Internasjonalt

Hender som holder en jordklode

Som fagdepartement er Utenriksdepartementet saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og for bistandssaker.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører det internasjonale som tema på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om internasjonalt engasjement:

Prop. 8 S (2014–2015)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstra

Prop. 11 L (2014–2015)

Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)

Senter for blinde og svaksynte i Slovenia

Slovenia har fått sitt første ressurssenter for blinde og svaksynte med hjelp av norske EØS-midler. Statssekretær Ingvild Næss Stub testet livet som blind i senterets spesialbygde hage.

Forskerne ser til Europa

Forskningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet var nylig vertskap for et dialogseminar på Norges Hus i Brussel. Formålet var å øke kjennskapen til Horisont 2020.

Møte mellom Canada og EFTA, 29.-30. oktober 2014

EFTA ønsker å videreutvikle frihandelsavtalen med Canada fra 2009, blant annet med sikte på å få inkludert handel med tjenester. EFTA reiste dette spørsmålet med Canada og spørsmålet om hvordan EFTA kunne sikre seg like gode vilkår som det EU har oppnådd i sin nye frihandelsavtale med Canada.

Tjenestemøter med Tyrkia

Andre runde i tjenesteforhandlingene mellom EFTA og Tyrkia ble avholdt i Ankara 21.–24. oktober 2014.

300 millioner til private investeringer i ren energi i Afrika

Dag 1: Studietur til Polen

Tre elever fra Lundamo Ungdomsskole i Sør-Trøndelag blogger fra skolens studietur til Warszawa i tilknytning til åpningen av Museet for polske jøders historie.

Nytt internasjonalt nettsted mot matsvinn

Tre FNorganisajoner har lansert et nytt globalt nettsted som gjennom informasjonsformidling skal bidra til å minke globalt matsvinn.

Innsats mot antisemittisme og bevaring av jødisk kulturarv i Europa

Antisemittisme er et skremmende eksempel på hvordan fordommer kan bestå over tid. Norge bruker derfor EØS-midler på tiltak mot antisemittisme og for å øke kunnskap og flerkulturell forståelse gjennom å bevare jødisk kulturarv i Europa.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier