Mat, fiskeri og landbruk

Eksotiske mat retter

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvaransvar for matpolitikk og for landbrukspolitikken. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører mat, fiskeri og landbruk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Stortingsmelding om klimautfordringen – landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008-2009), Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 29. mai 2009, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II)


Nyheter fra departementene om mat, fiskeri og landbruk:

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Sør-Trøndelag

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er tirsdag 23. september på fylkesbesøk i Sør-Trøndelag. Hun skal innom flere gårdsbruk og møter og representanter for næringsmiddelindustrien.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

Presseinvitasjon: Nasjonal konferanse om europeisk forskningssamarbeid

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal opnar Nasjonal konferanse om europeisk forskningssamarbeid (JPI FACCE) i Oslo 23. september og held innelgg om korleis FoU-samarbeid med Europa kan styrke det norske jordbruket.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til nasjonal bioøkonomikonferanse

Landbruks- og matminister Sylvi Listaug holder innlegg på nasjonal konferanse om bioøkonomi i Oslo 24. september.

Korn

FAOs matvare-prisindeks fortsetter å falle

Prisindeksen til FNs organisasjonen for landbruk og mat (FAO), falt ytterligere i august. Dette er femte måneden på rad hvor indeksen har gått ned og den har nå nådd det laveste nivået siden september 2010.

Konferanse om norsk mat og planteproduksjon

Sted: Johann Olav Koss Auditorium i Vikingskipet, Hamar.

Opnigsinnlegg på Midt i Matfatet

Av: Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

Logo Hamarregionen reiseliv

Midt i matfatet

Statssekretær Blåfjelldal opnar mat- og landbruksmessen Midt i Matfatet og holder innlegg om norsk planteproduksjon i Hamar 19. september.

Nasjonal Restetorsdag ble åpnet i dag på Hundsund ungdomsskole i Bærum

Åpning av Nasjonal Restetorsdag

Nasjonal Restetorsdag ble åpnet i dag på Hundsund ungdomsskole i Bærum av Matvett som står bak arrangementet i samarbeid med Forbrukerrådet. Vi forbrukere kaster mest mat, hver 5. handlepose går i søpla. Det er særlig frukt og grønt, brød, meieriprodukter og ferske kjøtt- og fiskeprodukter som vi kaster.

Forside EU Food Safety Almanac

Almanakk for mattrygghet i EU

Det tyske Føderale Institutt for risikovurdering har utgitt en ny utgave av almanakk for mattrygghet i EU (EU Food Safety Almanac). Almanakken gir oversiktlig informasjon om mattrygghetsforvaltningen i EU, EØS og naboland.

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1190 fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V)

Soppkontroll

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: