Næringsliv

Håndtrykk for forseiler en handelsavtale

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører næringsliv på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om næringsliv:

Høring – Regulering av fastsettelse av referanserenter

Høringsfrist: 4. august 2014

Høring om referanserenter

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til nye lovregler om fastsettelse av allment brukte referanserenter. Høringsutkastet inneholder bl.a. regler om at fastsettelsen av referanserenter basert på kvoteringer fra finansinstitusjoner skal organiseres forsvarlig, og at administrator og organiseringen skal godkjennes av departementet.

Nulltoleranse for fiskerikriminalitet

Fiskeriministeren varsler nye tiltak mot fiskerikriminalitet.

Varslet ny maritim strategi på bedriftsbesøk på Sunnmøre

Statsministeren og næringsminister Monica Mæland har besøkt flere bedrifter på Sunnmøre.

Varslet ny maritim strategi på bedriftsbesøk på Sunnmøre

- Vi har sterke maritime miljøer i Norge, men vi må sørge for å videreutvikle industrien slik at den fortsetter å hevde seg. For å bidra til fortsatt vekst og konkurransedyktig industri så begynner vi arbeidet med en ny maritim strategi, sa statsminister Erna Solberg på et næringslivsmøte på Kleven verft i Ulsteinvik.

Enklere å kjøpe tax free-varer

Finansdepartementet har endret praktiseringen av regelverket slik at reisende kan forhåndsbestille tax free-varer på internett og hente dem på flyplassene. – Jeg er glad for at det blir enklere og mer fleksibelt å kjøpe tax free-varer. Dette kan også korte ned tidsbruken på flyreiser, sier finansminister Siv Jensen.

Skatt har man råd til å betale

Produktivitetsvekst er ikke noe endimensjonalt. Vi kan fylle en vare eller tjeneste med mer innhold enn før. Vi kan produsere flere varer. Eller vi kan produsere dem billigere, og med mindre ressursinnsats. Men bak alt ligger at vi må gjøre det smartere, skriver statssekretær Jon Gunnar Pedersen.

Onsdag arrangerte European Policies Research Centre et møte om regionalt samarbeid i Arktis på Norges hus i Brussel. Det er et behov for bedre samarbeid. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Vil koordinere regionalt samarbeid i Arktis

Etablering av en koordinerende mekanisme som legger til rette for økt samarbeid mellom regionale aktører i Arktis ble onsdag diskutert på Norges hus. Norge støtter etableringen av en slik mekanisme nær Arktisk råds sekretariat i Tromsø.

Næringsministeren ber offentlige innkjøpere ta grep

For å bedre offentlige anskaffelser og redusere ressursbruk både i næringslivet og det offentlige, ber næringsminister Monica Mæland alle offentlige innkjøpere om ikke å stille strengere krav enn nødvendig.

Fastsetter krav til fremtidens brønnbåtflåte

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler med krav til smittesikring for brønnbåter. Kravene vil bli innført gradvis. - Med det nye regelverket setter vi allerede nå krav til fremtidens norske havbruksnæring, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303