Næringsliv

Håndtrykk for forseiler en handelsavtale

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører næringsliv på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om næringsliv:

Nye regler for vanntrekk

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag vedtatt å endre regelverket for vanntrekk ved landing av pelagiske fangster.

Felles forskningsprosjekter mellom Norge og Tsjekkia

Kreft, Huntingstons sykdom, forurensing, CCS, innovasjon i helse- og omsorg. Listen er lang over temaer norske og tsjekkiske forskere nå skal forske sammen på.

Svar på spm. 1090 fra stortingsrepresentant Kari Henriksen

Merverdiavgiftsfritak for investering i utstyr

Niende forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger om en frihandelsavtale i Hanoi 26. - 29. august 2014. Under møterunden ble det lagt vekt på handel med varer samt handel med tjenester.

Svar på spm. nr. 1135 fra stortingsrepresentant Terje Breivik

Fiskeriministeren til Austevoll og Bergen 1.-2. september

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker gjestar Austevoll og Bergen 1.-2. september.

Større tillit til Altinn enn noensinne

Flere enn noen gang mener Altinn er både enkelt og trygt. Næringslivet sparer over en milliard kroner årlig takket være enklere, tryggere og bedre løsninger.

Den norske EU-delegasjonen i Brussel holder til i Norway House, sentralt plassert i EU-kvarteret. Foto: EU-delegasjonen

Konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte

I EU-delegasjonens halvårsrapport over regelverksutviklingen på områdene konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte kan du lese om et halvår preget av hektisk regelverksaktivitet. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

Scheel-utvalget leverer innstilling 2. desember

Utvalget som ble nedsatt for å vurdere selskapsbeskatning i lys av den internasjonale utviklingen har fått forlenget fristen for å levere sin innstilling til 2. desember.

Svar på spm. 1110 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Formuesskatt

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303