Mat, fiskeri og landbruk

Eksotiske mat retter

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvaransvar for matpolitikk og for landbrukspolitikken. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører mat, fiskeri og landbruk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Stortingsmelding om klimautfordringen – landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008-2009), Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 29. mai 2009, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II)


Nyheter fra departementene om mat, fiskeri og landbruk:

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Fylkesbesøk til Oppland

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker Oppland 1. og 2. september. På programmet står flere bedrifts- og seterbesøk.

Studentboligar i massivtre på Remmen ved Høgskulen i Østfold

Eit godt døme på bruk av tre i nye bygg

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal opna i dag nye studentboligar i massivtre på Remmen ved Høgskulen i Østfold.

Ryper på hyttevegg

Oppgang i rypebestanden

Statskogs tellinger av rypebestanden for 2014 viser oppgang i rypebestanden for andre år på rad. Rypejakta starter 10. september.

Fiskeriministeren til Austevoll og Bergen 1.-2. september

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker gjestar Austevoll og Bergen 1.-2. september.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug på fylkesbesøk i Sogn og Fjordane

Fredag 29. august besøker landbruks- og matminister Sylvi Listhaug Sogn og Fjordane.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

Presseinvitasjon: Opnar nye studentboligar i massivtre

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal opnar nye studentboligar i massivtre på Remmen ved Høgskulen i Østfold fredag 29. august.

 Gyllen kornåker klar til innhøsting

Mindre hveteavlinger

Hveteavlingene på verdensbasis ser ut til å bli litt mindre enn fjorårets rekordavling. Kvaliteten på avlinger flere steder i Nord-Amerika og EU er også lavere enn vanlig. I Norge trues kvaliteten på kornet av regn.

Innlegg nettverksamling for ”Utvalde kulturlandskap i jordbruket”

Av: Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

Kunngjøring: Sentrale bygdeutviklingsmidler og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet.

Landbruks- og matdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om støtte til prosjekter innen følgende ordninger: Sentrale bygdeutviklingsmidler (5,5 millioner krone) og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet (1,4 millioner krone).

Forum Holx Bau Nordic Trondheim 14

Forum Holzbau Nordic i Trondheim

Norden har lang erfaring med å bygge byer i tre med kortreiste materialer. Konferansen Forum Holzbau Nordic vil ta for seg hva som skal til for å videreføre denne tradisjonen og utvikle en framtidsrettet og bærekraftig byggenæring.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.00)
E-post:

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.00)
E-post: