Domstolenes ansvar å trekke opp utilregnelighetens grenser

– Tilregnelighetsutvalgets utredning berører helt sentrale prinsipper i norsk strafferett, men også vanskelige spørsmål i grenselandet mellom juss og psykiatri. Utvalget ser både på samfunnets behov for en rettferdig reaksjon og samfunnsvern, men også den enkeltes behov for behandling, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Tilregnelighetsutvalget, ledet av Georg Fredrik Rieber-Mohn, overleverte tirsdag 28. oktober sin utredning NOU 2014: 10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern» til Justis- og beredskapsdepartementet.

Georg Fredrik Rieber-Mohn og Anders Anundsen. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Georg Fredrik Rieber-Mohn og Anders Anundsen. Foto: JD

Logoen til den nasjonale dialogkonferansen 2014. Hvit og sort skrift på oransje bakgrunn.

Dialogkonferansen 2014

Onsdag 29. oktober går den fyrste årlege nasjonale dialogkonferansen av stabelen. Bakgrunnen for konferansen er at regjeringa ønskjer ein styrka dialog med innvandrarar. Representantar frå lokale innvandrarorganisasjonar, innvandrarråd og andre organisasjonar er invitert, i tillegg til departement, direktorat og kommunar. Over 220 deltakarar frå nesten alle landets fylker er påmeldt. Konferansen vert streama direkte her. (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 27.10.2014)

FLEIRE NYHEITER

Alle nyheiter
Skjermdump fra nettstedet nykommune.no

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Nettløsningen www.nykommune.no gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv. Sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” har kommunene verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering vart utnemnd i statsråd 16. oktober 2013. Regjeringa er danna av Høgre (H) og Framstegspartiet (FrP).