Miljø

Kvinne foran en gul blomstereng

Det er Klima- og miljødepartementet som har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljø- og klimapolitikk.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører miljø på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forvaltningsplaner for havområdene

Departementet har ansvaret for arbeidet med forvaltningsplanene for de norske havområdene: Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen –Skagerrak. Forvaltningsplanene dekker havområdene fra grunnlinjen og utover i åpent hav og påvirkninger som følge av menneskelige aktiviteter i disse områdene.

Slåttemark med orkideer. Foto: John Bjarne Jordal.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven innebærer en ny epoke i norsk naturforvaltning. Når natur er truet har myndigheten en plikt til å vurdere tiltak. Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Det betyr at Norge får nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene.

Illustrasjonsfoto miljøgifter. Foto: Samfoto.

Miljøgifter – hva er det?

Miljøgifter er nesten umulig å bli kvitt når de først er sluppet ut i miljøet, siden de i liten grad brytes ned i naturen. Når miljøgiftforurensning vedvarer over mange tiår eller hundreår kan potensialet for langsiktige skader være svært stort.


Nyheter fra departementene om miljø:

Ulsmåg skole, Bergen.

Ulsmåg skole Bergen

Nye Ulsmåg skole på Nesttun i Bergen bygges i massivtreelementer og limtre.

Kjelvik Ørnes Engan Sørfold, Nordland

Grovfor dominerer jordbruket i Nordland

Jordbruksarealet utgjør to prosent av arealet i Nordland. Det meste av dette arealet som er i drift, hele 81 prosent, blir brukt til grovfôrproduksjon, mens 18 prosent brukes til innmarksbeite. Fylket har vært gjennom en kraftig strukturendring. Produksjonen er likevel opprettholdt på vesentlig færre bruk.

Høylandet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag består av 4 prosent jordbrukeareal

I Nord-Trøndelag er det grovfôr som er den dominerende produksjonen. På 56 prosent av jordbruksarealet i drift er det grovfôr, mens 36 prosent blir brukt til kornproduksjon.

Studentboliger Remmen Halden.

328 nye studentboliger i massivtre

I Halden står 208 nye studentboliger klare til nytt studentinnrykk i høst. Ytterligere 120 blir ferdige til studiestart høsten 2015.

En boligpolitikk for alle

Boligpolitikk handler om å gjøre det enklere, billigere og raskere å bygge, så vi får nok boliger til befolkningen. Det handler også om at vi skal ha gode ordninger for alle de som av ulike årsaker faller utenfor og trenger ekstra hjelp til å skaffe seg et godt hjem å bo i.

Kornåker før storm. Gimsan i Melhus kommune, Sør-Trøndelag

Ikke mer å dyrke opp i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag utgjør jordbruksarealet fem prosent av fylket. Det dyrkes korn på 23 prosent av arealet i drift. Nesten alt areal egnet til matkornproduksjon i fylket er allerede dyrket opp. Grovfôr er imidlertid den dominerende produksjonen.

Runde i Herøy kommune, Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal består av 4,5 prosent jordbruksareal

Jordbruksarealene i Møre og Romsdal er fragmentert. Totalt sett har arealet gått ned, men samtidig er det mange gårdbrukere som satser friskt. Økt andel leiejord gir utfordringer. Grovfôr er den dominerende produksjonen. Hele 80 prosent av jordbruksarealet i drift blir brukt til grovfôrproduksjon.

Husdyrnæring viktig i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er tre prosent av arealet jordbruksareal. Husdyrnæringa er viktig for landbruket i fylket, det meste av jordbruksarealet i drift brukes til grovfôrproduksjon og beite.

Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum.

Forretningsbygg i tre – på Gran (!)

Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum ble åpnet i februar 2014. Dette er Norges første og største forretningsbygg i tre basert på sammensatte takstoler i bunt og med søylebæresystem i limtre.

Nasjonal reiseplanleggjar og elektronisk billettering: Betre og meir kundevennlege løysingar

– Vi må gjere det meir attraktivt og lettvint å velje kollektive reisemiddel. Lett tilgjengeleg og påliteleg reiseinformasjon og enkel billettering er viktig for å få enda fleire til å reise med kollektivtransport.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20