Internasjonalt

Hender som holder en jordklode

Som fagdepartement er Utenriksdepartementet saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og for bistandssaker.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører det internasjonale som tema på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om internasjonalt engasjement:

EØS EFTA logo.

Nye prosedyrer for innlemmelse av EØS-regelverk

Norge, Island og Liechtenstein har innført nye prosedyrer som skal sikre raskere innlemmelse av nytt regelverk i EØS-avtalen og dermed like rettigheter og plikter i hele EØS-området.

EU-ambassadør Atle Leikvoll i samtale med sin kollega Kurt  Jäger fra Liechtenstein før møtet i EØS-komiteen 24. oktober 2014. Foto: Lars-Erik Hauge

68 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 24. oktober ble 68 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om matinformasjon.

Prop. 7 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter)

Norske sjømat-selskaper størst i Chile

- Utviklingen i Chile viser at norske sjømatselskaper er konkurransedyktige på det globale markedet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nora Sveaass valgt inn i FNs underkomité for forebygging av tortur

I dag ble Norge og Nordens kandidat, Nora Sveaass, valgt som medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur. - Jeg vil gratulere Nora Sveaass, som har utmerket seg som en av de ledende internasjonale eksperter i kampen mot tortur og umenneskelig behandling, sier utenriksminister Børge Brende.

Illustrasjonsfoto: Morguefile

Hvordan skape vekst med IKT

Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa. Hvordan EU kan øke veksten ved bruk av IKT, var temaet for et seminar i Brussel 16. oktober. IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.

Norden logo

United Against Food Waste i Oslo

Som et ledd i Nordisk ministerråds samarbeid mot matsvinn, United Against Food Waste Nordic, som Landbruks- og matdepartementet deltar i, inviterte Norden i fokus den danske matsvinn-aktivisten Selina Juul til en debatt om matsvinn på Litteraturhuset i Oslo.

Ønsker bedre veterinærsamarbeid

Stadig endringer i brasilianske helsesertifikater skaper utfordringer for norsk klippfisk.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen på sikker avdeling i polsk fengsel.

Verdifullt justissamarbeid med Polen

Polen er største mottaker av EØS-midler, og justissektoren er et av de prioriterte områdene. I dag besøkte statssekretær Vidar Brein-Karlsen Warszawa for politiske samtaler med fokus på kriminalomsorg.

Fly

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (6/2014)

Nyhetsbrev fra vår samferdselsråd i Brussel.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier