Næringsliv

Håndtrykk for forseiler en handelsavtale

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører næringsliv på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om næringsliv:

Reguleringer for fangst av kongekrabbe i 2014/2015

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringer for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26˚Ø.

Utlysing: Vurderer du å investere i Romania?

Gjennom EØS-midla er det no lyst ut omlag 80 millionar kroner til grøn næringsutvikling i Romania. Norske verksemder er ønska som samarbeidspartnarar.

Fiskeriministeren besøker Måsøy i Finnmark 28. – 29. juli

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Måsøy kommune 28. – 29. juli. Statsråden skal møte fiskerne i kommunen, besøke en fiskeindustribedrift, et turistfiskeanlegg og et oppdrettsselskap.

TTIP og rammevilkår for industrien på dagsordenen i Milano

Næringsminister Monica Mæland deltok i uformelt møte for EUs næringsministre i Milano 21. juli. Tema for møtet var hvordan hensynet til industriens konkurranseevne kan ivaretas bedre ved utforming av EU-regelverk på ulike områder.

Sjømatnæringens bidrag til verdiskaping øker

SINTEF har målt verdiskapingen fra norsk sjømatnæring siden 2004. – De siste analysene dokumenterer at norsk sjømatnæring bidrar til stadig flere jobber og økt verdiskaping. Utviklingen er lovende, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Om strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Nærings- og fiskeridepartementet har ved høringsfristen 4.juli mottatt en rekke innspill til høringen om innføring av en strukturkvoteordning for den minste kystflåten.

Pressetreff med Michel Barnier og Siv Jensen

Det inviteres til pressetreff i Finansdepartementet med visepresident i Europakommisjonen og kommissær for det indre markedet Michel Barnier og finansminister Siv Jensen mandag 21. juli kl. 13.00.

Distriktsbutikker vil modernisere

Nærbutikkene i distrikta har fortsatt stort behov for modernisering. 96 butikker fikk støtte til investeringer gjennom Merkur-programmet i første halvår 2014.

Etablerer bevaringsområde for hummer ved Lindesnes

- Lindesnes kommune har ønsket å etablere et bevaringsområde for hummer og derfor lager vi nå en forskrift som oppfyller ønsket fra lokalsamfunnet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Presseinvitasjon: Næringsminister Mæland til Milano

Næringsminister Monica Mæland (H) møter næringsministrane i EU i Milano 20.-21. juli.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303