Næringsliv

Håndtrykk for forseiler en handelsavtale

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører næringsliv på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om næringsliv:

Statsråd Vidar Helgesen i EØS-rådet 19. november 2014

Vidar Helgesen i EØS-rådet

Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, deltok på det halvårlige EØS-rådet i Brussel onsdag 19. november. Han hadde også samtaler med handelskommissær Cecilia Malmström.

Svar på spm. 203 fra stortingsrepresentant Terje Lien Aasland

Grunnrenteskatt for utleie av vannkraftanlegg

Innviet mobil skanner på Ørje tollsted

Finansminister Siv Jensen innviet tirsdag 18. november en ny mobil skanner på Ørje tollsted.

Mottok utredning om styrket grensekontroll

Finansminister Siv Jensen mottok tirsdag 18. november rapport fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Mæland i USA-diskusjoner

Næringsminister Monica Mæland (H) diskuterte frihandelsforhandlingene mellom EU og USA (TTIP) under EFTA-toppmøtet i Genève mandag.

Presseinvitasjon: Ber maritim næring tenke høyt

Næringsminister Monica Mæland skal til fem byer i løpet av høsten for å få innspill til regjeringens nye maritime strategi. Torsdag er det Oslos tur.

Terje Gravdal og Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor, har jobbet hardt for at Stavanger skal bli del av et EU-prosjekt om smarte byer. Foto: Stian Mathisen

Sikret prestisjeprosjekt for Stavanger

Stavanger har blitt en fyrtårnsby i EUs satsing på såkalte smarte byer. Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor forteller hvordan de har jobbet for å hale i land prosjektet.

Norske investeringer i Brasil

- Norske investeringer i Brasil er av betydelig størrelse, både i norsk og brasiliansk målestokk, sier statssekretær Morten Høglund som nylig besøkte São Paulo og Rio de Janeiro for å fremme norske næringsinteresser.

Ny rapport om regionalt folkevalgt nivå

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottok i dag rapport med vurderinger av mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået i Norge. – Rapporten viser hvor tett region-nivået henger sammen med det kommunale nivået og er interessant lesning for alle som er opptatt av hvordan vi skal bygge fremtidens velferdssamfunn, sier statsråden.

Rapport om oppgaver og inndeling for et nytt regionalt folkevalgt nivå

Møreforsking har sammenstilt og vurdert mulige modeller for et nytt regionalt folkevalgt nivå ut fra tidligere utredninger av region­spørsmålet. Oppdraget følger opp stortingsbehandlingen av meldingen om kommunereformen våren 2014, hvor et flertall på Stortinget ba regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303