Internasjonalt

Hender som holder en jordklode

Som fagdepartement er Utenriksdepartementet saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og for bistandssaker.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører det internasjonale som tema på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om internasjonalt engasjement:

EU/EØS-konferanse på nett-tv

Hvordan kan næringsliv, organisasjoner og forvaltning jobbe sammen for å oppnå best mulig vilkår i EU? Dette er tema når NHO og Nærings- og fiskeridepartementet i dag inviterer til konferanse.

Svar og vinnere

Vant du Europaportalens quiz i forrige uke? Se svar og vinnere.

Ukens quiz

Over nyttår skal Norge og EU i gang med nye forhandlinger om EØS-avtalens artikkel 19. Hva skal det forhandles om?

Øker støtten til rene kokeovner i utviklingsland

Matlaging tar liv i mange deler av verden. Hvert år dør over fire millioner mennesker av luftforurensning fra matlaging, oppvarming og parafinlamper. - Regjeringen vil bidra i den globale mobiliseringen for ren matlaging med 268 millioner kroner over fire år, sier utenriksminister Børge Brende.

Nye kjøreregler i Arktis

Norge har stått spissen for å få på plass internasjonale regler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Nå er vi i havn.

10-årsfeiring av frihandelsavtalen med Chile

Representanter fra EFTA-landene, Chile og lokalt næringsliv feiret at frihandelsavtalen mellom EFTA og Chile fyller 10 år i desember.

Seminar om handelsforenkling i Muscat. Foto: UD

Forenkling av handelen etter Bali-møtet

Hva lå på bordet etter ministermøtet på Bali i desember 2013, og hva skjedde i løpet av våren? Artikkelen ser nærmere på hva som skjedde under forhandlingene og når avtalen kan tre i kraft.

Tisa-forhandlinger. Foto: ICTSD

Status for Tisa-forhandlingene

Tisa, som står for «Trade in Services Agreement», er en flerstatlig avtale om handel med tjenester som fremforhandles av 23 WTO-medlemmer, der EU representerer sine 28 medlemsland. Bakgrunnen for Tisa er manglende fremdrift i WTO-forhandlingene. I 2011 åpnet WTOs ministermøte for å vurdere alternative måter å oppfylle Doha-mandatet på.

Norge støtter jenteskoler i Afghanistan. Foto: Daartt

Ny norskstøttet jenteskole i Afghanistan

Til tross for fremgang, er fortsatt utdanning for jenter i Afghanistan en stor mangelvare. Nylig åpnet nok en norskstøttet skole for jenter i Faryab-provinsen nord i landet, til stor begeistring fra lokalbefolkningen.

Tisa-forhandlinger. Foto: ICTSD

Spørsmål og svar om Tisa-forhandlingene

Tisa (Trade in Services Agreement) er en flerstatlig avtale om handel med tjenester som forhandles mellom 50 WTO-medlemmer. Forhandlingene springer ut av manglende fremdrift i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og av at ministrene i 2011 ba WTO-medlemmene vurdere alternative måter å oppfylle Doha-mandatet på.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier