Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Høring – forskrift om regnskapsregler for Norges Bank

Høyringsfrist:  24.09.2010

Denne saka er  ferdig behandla.

Kontaktinformasjon

Finansmarknads­avdelinga

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelinga
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Finansdepartementet

Kontaktinformasjon

Finansmarknads­avdelinga

Telefon: 22 24 45 21
Faks: 22 24 27 16

Adresse:

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelinga
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo