiske plattform framgår det at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom de nordiske land om utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt at den vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner.


Nyheter fra departementene om forsvars- og sikkerhetspolitikk

Forsvarsminieter Ine Eriksen Søreide på øvelse RIMPAC i Stillehavet juli 2014

Verdens største marineøvelse i gang

Norge deltar for første gang på øvelse RIMPAC i Stillehavet. Under sitt besøk til øvelsen understreket forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at Norges deltakelse både er politisk og militært viktig.

Trinn 3 i utviklingen av JSM er i gang

Tredje og siste trinn i utviklingen av Joint Strike Missile (JSM) er nå i gang etter at Kongsberg og Forsvaret tidligere denne uka undertegnet den første av to kontrakter som skal dekke det videre arbeidet. Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, møtte i dag administrerende direktør i Kongsberg Defense Systems Harald Aannestad og gratulerte han med å ha nådd neste milepæl i programmet.

Zaniba Hawa Bangura og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Et mer moderne operasjonskonsept

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har hatt flere møter med sentrale reprentanter i FN under sitt opphold i New York. Blant andre Deputy Secretary General Jan Eliasson, DPKO, DFS, DPA og OPCW/Joint Mission. Hun møtte også USAs FN-ambassadør Samantha Power.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa varig endret

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte onsdag USAs forsvarsminister Chuck Hagel i Washington. Tema for møtet var i hovedsak situasjonen i Irak og Ukraina, men toppmøtet og NATOs videre utvikling ble også drøftet.

Nato i en ny tid

- Natos fremtidige forhold til Russland står øverst på dagsordenen når de 28 utenriksministrene møtes her i Natos hovedkvarter i Brussel, skriver utenriksminister Børge Brende.

Gratulasjoner til Thorbjørn Jagland

Thorbjørn Jagland er gjenvalgt som generalsekretær i Europarådet. Både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende gratulerer Jagland med valget.

EUs utenriks- og europaministere var samlet til møtet i Rådet for allmenne saker 24. juni. Foto: Rådet for den europeiske union

EU har vedtatt en maritim sikkerhetsstrategi

EUs utenriksministere og europaministere har i dag vedtatt en strategi om maritim sikkerhet som berører både sjøtransport, fiske og EUs yttergrenser. Råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk, Barbro Hugaas, rapporterer.

Ingen skadet i branntilløp i F-35

Ingen ble skadet da det 09:15 mandag morgen lokal tid oppstod brann i en F-35A like før avgang fra Eglin Air Force Base i Florida. Flygeren, som skulle ut på en rutinemessig treningstur, stoppet flyet på rullebanen og basens brann- og redningstjeneste kom raskt til og fikk slukket brannen.

Den internasjonale styrken eskorterte 23. juni siste last med kjemikalier ut fra Syria. KV Andenes ses i fremste rekke.

Historisk Syria-operasjon snart avsluttet

- Jeg er stolt av hvordan Forsvaret har løst sin del av dette oppdraget. Det har vært viktig å fjerne kjemivåpnene fra Syria slik at de ikke kan brukes mot sivilbefolkningen eller faller i gale hender. Forsvarets innsats har vært et viktig bidrag til internasjonal fred og sikkerhet. Selv om dette har tatt lenger tid enn først forutsatt har vi hele tiden vært klare på at Norge skulle stå i operasjonen og bidra til oppdraget var fullført, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Viderefører den militære deltakelsen i Recsyr

KV Andenes viderefører deltakelsen i operasjonen for uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria med inntil én måned, til og med 31. juli 2014.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1