Mat, fiskeri og landbruk

Eksotiske mat retter

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvaransvar for matpolitikk og for landbrukspolitikken. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører mat, fiskeri og landbruk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Stortingsmelding om klimautfordringen – landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008-2009), Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 29. mai 2009, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II)


Nyheter fra departementene om mat, fiskeri og landbruk:

Nytt reindriftsstyre oppnevnt

Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt nytt reindriftsstyre for perioden 1.4.2014 til 31.12.2017.

Traktor på åker

Jordbruksforhandlingene: Krav fra næringen

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil legge fram sitt krav i årets jordbruksforhandlinger fredag 25. april kl 11.00

FAO logo

Verdens matproduksjon og klimaendringer

Alle land må endre sin matproduksjon til å tåle effekter av klimaendringer. Dette kom fram på FAOs syvende Forum for landbruk.

Grønsaker

Ny grøntsatsing i Trøndelag

Trøndelag har et betydelig vekstpotensial for grøntproduksjon. Det er viktig å støtte opp under de etablerte produsentene og samtidig prøve å få tak i nye produsenter i de mest aktuelle produksjonene. Trøndelag har fra naturens side gode naturgitte forhold for produksjon av både grønnsaker, bær og poteter, dette vil en utnytte.

Rader med lollo salat.

Økende veksthusproduksjon og sommergrønnsaker i butikken

Runde tomater og gressløk er ukens nykommere på grønnsaksfronten. For agurker råder det en mer stabil situasjon enn normalt for denne tiden av året. Dersom alt går etter planen vil det bli høstet lollo- og hjertesalat i Rogaland i løpet av uken.

Skogsmaskin

Tilskudd til bærekraftig skogbruk i 2013

I 2013 ble det utbetalt 179 millioner kroner i tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), en økning på 32 millioner kroner fra 2012. For skogbruksplanlegging med miljøregisteringer ble det utbetalt 20 millioner kroner i tilskudd.

Skogsbilvei.

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 1/2014

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant med artikkel om pådrivere på vegkurs i Trøndelag.

Nulltoleranse for fiskerikriminalitet

Fiskeriministeren varsler nye tiltak mot fiskerikriminalitet.

Avtale om å bosette flere flyktninger

I dag ble samarbeidsavtalen mellom staten og kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon (KS) fornyet.

Ridetrening

Kunngjering av støtte til organisasjonar for 2015

Landbruks- og matdepartementet forvaltar ei tilskotsordning der målet er å støtte organisasjonar som arbeider innanfor landbruks- og matpolitiske satsingsområde. Tilskotet skal medverke til å halde oppe aktiviteten i organisasjonane, og på denne måten medverke til eit levande og aktivt organisasjonsliv lokalt, regionalt og sentralt.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: