Internasjonalt

Hender som holder en jordklode

Som fagdepartement er Utenriksdepartementet saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og for bistandssaker.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører det internasjonale som tema på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om internasjonalt engasjement:

Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet. Foto: Morguefile

Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet

I rapporten fra EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet kan du blant annet lese om prioriteringen til det italienske formannskapet høsten 2014, arbeidet med å avdekke matsvindel og EUs innsats for å bekjempe Ebola.

Brende bekymret over menneskerettighetssituasjonen i Aceh

– Jeg er svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Aceh, og spesielt minoriteters rettigheter, sier utenriksminister Børge Brende etter at den selvstyrte Aceh-provinsen i Indonesia i helgen vedtok en ny straffelov.

Her kjem vi, Noreg!

Nærare 200 spanske studentar er komen til Noreg i haust på stipend gjennom EØS-midlane. Fleire av dei kan tenke seg å bli verande.

Promoting New Actors and Innovative Approaches in the Field of Peacebuilding

Carnegie Corporation of New York and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs are joining efforts to promote new actors as well as innovative approaches in the field of peacebuilding. This joint Public-Private Partnership on Peacebuilding (Px4 Initiative) will provide funding for one to three consortia that will present projects involving a U.S., a Norwegian and at least one Southern/emerging power partner. Grants can be up to USD 1 million. Deadline for applications is Saturday 15 November 2014.

Eksportkontroll: Norge overtar formannskap i kontrollregime

Norge leder an i kampen mot spredning av masseødeleggelsesvåpen. I dag, 1. oktober, overtar Norge formannskapet i det internasjonale kontrollregimet for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Uformelt møte i Eurogruppen og ECOFIN

Med svake vekstutsikter og fare for deflasjon som bakteppe var det møter i Eurogruppen og Ecofin 12. og 13. september. Økonomisk vekst, ny bankunion og kriseland sto på agendaen. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.

FAO logo

Taktskifte for global matsikkerhet

Bærekraftig landbruk og familiejordbruk er tema på COAGs konferanse i Roma denne uken. FAO mener vi står overfor et paradigmeskifte i tilnæringen til global matsikkerhet.

Enhancing International Cooperation, Solidarity, Local Capacities and Humanitarian Action for Refugees in Africa

Utenriksminister Børge Brendes innlegg under høynivåmøtet i eksekutiv­komiteen til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Genève 30. september 2014.

FN-vedtak styrker seksuelle minoriteters rettigheter

- Jeg er glad for at FNs menneskerettighetsråd nå har vedtatt en viktig resolusjon for å fremme menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, sier utenriksminister Børge Brende.

Håndbok for effektiv hjemsendelse til Romania

Med støtte fra EØS-midlene er det utviklet en håndbok som skal effektivisere hjemsendelsen av rumenere dømt til fengselsstraff i Norge.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier