Internasjonalt

Hender som holder en jordklode

Som fagdepartement er Utenriksdepartementet saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og for bistandssaker.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører det internasjonale som tema på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om internasjonalt engasjement:

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 25. september

Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. september 2014.

Kultursenter bygger bro til felles fremtid for Kypros

I dag er det en FN-kontrollert buffersone som skiller gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. For hundre år siden var det fargen på klærne. Med norsk støtte dokumenterer et nytt kultursenter flere hundre år med fredelig sameksistens.

NATO Wales Summit – Revitalizing the Trans-Atlantic Bond

The Norwegian Minister of Defence Ine Eriksen Søreide held this speech at The Rīga Conference 2014 September 12. The title of the speech was "NATO Wales Summit – Revitalizing the Trans-Atlantic Bond".

Uken som var - uke 37

Tonnevis med dueskitt, en hjelm for flypassasjerer og en student som lurte Facebook-vennene sine til å tro at hun var i sørøst-Asia. Dette og mer fant vi under vår uhøytidelige titt på nyhetsbildet i uken som var.

Statssekretær Hoksrud

Uformelt EU-transportministermøte i Milano 16.-17. september

Statssekretær Bård Hoksrud leder den norske delegasjonen på EUs uformelle transportministermøte i Milano 16.-17. september. Møtet arrangeres i regi av det italienske EU-formannskapet.

En Brussel-veteran vender hjem

Ti år i Brussel – de fem siste ved EU-delegasjonen. Inge Hausken Thygesen tar med seg mye kompetanse når han nå reiser hjem til Utenriksdepartementet i Oslo.

Junckers retningslinjer for den nye Europakommisjonen på arbeids- og sosialfeltet

I forbindelse med valget til ny Kommisjonspresident i Europaparlamentet la Jean-Claude Juncker fram et program med prioriteringer blant annet på arbeids- og sosialområdet. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

Norges deltakelse på årets høynivåuke i FNs generalforsamling

Åpningen av FNs 69. generalforsamling blir markert med én uke med høynivåmøter, fra mandag 22. til fredag 26. september. I løpet av denne uka vil statsledere, utenriksministere og andre politiske og faglige ledere og eksperter i New York samles til et hundretalls møter.

Siv Jensen møtte 48 finansministre i Milano

Finansminister Siv Jensen deltok 11. og 12. september på Asian-European Finance Ministers’ meeting – det såkalte ASEM – som samlet finansministre fra 49 asiatiske og europeiske land i Milano.

Utveksla erfaringar i kampen mot valdeleg ekstremisme

Over heile Europa er problematikken rundt valdeleg ekstremisme og radikalisering på dagsorden. Førre vekke var representantar frå Justisdepartementet og politiet på besøk for å utveksle erfaringar med EU og Belgia.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier