Næringsliv

Håndtrykk for forseiler en handelsavtale

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører næringsliv på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om næringsliv:

Brasil er viktig for norsk klippfisk

- Jeg tror få nordmenn er klar over hvor viktig det brasilianske markedet er for norsk fiskerinæring, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker da hun besøkte verdens største marked for klippfisk i Sao Paulo i Brasil.

Svar på spm. 50 frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete

Auka produktavgift på saft

Staten selger Cermaq-aksjer

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag akseptert å selge statens aksjer i Cermaq til japanske Mitsubishi Corporation.

FN vil at vi skal spise mer fisk

Fiskeri og akvakultur har en viktig rolle for matsikkerhet og ernæring. Dette er konklusjonen i rapporten fra ekspertpanelet under FNs matsikkerhetskomité.

Solberg og Brende på toppmøte mellom Asia og Europa

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende deltok denne uken på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Milano. Statsministeren vektla i sitt innlegg hvor viktig samarbeid mellom Norge og Asia er for handel og økonomisk vekst.

Foto: Rigas tekniske universitet

Utklekkingsmaskin for grønne ideer og arbeidsplasser

Latvia har fått sin første inkubator for grønn industriutvikling takket være EØS-midler. Her får entreprenører hjelp til å utvikle og realisere ideene sine. Norske entreprenører og bedrifter er ønsket til samarbeid.

Prop. 5 S (2014–2015)

Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR, undertegnet i Paris 22. august 2014

Kunnskap skal bygge fremtiden

Kronikk av fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Vellykket børsnotering av Entra

I dag tas Entra opp til notering på Oslo Børs. Aksjesalget har vært vellykket med overtegning og stor interesse. Entra går på børs med en markedsverdi på 11,9 milliarder kroner. Pris per aksje ble 65 kroner.

Asia-Europa-toppmøtet (ASEM) i Milano

Utenriksminister Brendes innlegg under temabolken “Promoting Financial and Economic Cooperation through Enhanced Europe–Asia Connectivity” under Asia-Europa-toppmøtet i Milano 16. oktober 2014.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303