Internasjonalt

Hender som holder en jordklode

Som fagdepartement er Utenriksdepartementet saksforberedende og utøvende organ for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og for bistandssaker.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører det internasjonale som tema på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om internasjonalt engasjement:

Norsk nødhjelp vist i Brussel

Innovativt norsk nødhjelpsutstyr var i fokus da norske leverandører deltok på en internasjonal messe for nødhjelpsutstyr i Brussel i midten av november.

EØS-midlene: Suksess for arbeidslivsfond

Nye tariffavtaler og forbedrede helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder er noen av resultatene som er skapt i 13 land i Sentral-Europa gjennom det norske fondet for anstendig arbeid.

Maiskolbe

Økte internasjonale hvete- og maispriser

FAOs (FNs mat- og landbruksorganisasjons) prisindeks på landbruksvarer viser samlet uendret nivå fra september til oktober. Mens indeksene for kjøtt og meierivarer gikk ned, steg indeksen for korn, matoljer og sukker. Matprisindeksen har falt siden april til og med september, grunnet prisfall på meierivarer, korn og sukker.

Veka som var - veke 47

Ein slags einhjørning er funnen i Slovenia og du kan faktisk kjøpe deg hus på Sicilia for berre ein euro. Få med deg det uhøgtidelege nyhendebilete frå veka som var her.

Diskuterte radikalisering og valdeleg ekstremisme

Framandkrigarar er ei utfordring for mange europeiske land. Korleis dagens juridiske rammeverk påverkar vår evne til å møte problemet var temaet på eit seminar i Noregs Hus 6. november.

EU/EØS-konferanse på nett-tv

Hvordan kan næringsliv, organisasjoner og forvaltning jobbe sammen for å oppnå best mulig vilkår i EU? Dette er tema når NHO og Nærings- og fiskeridepartementet i dag inviterer til konferanse.

Svar og vinnere

Vant du Europaportalens quiz i forrige uke? Se svar og vinnere.

Ukens quiz

Over nyttår skal Norge og EU i gang med nye forhandlinger om EØS-avtalens artikkel 19. Hva skal det forhandles om?

Innlegg høynivåkonferansen om kvinners rettigheter i Afghanistan

-As we meet today in Oslo, following up on last year’s very important gathering at Georgetown University – and looking ahead to the London meeting in two weeks, we know and understand that our role is to support your endeavours, sa utenriksminister Brende bl.a. i sin tale på Afghanistan-konferansen i Oslo 23. november.

Øker støtten til rene kokeovner i utviklingsland

Matlaging tar liv i mange deler av verden. Hvert år dør over fire millioner mennesker av luftforurensning fra matlaging, oppvarming og parafinlamper. - Regjeringen vil bidra i den globale mobiliseringen for ren matlaging med 268 millioner kroner over fire år, sier utenriksminister Børge Brende.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier