Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Kunnskapsministerens taler og artikler

SORTER ETTER: Sist publisert Alfabetisk

Tale til NIFUs årskonferanse

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens tale på NIFUs årskonferanse fredag 23.5.2014, der han presenterte regjeringens prioriteringen i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

En skole for alle – også de flinkeste

Kjernen i den norske skolens samfunnsoppdrag er at alle elever skal få en grunnmur å stå på når de er ferdige med skolen, enten de vil bli leger eller frisører.

Tale til nasjonal barnehagekonferanse

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens åpningsinnlegg på barnehagekonferansen ”Verdens viktigste små – store muligheter” 28.januar, 2014.

Utdeling av Benjaminprisen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens tale ved utdeling av Benjaminprisen til Brandengen barneskole i Drammen.

Markering av Den internasjonale Holocaustdagen

-Det er fristende å si at kunnskap er nøkkelen til å bekjempe ondskap. Det er løsningen på mange av de andre utfordringene vi som samfunn står ovenfor. Men kunnskap er i seg selv er ingen vaksine mot ondskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ved markeringen av Den internasjonale Holocaustdagen på Akershuskaia i Oslo 27. januar 2014.

Norske våghalser

Regjeringens ambisjon er at Norge skal bli et av verdens mest innovative land. Da må vi våge å tenke annerledes og ta sjanser.

Bedre kvalitet i høyere utdanning

I dag er kvalitetsforskjellene i universitets- og høyskolesektoren for store, og regjeringen vil la kvaliteten avgjøre hvor mange høyskoler og universiteter Norge skal ha i fremtiden.

Kvalitet først og fremst

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens tale til Kontaktkonferansen 2014.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

En bedre voksenopplæring

Regjeringen ønsker å satse på opplæring av voksne. Det er viktig for den enkelte, men også for samfunnet, for arbeidslivet og for norsk konkurransekraft.

Minister Pavalkis, Commissioner Vassiliou, dear colleagues

The Norwegian Minister of Education and Research Torbjørn Røe Isaksens speech to the Council of the European Union (Education, Youth, Culture and Sport) 25. November 2013 in Brussel. Today’s topic – digital learning and open educational resources (OER).

- Vi skal gjøre mer!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens tale til styreseminar for universiteter og høyskoler 19. november 2013.

Et løft for en bedre skole

Med regjeringens første budsjett skjer det et taktskifte i etter- og videreutdanningen av lærere. Vi styrker alle ledd i utdanningskjeden – lærerne får mer, skolene får mer, kommunene får mer og lærerutdanningene får mer.

Gratisprinsippet står fast

Regjeringen har ingen planer om å endre gratisprinsippet for norske studenter. Vi ønsker å se på en innføring av studieavgift for utenlandske studenter utenfor EØS og Sveits.

Digital Democratization of Universities

Minister Torbjørn Røe Isaksens speech at Transatlantic Science Week 2013, seminar ”The Digital Democratization of Universities” at the Norwegian Embassy in Washington 12. November 2013.

NOKUTs jubileumskonferanse

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens tale til NOKUTs jubileumskonferanse "Utdanning for arbeidsliv" i Oslo.

Regjeringens forskningspolitikk

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens tale på Forskerforbundets årlige forskningspolitiske seminar 5. november 2013 i Oslo.

Kampen om kunnskapsskolen

Ideen om kunnskapsskolen vant kampen, men vi har fortsatt langt igjen til mål.

Helhet i utdanningspolitikken

Snarere enn å spille forskjellige deler av utdanningssystemet opp mot hverandre er det fornuftig å se hele utdanningsløpet under ett.

Vi vil ha de beste lærerne

Vi vil jobbe for at norske elever skal forbedre sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Da må de ha lærere med solid faglig kompetanse.

Regjeringen har store kunnskapsmål

Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Regjeringen vil forvalte den ressursen ved styrke skolen og legge til rette for en høyere utdanning i verdensklasse.

Kunnskapsdepartementet