Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Legemidler

Det overordnede målet for legemiddelpolitikken er riktig legemiddelbruk, både medisinsk og økonomisk. Pasienter skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler, uavhengig av betalingsevne. Legemidler skal ha lavest mulig pris.

Legemidler
  • Statens legemiddelverk godkjenner legemidler. De informerer om effekt, bivirkninger, pris og vilkår for blåresept, og overvåker kliniske utprøvinger.
  • Helsedirektoratet har det overordnete ansvar for refusjon av helsetjenester. Refusjonsordningene skal sikre lik og enkel tilgang til legemidler, uavhengig av betalingsevne.
  • Apotekene skal sikre forsvarlig utlevering av legemidler og medvirke til riktig legemiddelbruk.
Illustrasjon: pasient

Refusjon av legemidler ved langvarig sykdom - blåreseptforskriften

Refusjonssystemet skal sikre lik og enkel tilgang til legemidler uavhengig av betalingsevne.

morter

Spørsmål og svar om legemidler og refusjon

Lurer du på noe om legemidler og refusjon? Da finner du kanskje svar på det du lurer på her.

Illustrasjonsfoto: Rullestol

Medisinsk utstyr - en viktig del av helsearbeidet

Medisinsk utstyr er alt utstyr som er laget for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap hos mennesker. Enkelte svangerskapsforebyggende midler (for eksempel kondomer), samt hjelpemidler til funksjonshemmede regnes også som medisinsk utstyr.

Illustrasjonsfoto: Legemidler

Regulering av priser i legemiddelmarkedet

I Norge fastsetter myndighetene prisen på reseptpliktige legemidler. Hensikten er å skjerme pasientene og folketrygden mot urimelig høye legemiddelpriser.

Legemiddelverket

P-piller og fare for blodpropp

Det har vært kjent i nær 50 år at p-piller gir økt risiko for blodpropp. Faren for blodpropp er størst de første 6–12 månedene etter at man begynner med p-piller.

Legemiddelverket

Byttbare legemidler i apotek

Legemiddelverket har laget en informativ side om bytte av legemidler i apotek.

Illustrasjonsfoto: Piller

Godkjenning av legemidler og markedsføringstillatelse

Produsenter som ønsker å selge sine legemidler på det norske markedet, må søke om markedsføringstillatelse.

Illustrasjonsfoto: legemidler

Produsentuavhengig legemiddelinformasjon fra offentlig forvaltning

Det er minst to årsaker til at helsepersonell og myndigheter har behov for objektive og troverdige kilder til kunnskap om legemidlenes egenskaper. For det første er slik kunnskap en forutsetning for riktig behandling av pasientene. For det andre bidrar det til riktigere bruk av samfunnets ressurser.

Illustrasjonsfoto: Apotekere

Apotekene og legemiddelforsyning

Legemiddelforsyningen starter normalt hos leverandørene av legemidler. Dette er enten representanter for produsenten av et bestemt legemiddel eller importører. Legemiddelgrossister kjøper legemidlene av leverandørene og selger disse videre til apotekene.

Illustrasjon: Europa

Internasjonalt helsesamarbeid

Norge er harmonisert med EUs regelverk på legemiddelområdet.


Aktuelle nyheter

Enklere for legemiddelindustrien å gi helseinformasjon

Det skal bli enklere for legemiddelindustrien å gi helse- og sykdomsinformasjon. Dette vil kunne gi mer informasjon om sykdom og behandlingsmuligheter til befolkningen.

Ikke spare – prioritere

Vi skal ikke spare. Men vi er nødt til å prioritere.

Flere nyheter om legemidler

Kontaktinformasjon

Folkehelse­avdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Faks: 22 24 86 56

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Legemiddelområdet: Offentlige etater

Internasjonale organisasjoner

Lover og forskrifter

Kontaktinformasjon

Folkehelse­avdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Faks: 22 24 86 56

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo