Mat, fiskeri og landbruk

Eksotiske mat retter

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvaransvar for matpolitikk og for landbrukspolitikken. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører mat, fiskeri og landbruk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Stortingsmelding om klimautfordringen – landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008-2009), Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 29. mai 2009, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II)


Nyheter fra departementene om mat, fiskeri og landbruk:

Høylandet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag består av 4 prosent jordbrukeareal

I Nord-Trøndelag er det grovfôr som er den dominerende produksjonen. På 56 prosent av jordbruksarealet i drift er det grovfôr, mens 36 prosent blir brukt til kornproduksjon.

Hveteåker

Lavere internasjonale kornpriser

På den nordlige halvkule nærmer innhøstingen av årets avlinger for de fleste kornartene seg. Utsiktene for årets produksjon, særlig av hvete, er gode, og prisene har dermed gått ned den siste tiden.

Studentboliger Remmen Halden.

328 nye studentboliger i massivtre

I Halden står 208 nye studentboliger klare til nytt studentinnrykk i høst. Ytterligere 120 blir ferdige til studiestart høsten 2015.

Reguleringer for fangst av kongekrabbe i 2014/2015

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringer for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26˚Ø.

Kornåker før storm. Gimsan i Melhus kommune, Sør-Trøndelag

Ikke mer å dyrke opp i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag utgjør jordbruksarealet fem prosent av fylket. Det dyrkes korn på 23 prosent av arealet i drift. Nesten alt areal egnet til matkornproduksjon i fylket er allerede dyrket opp. Grovfôr er imidlertid den dominerende produksjonen.

Matstreif mot nye høyder

Matstreif er Norges største matfestival. I år utvider festivalen sitt areal betydelig og flere hundre tusen mennesker kan få oppleve unik norsk mat fra sjø og land.

Fiskeriministeren besøker Måsøy i Finnmark 28. – 29. juli

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Måsøy kommune 28. – 29. juli. Statsråden skal møte fiskerne i kommunen, besøke en fiskeindustribedrift, et turistfiskeanlegg og et oppdrettsselskap.

Runde i Herøy kommune, Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal består av 4,5 prosent jordbruksareal

Jordbruksarealene i Møre og Romsdal er fragmentert. Totalt sett har arealet gått ned, men samtidig er det mange gårdbrukere som satser friskt. Økt andel leiejord gir utfordringer. Grovfôr er den dominerende produksjonen. Hele 80 prosent av jordbruksarealet i drift blir brukt til grovfôrproduksjon.

Husdyrnæring viktig i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er tre prosent av arealet jordbruksareal. Husdyrnæringa er viktig for landbruket i fylket, det meste av jordbruksarealet i drift brukes til grovfôrproduksjon og beite.

Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum.

Forretningsbygg i tre – på Gran (!)

Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum ble åpnet i februar 2014. Dette er Norges første og største forretningsbygg i tre basert på sammensatte takstoler i bunt og med søylebæresystem i limtre.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.00)
E-post:

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.00)
E-post: