Miljø

Kvinne foran en gul blomstereng

Det er Klima- og miljødepartementet som har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljø- og klimapolitikk.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører miljø på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forvaltningsplaner for havområdene

Departementet har ansvaret for arbeidet med forvaltningsplanene for de norske havområdene: Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen –Skagerrak. Forvaltningsplanene dekker havområdene fra grunnlinjen og utover i åpent hav og påvirkninger som følge av menneskelige aktiviteter i disse områdene.

Slåttemark med orkideer. Foto: John Bjarne Jordal.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven innebærer en ny epoke i norsk naturforvaltning. Når natur er truet har myndigheten en plikt til å vurdere tiltak. Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Det betyr at Norge får nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene.

Illustrasjonsfoto miljøgifter. Foto: Samfoto.

Miljøgifter – hva er det?

Miljøgifter er nesten umulig å bli kvitt når de først er sluppet ut i miljøet, siden de i liten grad brytes ned i naturen. Når miljøgiftforurensning vedvarer over mange tiår eller hundreår kan potensialet for langsiktige skader være svært stort.


Nyheter fra departementene om miljø:

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til nasjonal bioøkonomikonferanse

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holder innlegg på nasjonal konferanse om bioøkonomi i Oslo 24. september.

Høring - Forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK)

Departementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Høringsfristen er 7. november 2014.

Høringsfrist: 7. november 2014

Ny runde for kjøp av klimakvotar

Klima- og miljødepartementet annonserer i dag ei ny runde for kjøp av kvotar med sikte på at staten samla får levert om lag 30 millionar kvotar frå sårbare prosjekt.

Sammen om råvarer som ikke ødelegger regnskogen

Klima- og miljøministeren, næringsministeren, landbruks- og matministeren og fiskeriministeren møtte norsk næringsliv i dag for å diskutere avskoging i utviklingsland.

Stipend til masteroppgaver i rettsvitenskap våren 2015

Dyktige og engasjerte jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave med tema knyttet til boligrett kan søke om stipend fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Konferanse om norsk mat og planteproduksjon

Sted: Johann Olav Koss Auditorium i Vikingskipet, Hamar.

Logo Hamarregionen reiseliv

Midt i matfatet

Statssekretær Blåfjelldal opnar mat- og landbruksmessen Midt i Matfatet og holder innlegg om norsk planteproduksjon i Hamar 19. september.

100 millioner dollar til urfolk

Norge vil øremerke 100 millioner dollar til arbeid for å sikre rettighetene til urfolk og andre lokalsamfunn som lever i og av regnskogen. Det annonserte klima- og miljøminister Tine Sundtoft i sin tale på Regnskogfondets 25 årsjubileum 18. september.

Fire ministrar møter næringslivet om avskoging

Klima- og miljøministeren, næringsministeren, landbruksministeren og fiskeriministeren møter fredag norsk næringsliv for å diskutere avskoginga i utviklingsland.

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1190 fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V)

Soppkontroll

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20