Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Nyttige lenker

Altinn

På altinn.no finner du elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap og mer til. Gjennom Altinn er det lettere å finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater.

blogg.regjeringen.no

Regjeringens og departementenes blogger finner du på blogg.regjeringen.no. På denne siden finner du en oversikt over innspillsider og blogger som for tiden er aktive

Domstolene

Nettstedet domstol.no er en felles portal for de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene. Portalen inneholder informasjon og veiledning om alt det som er felles for norske domstoler. Her ligger også informasjon om og lenker til andre etater i rettsvesenet.

Grafisk designprogram for departementene

Designhåndboken presenterer et enkelt regelverk med prinsipper og eksempler for en felles grafisk profil for departementene. Håndboken fungerer som et oppslagsverk for design og utforming.

Klarspråk

Prosjektet for klart språk i staten skal hjelpe statlige virksomheter til å skrive klart i sin kommunikasjon med innbyggerne.

Lovdata

Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts og lagmannsrettsavgjørelser.

Norge.no

Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Statlege styre, råd, utval med meir

Statlege styre, råd og utval skal sikre innsyn, deltaking og medverknad. Dei skal vere eit viktig og nyttig supplement og korrektiv til den faglege kompetansen i forvaltninga. Databasen "Oversyn over statlege organ, styre og råd mv." er eit komplett oversyn over statlege styre, råd og utval m.m.

Stortinget

Stortingets Internettsider er et ledd i Stortingets informasjonstrategi om å øke publikums forståelse for Stortingets arbeid, og bidra til at enkeltpersoner og organisasjoner kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter.

Kontaktinformasjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8129 Dep
0032 OSLO

Kontaktinformasjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8129 Dep
0032 OSLO