Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Aktuelle analyser om livslang læring

Vitebegjær for noen, utholdenhet for andre

Noen ikke-kognitive ferdigheter kan erstatte manglende foreldreressurser, andre har liten verdi hvis foreldreressursene mangler. For barn med lav sosial bakgrunn har det stor betydning at de er vitebegjærlige og kreative, og mindre viktig at de er pliktoppfyllende.

Pålitelighet lønner seg

Ikke-kognitive ferdigheter har like stor betydning for en del livsutfall som IQ og karakterer. Utdanning, arbeid, helse og kriminalitet påvirkes positivt hos personer som er pålitelige og pliktoppfyllende.

Til kamp mot ungdomsledigheten

I EU finnes det to millioner ledige jobber og rundt 5,5 millioner ledige ungdommer. Det må tenkes nytt.

Kunnskap er gull verdt i krisetider

Det er smart å investere i utdanning og kompetanse når krisa er over oss. Slik konkluderte fem eksperter på Kunnskapsdepartementets symposium.