Mat, fiskeri og landbruk

Eksotiske mat retter

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvaransvar for matpolitikk og for landbrukspolitikken. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører mat, fiskeri og landbruk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Stortingsmelding om klimautfordringen – landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008-2009), Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 29. mai 2009, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II)


Nyheter fra departementene om mat, fiskeri og landbruk:

EU-ambassadør Atle Leikvoll i samtale med sin kollega Kurt  Jäger fra Liechtenstein før møtet i EØS-komiteen 24. oktober 2014. Foto: Lars-Erik Hauge

68 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 24. oktober ble 68 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om matinformasjon.

Fem informasjonsmøter om bestandsmål for ulv og ulvesonen i november

Regjeringen skal i 2015 legge frem en sak for Stortinget om ulvesonen og bestandsmål for ulv. Det skal utarbeides et faggrunnlag som skal ligge til grunn for Stortingets vurdering av saken. I den forbindelse arrangerer Klima- og miljødepartementet fem informasjonsmøter i november.

Investerer i fremtidens bioøkonomi

Borregaards styre har besluttet å investere 225 millioner kroner i et anlegg for produksjon av såkalt mikrofibrillær cellulose.

Skriftlig svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om oppheving av konsesjonslova frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 76 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Forslag om å oppheve konsesjonsloven

Norske sjømat-selskaper størst i Chile

- Utviklingen i Chile viser at norske sjømatselskaper er konkurransedyktige på det globale markedet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Årets unge bonde logo

Fem finalister klare til Årets Unge Bonde 2014

I 2014 kåres Årets Unge bonde for 5 gang. Det har vært en svært god og positiv oppslutning rundt kampanjen. Nesten 300 unge bønder ble nominert til Årets unge bonde 2014. Over 5.500 personer har stemt fram sine favoritter. Fem unge bønder er nå i finalen om å bli Årets Unge Bonde 2014.

Skal vurdere landbasert oppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal se om det skal være samme regelverk for landbasert oppdrett som for de tradisjonelle sjøanleggene.

Norden logo

United Against Food Waste i Oslo

Som et ledd i Nordisk ministerråds samarbeid mot matsvinn, United Against Food Waste Nordic, som Landbruks- og matdepartementet deltar i, inviterte Norden i fokus den danske matsvinn-aktivisten Selina Juul til en debatt om matsvinn på Litteraturhuset i Oslo.

Ønsker bedre veterinærsamarbeid

Stadig endringer i brasilianske helsesertifikater skaper utfordringer for norsk klippfisk.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: