Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Tilskuddsordninger

Vox - Nasjonalt fagorgang for kompetansepolitikk, forvalter tilskuddsordningene for studieforbund, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner, voksenopplæringsorganisasjoner, freds- og menneskerettighetssentrene, kvinneuniversitetene og studiesenteret på Finnsnes. 

 

Vox tildeler midler til pedagogisk utviklingsarbeid til opplysningsorganisasjoner og fjernundervisningsinstitusjoner.

Vox har også forvaltningsansvaret for Program for Basiskompetanse i arbeidslivet og er ansvarlig for tildeling av midler.  

 
 
Sist oppdatert: 04.03.2014