Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Forskningsmeldingen 2013

Meld. St. 18 (2012–2013)

Lange linjer – kunnskap gir muligheter


Fremleggelsen av Meld. St. 18 (2012–2013)

Langtidsplan for forskning

Regjeringen vil etablere ti-årige nasjonale langtidsplaner for forsking, varslet statsministeren og kunnskapsministeren da de i dag la fram forskningsmeldingen.


Kunnskapsgrunnlaget

Innspill til forskningsmeldingen 2013

Kunnskapsministeren mottok inspill fra en rekke aktører i forbindelse med arbeidet med forskningsmeldingen Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter.

Kunnskapsgrunnlag for forskningsmelding 2013

Norges forskningsråd har utarbeidet fem notater som kunnskapsgrunnlag til den kommende forskningsmeldingen. Notatene er arbeidsnotater og er ikke behandlet i Forskningsrådets organer. Notatene kan du lese her.

Sentrale kunnskapsprosjekter om instituttsektoren

Det er gjennomført fem kunnskapsprosjekter som berører instituttsektoren og som inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for forskningsmeldingen 2013. Forskningsbarometeret 2012, evalueringen av basisfinansieringssystemet, evalueringen av Norges forskningsråd, en komparativ analyse av nasjonale modeller for anvendt forskning, og en studie av instituttsektorens rolle og organisering i det norske forskningssystemet.


Kunnskapsdepartementet

Tema

Logo forskningsbarometeret

Oppsummering av Vitenskapsåret 2011

I denne publikasjonen gis det noen smakebiter fra Vitenskapsåret 2011. Svært mange enkeltpersoner og institusjoner har deltatt på de over 30 arrangementene rundt omkring i landet. Vi bringer et lite utvalg av dem videre med oss i denne publikasjonen, gjennom essays, kronikker og intervjuer.

Read more