Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Militært personell foran PCFoto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører forsvars- og sikkerhetspolitikk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser er i endring. Tiåret etter slutten på den kalde krigen kan betraktes som en avsluttet overgangsfase. En omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de sikkerhetsutfordringer vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder også i Norges egne nærområder, der nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

I regjeringens politiske plattform framgår det at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom de nordiske land om utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt at den vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner.


Nyheter fra departementene om forsvars- og sikkerhetspolitikk

Forsvarsattachéene ble brifet i Brussel

Norske forsvarsattachéer og forsvarsråder som tjenestegjør verden rundt, var 16. og 17. september samlet i Brussel. EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk var en av mange ting de hadde på dagsordenen.

Statssekretær Øystein Bø om sluttrapporten fra Pilotprosjekt Østerdalen

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet overrakk sluttrapport fra Pilotprosjekt Østerdalen og holdt dette innlegget 22. september 2014.

Sluttrapport fra Pilotprosjekt Østerdalen

-Pilotprosjekt Østerdalen har gitt oss ny kunnskap om hvordan lokalsamfunnene best kan ivareta veteraner som trenger støtte, sier statssekretær Øystein Bø i forsvarsdepartementet. I dag fikk han overlevert sluttrapporten for pilotprosjektet.

Norge lover økt støtte til Irak

- Dagens møte i Sikkerhetsrådet sender et viktig signal om internasjonal støtte til Irak i deres kamp mot ekstremistorganisasjonen ISIL, sier utenriksminister Børge Brende.

Presseinvitasjon: Mottar sluttrapport for Pilotprosjekt Østerdalen

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet vil mandag 22. september motta sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen. Priv. til red.: Overleveringen skjer på NAV kontoret på Elverum kl. 0930. Pressen er invitert til å delta på overrekkelsen.

Responding to the Nexus – The Case for NATO

Speech by Minister of Defence Ine Eriksen Søreide at the conferende "A New Nexus of global Threats? Concepts and Response" in Oslo Sept. 17 2014. The title of her speech was "Responding to the Nexus – The Case for NATO".

Regjeringen styrker arbeidet mot globale trusler

- Det siste årets dramatiske sikkerhetspolitiske utvikling viser hvor viktig det er å forstå verden rundt oss for å kunne forutse fremtidige trusler, sier utenriksminister Børge Brende.

Et styrket NATO etter toppmøtet

Våre sikkerhetspolitiske omgivelser er varig endret. Det gjør NATO viktigere enn på lenge, skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren til konferanse om globale sikkerhetstrusler

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil onsdag 17. september innlede på konferansen "A New Nexus of global Threats? Concepts and Response" i Oslo.

NATO Wales Summit – Revitalizing the Trans-Atlantic Bond

The Norwegian Minister of Defence Ine Eriksen Søreide held this speech at The Rīga Conference 2014 September 12. The title of the speech was "NATO Wales Summit – Revitalizing the Trans-Atlantic Bond".

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1