Internasjonalt

Hender som holder en jordklode

Som fagdepartement er Utenriksdepartementet saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og for bistandssaker.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører det internasjonale som tema på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om internasjonalt engasjement:

Selvportretter bak murene

Hun er spansk, tidligere prostituert og narkoman. I dag en anerkjent fotokunstner. Med EØS-midler i ryggen har Cristina Nuñes lært innsatte Bredtveit fengsel å transformere smerte og følelser til kunst.

Om konflikten i Øst-Kongo

- Norway closely follows the development in Eastern Congo. Though demanding challenges remain, especially with regard to prevailing insecurity, human rights violations and the dire conditions of internally displaced persons, we acknowledge that important progress has been achieved, sa statssekretær Brattskar da han innledet på Norges Kristne Råds konferanse.

Tog og passasjerer

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (5/2014)

Ny utgave av nyhetsbrevet fra den norske samferdselsråden i Brussel.

Svar på spørsmål om kristne i Midtøsten

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) om norske ambassader har vist tilbakeholdenhet med «støtte til den kristne minoriteten» i Midtøsten og om utenriksministeren vil styrke innsatsen for minoritetsvern i området.

How to Prevent Total Disaster in South Sudan

-After half a year of fighting, the world's newest country is barreling toward calamity. But its leaders can pull it back from the brink -- if they choose to do so, skriver Rajiv Shah, Valerie Amos, Kristalina Georgieva og Børge Brende i en artikkel i Foreign Policy 21. august.

Nye Russland-tiltak for norsk sjømat

Regjeringen åpner for at oppdrettsnæringen kan la fisken stå noe lenger i sjøen for å avhjelpe den vanskelige markedssituasjonen som følge av Russlands importforbud. Samtidig utvides adgangen til å flytte deler av sildekvotene over til 2015.

Et forsvar for Folkeretten

Norge står sammen med våre allierte og partnere i håndteringen av Russlands opptreden i Ukraina. Dette er Ivan Kristoffersen kritisk til, i en kommentar i Nationen 19. august. Statssekretærene Ingvild Næss Stub og Bård Glad Pedersen svarer Kristoffersen.

Mæland møtte næringsorganisasjonene om Russland

Næringsminister Monica Mæland møtte i dag flere norske næringsorganisasjoner. Tema var hvilke konsekvenser de nye restriktive tiltakene mot Russland kan få for næringslivet.

Svar på spørsmål om palestinske skadepasienter fra Gaza

Utenriksminister Brendes svar på spørsmål fra representanten Toppe (Sp) om overføring av utvalgte palestinske skadepasienter fra Gazas sykehus til norske sykehus for nødvendig medisinsk behandling.

Svar på spørsmål om krigsskadde sivile fra Gaza

Utenriksminister Brendes svar på spørsmål fra representanten Lysbakken (SV) om krigsskadde palestinske barn, og eventuelt andre krigsskadde sivile fra Gaza, kan få nødvendig behandling ved norske sykehus.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier