Lanserer verktøykasse for kommunesammenslåing

- Nettløsningen NY KOMMUNE gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv, og sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” setter dette kommunene i stand til å starte arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Utredningsverktøyet sammenstiller utviklingstrekk og nøkkeltall for opp til ti kommuner samtidig.

Skjermdump fra nettstedet nykommune.no

Med verktøyet "Ny kommune " kan du slå sammen kommuner og få nøkkeltall.

Skolejente hilser på lærer første skoledag

Lærerløftet: Norske elever skal lære mer

I Lærerløftet lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere. (Kunnskapsdepartementet, 30.09.2014)

FLEIRE NYHEITER

Alle nyheiter
Skjermbilde fra innspilsside om folkehelsemeldingen

Innspill til folkehelsemeldingen

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. På denne siden kan du komme med innspill til hvordan vi kan utvikle folkehelsepolitikken.

I arbeidet med meldingen ønsker regjeringen spesielt å løfte frem tre innsatsområder: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige valg.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering vart utnemnd i statsråd 16. oktober 2013. Regjeringa er danna av Høgre (H) og Framstegspartiet (FrP).